Cài đặt Flash Player trên Hệ điều hành Ubuntu Tainghetrothinh

Flash không còn được phát triển cho Linux. những phiên bản mới nhất chỉ tích hợp sẵn phần mềm này với Chrome. Nếu bạn dùng trình duyệt Chromium, bạn có thể tách phần bổ trợ Flash ra khỏi Chrome để dùng. Khi dùng Firefox, bạn cần chuyển sang một trình duyệt khác nếu bạn muốn có những phiên bản mới nhất. Nếu bạn dùng trình duyệt Chrome và cập nhật lên phiên bản mới, bạn có thể dễ dàng cài đặt phần mềm này.

những bước

Phương pháp số 1 Cài đặt trên Trình duyệt Chromium

1Mở Ubuntu Software Center (Trung tâm phần mềm Ubuntu). Bạn có thể mở phần này từ thanh công cụ Ubuntu. 2Bấm Edit (Chỉnh sửa) và chọn Software Sources (Nguồn phần mềm).3Bấm “Ubuntu Software” (Phần mềm Ubuntu).4Tích vào ô “Software restricted by copyright or legal issues (multiverse)” (Phần mềm bị hạn chế vì bản quyền hoặc vấn đề pháp lý – không được hỗ trợ). Sau đó bấm “Close” (Đóng). 5Chờ Software Center (Trung tâm phần mềm) cập nhật nguồn. Có thể bạn sẽ phải chờ một vài phút. 6Tìm kiếm “Pepper Flash Player”. Chúng ta sẽ tải phần bổ trợ (plugin) cho trình duyệt. Dù tên gói bổ trợ là “pepperflashplugin-nonfree” nhưng đây là phần bổ trợ miễn phí.7Mở Terminal (Cửa sổ dòng lệnh). Bạn có thể mở Terminal từ thanh công cụ hoặc bấm Ctrl+Alt+T. 8Nhập .sudo update-pepperflashplugin-nonfree rồi bấm↵ Enter. 9Chờ tới khi hoàn tất quá trình cài đặt. Bạn có thể sẽ phải chờ một lúc. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, tên của máy tính sẽ xuất hiện trở lại. Hãy nhập exit và bấm ↵ Enter để đóng Terminal. 10Khởi động lại trình duyệt. Flash giờ đã được cài đặt cho trình duyệt Chromium. 11Kiểm tra bản cập nhật định kỳ. Khi được cài đặt theo cách này, Flash sẽ không tự động cập nhật. Bạn sẽ phải tự tay kiểm tra bản cập nhật mới tương đối thường xuyên. Mở Terminal.Nhập sudo update-pepperflashplugin-nonfree –status và bấm ↵ Enter để kiểm tra bản cập nhật. Nếu bản cập nhật available (có sẵn) hiển thị số phiên bản lớn hơn bản cập nhật installed (đã cài đặt) thì nghĩa là có một bản cập nhật mới.Nhập sudo update-pepperflashplugin-nonfree –install và bấm ↵ Enter để cài đặt bản cập nhật.Khởi động lại trình duyệt của bạn để hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật

Phương pháp số 2 Cài đặt trên Trình duyệt Chrome

1Cập nhật trình duyệt Chrome. Vì Flash là phần mềm được tích hợp sẵn vào Chrome nên bạn không cần loay hoay tìm cách chạy phần mềm này. Bạn chỉ cần cập nhật trình duyệt Chrome lên phiên bản mới nhất là Flash sẽ hoạt động bình thường. Nếu Flash trong trình duyệt Chrome bị hỏng, hãy thử gỡ bỏ và cài đặt lại.

Phương pháp số 3 Cài đặt trên Trình duyệt Firefox

1Chuyển sang dùng trình duyệt Chrome hoặc Chromium. Adobe không còn hỗ trợ cho việc phát triển Linux ngoại trừ phần bổ trợ Pepper Flash cho trình duyệt Chrome. Thế nghĩa là phần bổ trợ Flash cho Firefox đã quá lỗi thời, không còn được cải thiện và chỉ còn những bản vá sửa lỗi bảo mật không đáng kể. Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản lỗi thời cho Firefox, hãy đọc tiếp.2Nhấn đồng thời CTRL + ALT + T hoặc nhấn phím “Super” (phím cửa sổ) và gõ vào từ “Terminal.” Chạy “Terminal”. Bạn sẽ thấy một terminal xuất hiện. 3Gõ “sudo apt-get install flashplugin-installer” 4Gõ vào mật khẩu quản trị của sudo. Bạn không thể thấy dấu hoa thị trên màn hình nhưng vẫn gõ được. 5Cài phần bổ trợ bằng cách nhấn “Y” (yes) trên Terminal.6Khởi động lại Firefox để phần bổ trợ mới phát huy tác dụng.