Chuyển đổi File Docx sang Doc Tainghetrothinh

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách chuyển đổi văn bản Microsoft Word với định dạng DOCX sang DOC. Tập tin DOCX được giới thiệu vào năm 2007, nên không thể mở bằng một vài phiên bản Word cũ chỉ hỗ trợ tập tin DOC; may mắn thay, bạn có thể dùng phiên bản Word mới để chuyển đổi tập tin DOCX thành DOC. Nếu không có Microsoft Word, bạn có thể dùng công cụ chuyển đổi văn bản trực tuyến.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Mở tập tin DOCX trong Word. Nhấp đúp vào tập tin DOCX để mở bằng Microsoft Word. Bạn cũng có thể nhấp đúp vào tập tin DOCX, chọn Open with… (Mở bằng…), và nhấp vào Word.2Nhấp vào File (Tệp) ở phía trên góc trái cửa sổ Word. Một trình đơn sẽ hiển thị ở bên trái trang. 3Nhấp vào Save As (Lưu thành) ở giữa trình đơn đang hiển thị bên trái cửa sổ.4Nhấp đúp vào This PC (Máy tính này) ở giữa cửa sổ. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ “Save As” (Lưu thành). 5Đặt tên mới cho tập tin DOC. Nhập tên bất kỳ cho tập tin phiên bản DOC của bạn. 6Nhấp vào khung lựa chọn “Save as type” (Lưu thành định dạng) ở gần bên dưới cửa sổ “Save As” để thấy những lựa chọn.7Nhấp vào Word 97-2003 Document trong danh sách lựa chọn. Định dạng Word 97-2003 Document cho bạn tập tin có phần mở rộng là DOC. 8Chọn thư mục lưu. Bạn sẽ chọn một trong những thư mục ở bên trái cửa sổ để lưu văn bản. 9Nhấp vào Save (Lưu) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu phiên bản DOC của văn bản vào thư mục đã chọn

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Mở tập tin DOCX trong Word. Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ cần nhấp đúp vào tập tin DOCX để mở bằng Word. Bạn cũng có thể nhấp một lần vào tập tin DOCX để chọn, rồi nhấp vào File (Tệp), chọn Open With (Mở bằng), và chọn Word trong trình đơn đang hiển thị.2Nhấp vào File ở phía trên góc trái màn hình để mở một danh sách lựa chọn.3Nhấp vào lựa chọn Save As… (Lưu thành…) trong trình đơn File. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ “Save As”. 4Đặt tên mới cho tập tin DOC. Nhập tên bất kỳ mà bạn muốn đặt cho phiên bản DOC của tập tin. 5Nhấp vào khung lựa chọn “File Format” (Định dạng tập tin) ở gần bên dưới cửa sổ để xem những lựa chọn.6Nhấp vào lựa chọn Word 97-2004 Document trong danh sách đang hiển thị. Như vậy, tập tin sẽ được lưu theo định dạng DOC. 7Chọn thư mục lưu. Bạn sẽ chọn một trong những tập tin ở bên trái cửa sổ để lưu văn bản vừa được chuyển đổi. Bạn có thể nhấp vào khung lựa chọn “Where” (Nơi lưu) và chọn thư mục tại đây.8Nhấp vào nút Save (Lưu) màu xanh dương ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu phiên bản DOC của văn bản vào thư mục lưu đã chọn

Phương pháp số 3 dùng công cụ chuyển đổi trực tuyến

1Mở công cụ chuyển đổi văn bản trực tuyến bằng cách truy cập https://document.online-convert.com/convert-to-doc từ trình duyệt web của máy tính.2Nhấp vào nút Choose file (Chọn tập tin) màu xám ở đầu trang. Thao tác này sẽ mở cửa sổ File Explorer (trên Windows) hoặc Finder (trên Mac). 3Chọn tập tin DOCX của bạn. Truy cập thư mục chứa tập tin DOCX mà bạn muốn chuyển đổi, rồi nhấp một lần vào đó để chọn. 4Nhấp vào Open (Mở) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ tải tập tin DOCX lên trang chuyển đổi. 5Kéo xuống bên dưới màn hình và nhấp vào lựa chọn Convert file (Chuyển đổi tập tin) ở gần cuối trang để bắt đầu chuyển đổi tập tin.6Nhấp vào nút Download (Tải về) màu xanh lá nhạt ở bên phải tên của tập tin sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Thao tác này sẽ tải tập tin về máy tính của bạn. Tùy thuộc vào thiết lập của trình duyệt, bạn sẽ phải chọn thư mục lưu hoặc xác minh việc tải về trước khi tải tập tin DOC

Lời khuyên

Tập tin DOC tương thích với những dịch vụ xem văn bản trực tuyến như Google Docs.

Cảnh báo

Nếu tập tin DOCX có định dạng nâng cao (chẳng hạn như phông chữ, màu sắc, hình ảnh hoặc biểu tượng) không được hỗ trợ bởi định dạng DOC, định dạng đó sẽ không hiển thị trong phiên bản DOC của tập tin. Việc này có thể gây ra những lỗi về định dạng, chẳng hạn như chữ hiển thị sai vị trí.