Mở tập tin img trên máy tính Windows hoặc Mac Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách mở tập tin ổ đĩa (.img) trên máy tính Windows hoặc macOS. Tập tin .img là đại diện của hệ thống tập tin – bạn có thể mount thành ổ đĩa hoặc mở trong ứng dụng như WinZip.

những bước

Phương pháp số 1 Mount thành ổ đĩa (trên Windows)

1Ấn ⊞ Win+E. Đây là thao tác mở Windows Explorer trên Windows. 2Mở thư mục lưu tập tin .img.3Nhấp đúp vào tập tin .img. Windows sẽ mount tập tin .img thành ổ đĩa và hiển thị dữ liệu. Để sao chép tập tin từ .img sang thư mục khác trên máy tính, bạn sẽ kéo nó vào thư mục tùy chọn.Khi hoàn tất, bạn cần unmount tập tin .img. Để thực hiện việc này, hãy kéo thanh cuộn xuống khung bên trái của File Explorer, nhấp phải vào “ổ đĩa” .img đã cài đặt, rồi nhấp vào Eject (Đẩy ra)

Phương pháp số 2 Giải nén trong WinZip (trên Windows)

1Mở WinZip trên máy tính Windows. Bạn thường tìm được chương trình này trong phần All Apps (Tất cả ứng dụng) của trình đơn Start. Nếu không có WinZip trên máy tính, bạn có thể tải về miễn phí từ http://www.winzip.com/win/en/.2Nhấp vào biểu tượng Open (Mở). Đó là thư mục mở màu xanh dương ở gần phía trên góc trái WinZip. 3Chọn Disk images (*.img, *.iso, *.vhd, *.vmdk) trong danh sách lựa chọn. Bạn sẽ thấy nó ở bên dưới góc phải cửa sổ. 4Truy cập thư mục lưu tập tin .img.5Chọn tập tin .img và nhấp vào Open (Mở). Màn hình liền hiển thị thông báo xác nhận. 6Nhấp vào Yes, unzip the files to (folder name) (Có, giải nén tập tin thành (tên thư mục)). Thao tác này sẽ giải nén tập tin thành thư mục cụ thể (được tạo trong thư mục lưu tập tin *.img). 7Ấn ⊞ Win+E. Đây là thao tác mở File Explorer. 8Tìm thư mục lưu tập tin *.img. Thư mục mới (với tên của tập tin .img) đã hiển thị trong thư mục này. 9Nhấp đúp vào thư mục mới. Dữ liệu của tập tin *.img đã hiển thị. Bây giờ bạn có thể nhấp đúp vào bất kỳ tập tin nào để mở trong ứng dụng mặc định

Phương pháp số 3 Mount thành ổ đĩa (trên macOS)

1Mở Finder {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1d\/Macfinder2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1d\/Macfinder2.png\/32px-Macfinder2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:431,”bigWidth”:32,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Đây là chương trình hiển thị trên Dock mà bạn thường tìm được ở bên dưới màn hình. 2Tìm thư mục lưu tập tin .img.3Nhấp đúp vào tập tin .img. Thao tác này sẽ mount tập tin thành ổ đĩa (hiển thị trên màn hình chính). Bên cạnh đó, màn hình cũng xuất hiện cửa sổ mới với những tập tin trong *.img. Để sao chép tập tin từ .img đến thư mục khác trên máy tính, bạn sẽ kéo nó vào thư mục tùy chọn.Khi hoàn tất, bạn cần unmount tập tin .img. Để thực hiện việc này, hãy trở về màn hình chính, rồi kéo ổ đĩa mới (.img) vào biểu tượng Eject (đẩy ra) ở bên dưới màn hình (nơi thường có biểu tượng thùng rác)

Phương pháp số 4 Thao tác khác dành cho Win7 có WinRAR

1Mở WinRAR hoặc bất kỳ tập tin nào có thể mở trong WinRAR2Tìm tập tin IMG.3Nhấp phải vào tập tin IMG, và nhấp vào “Show archive contents” (Hiển thị dữ liệu lưu trữ).Bây giờ bạn có thể mở tập tin trong tập tin IMGĐể sao chép tập tin từ .img sang thư mục khác trên máy tính, bạn cần kéo nó vào thư mục tùy chọn