Phương pháp Canh giữa một đối tượng trong Photoshop: 6 Bước

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn Phương pháp canh giữa một đối tượng trong Photoshop trên máy tính Windows hoặc Mac.

những bước

1Mở dự án Photoshop. Dự án Photoshop của bạn phải có ít nhất một đối tượng (chẳng hạn như chữ hoặc hình ảnh) mà bạn muốn canh giữa. 2Nhấp vào View (Xem). Thẻ này hiển thị ở phía trên cửa sổ Photoshop (trên Windows) hoặc ở phía trên màn hình (trên Mac). Bạn sẽ thấy một trình đơn hiển thị tại đây. 3Nhấp vào Snap. Đây là lựa chọn trong trình đơn đang hiển thị. Với thao tác này, một dấu chọn sẽ hiển thị ở bên trái lựa chọn Snap, cho biết tính năng “Snap” của Photoshop đã được bật. Nếu bạn thấy bên cạnh Snap có một dấu chọn, tính năng này đã được bật sẵn trong Photoshop.4Chọn lớp mà bạn muốn canh giữa. Trong phần “Layers” (Lớp) của cửa sổ Photoshop, bạn sẽ nhấp vào tên của lớp cần canh giữa. Thao tác này làm cho lớp đã chọn hiển thị trong cửa sổ chính. 5Nhấp và kéo lớp vào giữa cửa sổ. Bạn cần canh sao cho lớp đó càng gần giữa cửa sổ càng tốt. 6Thả tay khỏi nút chuột. Bây giờ thì đối tượng đã được đặt giữa khung hình

Lời khuyên

một vài đối tượng (chẳng hạn như chữ) có thể canh giữ bằng cách ấn Ctrl+A (hoặc ⌘ Command+A trên Mac) để chọn tất cả trong cửa sổ Photoshop, rồi nhấp vào nút “Align vertical layers” (Canh những lớp theo chiều dọc) ở gần phía trên cửa sổ, và nhấp vào nút “Align horizontal layers” (Canh những lớp theo chiều ngang) ở gần phía trên cửa sổ.

Cảnh báo

Nếu bạn muốn canh giữa văn bản, hãy đảm bảo văn bản đó không có dấu cách ở phía trước hoặc phía sau; nếu không, chữ sẽ lệch khỏi điểm giữa.