Kiểm tra cập nhật trên điện thoại Android Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách kiểm tra cập nhật phần mềm hệ thống và cập nhật cho những ứng dụng được cài đặt trên thiết bị Android.

những bước

Phương pháp số 1 Kiểm tra cập nhật hệ thống

1Mở Settings (Cài đặt) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/68\/Android7settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/68\/Android7settings.png\/30px-Android7settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} của Android. Bạn sẽ tìm được biểu tượng bánh răng này bằng cách vuốt phần thông báo trên màn hình chính từ trên xuống. 2Vuốt xuống cuối trình đơn và chạm vào About device (Thông tin thiết bị). Lựa chọn này có thể là About phone (Thông tin điện thoại) hoặc About tablet (Thông tin máy tính bảng) tùy thuộc vào thiết bị của bạn. Nếu dùng Samsung Galaxy có hệ điều hành Android 6.0 (Marshmallow) hoặc mới hơn, bạn sẽ chạm vào Software updates (Cập nhật phần mềm) hoặc System updates (Cập nhật hệ thống).Nếu không thấy “About device” (Thông tin thiết bị), bạn cần chạm vào System (Hệ thống) và Advanced (Nâng Cao). Thao tác này áp dụng cho hầu hết điện thoại Google Pixel.3Chạm vào System update (Cập nhật hệ thống). Có thể bạn sẽ thấy lựa chọn Software update (Cập nhật phần mềm) hoặc Download updates manually (Tải cập nhật thủ công). Nếu bạn thấy thông báo “The latest updates have already been installed” (Cập nhật mới nhất đã được cài đặt), điều đó có nghĩa là không có cập nhật khả dụng.4Chạm vào Check for update (Kiểm tra cập nhật). Lựa chọn này còn có tên gọi khác tùy thuộc vào từng thiết bị.Chạm vào OK khi được yêu cầu xác nhận.5Chạm vào Download (Tải về) hoặc Yes (Có) khi có cập nhật khả dụng. Bản cập nhật sẽ được tải về thiết bị ngay. Tốt hơn hết bạn nên tải cập nhật khi thiết bị đã có kết nối mạng không dây vì dung lượng bản cập nhật tương đối lớn. Nếu không có bản cập nhật mới, bạn sẽ thử lại vào lúc khác.6Chạm vào Install Now (Cài đặt ngay) sau khi bản cập nhật đã được tải về. Bạn sẽ chờ một lúc trước khi quá trình tải cập nhật hoàn tất và lựa chọn cài đặt hiển thị. 7Sạc thiết bị. Bạn cần đảm bảo thiết bị có tối thiểu 50% pin trước khi bắt đầu quá trình cập nhật phần mềm, và tốt hơn hết bạn nên sạc thiết bị trong khoảng thời gian này. 8Chờ thiết bị cập nhật. Thiết bị Android của bạn sẽ khởi động lại và bắt đầu quy trình cập nhật. Việc này hoàn tất sau khoảng 20-30 phút

Phương pháp số 2 Kiểm tra cập nhật ứng dụng

1Mở ứng dụng Play Store. Lựa chọn này có trong danh sách Apps (Ứng dụng). Biểu tượng của ứng dụng trông như túi mua hàng có logo Google Play ở phía trên. 2Chạm vào nút . Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên góc trái. 3Chạm vào My apps & games (Ứng dụng và trò chơi của tôi). Đây là lựa chọn ở phía trên trình đơn. 4Chạm vào UPDATE ALL (Cập nhật toàn bộ) để cài đặt tất cả cập nhật khả dụng. Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cập nhật cho ứng dụng nào đó, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Đây là thao tác cập nhật toàn bộ ứng dụng trên Android cùng một lúc. Lựa chọn này không hiển thị khi những ứng dụng chưa có bản cập nhật mới.5Chạm vào ứng dụng trong danh sách “Updates” (Bản cập nhật). những ứng dụng có bản cập nhật mới đều hiển thị trong danh sách này. Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin bản cập nhật trước khi cài đặt, hãy chọn cập nhật từng ứng dụng. Nếu bạn không thấy bất kỳ ứng dụng nào trong danh sách này, điều đó có nghĩa là ứng dụng chưa có bản cập nhật mới.6Xem lại phần What`s New (Tính năng mới). Nhà phát triển ứng dụng sẽ liệt kê những thay đổi tại đây, và bạn thường tìm được thông tin liên quan đến việc cập nhật. 7Chạm vào Update (Cập nhật) để tải và cài đặt cập nhật cho ứng dụng.

Phương pháp số 3 dùng Smart Switch cho thiết bị Samsung

1Mở trình duyệt trên máy tính. Nếu có thiết bị Samsung, bạn có thể dùng chương trình máy tính Smart Switch của Samsung để kiểm tra và cài đặt cập nhật. Đây là chương trình thay thế cho chương trình quản lý thiết bị Samsung Kies. 2Truy cập trang Smart Switch. Bạn sẽ dùng đường dẫn: https://www.samsung.com/us/support/owners/app/smart-switch. 3Nhấp vào đường dẫn Download on the Mac App Store (Tải trên Mac App Store) hoặc Get it on Windows (Tải trên Windows).4Khởi động chương trình cài đặt đã tải về.5Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt Smart Switch.6Kết nối thiết bị Samsung với máy tính.7Nhấp vào nút Update (Cập nhật) trên màn hình Smart Switch. Nút này hiển thị ở bên dưới tên của thiết bị đã kết nối khi có bản cập nhật mới. Nút cập nhật sẽ không hiển thị nếu chưa có bản cập nhật khả dụng. Nếu bạn cho rằng đã có bản cập nhật mới, có thể nhà cung cấp đang xử lý phiên bản dịch vụ của họ và sẽ phát hành bản cập nhật sau.8Nhấp vào Update (Cập nhật) trong cửa sổ đang hiển thị. Bạn sẽ thấy phiên bản mới cần cập nhật. 9Nhấp vào OK để bắt đầu cập nhật. Thiết bị của bạn sẽ tiến hành cập nhật ngay. Đừng ấn bất kỳ nút nào trên thiết bị hoặc ngắt kết nối đến khi quá trình cập nhật hoàn tất

Lời khuyên

Nhà cung cấp thường phát thông báo khi có bản cập nhật mới. Thường thì bạn phải chờ một lúc sau khi bản cập nhật được phát hành để có thể cài đặt nó trên thiết bị.