Phương pháp Cập nhật thông tin thanh toán trên Netflix: 15 Bước

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách cập nhật hoặc thay đổi phương thức thanh toán trên Netflix bằng ứng dụng di động hoặc trang web Netflix.

những bước

Phương pháp số 1 Trên thiết bị di động

1Mở ứng dụng Netflix. Đó là một ứng dụng màu đen với chữ N màu đỏ. Đăng nhập nếu tài khoản không tự động đăng nhập.2Nhấn ở góc trên bên trái.3Nhấn Account (Tài khoản) ở gần cuối menu.4Cuộn xuống và nhấn Update payment info (Cập nhật thông tin thanh toán).Nếu chưa có bất kỳ phương thức thanh toán nào cho tài khoản của mình, hãy nhấn Add payment info (Thêm thông tin thanh toán).5Nhấn vào một phương thức thanh toán. Có những tùy chọn sau: Credit or Debit Card (Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ)PayPalNhấn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên cạnh `Credit or Debit Card (Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) nếu bạn không thấy tùy chọn PayPal.6Nhập thông tin vào phương thức thanh toán. Điền tất cả những trường được gắn nhãn hoặc làm theo lời nhắc trên màn hình để Netflix được phép dùng phương thức thanh toán của bạn. 7Cuộn xuống và nhấn Update Payment Method (Cập nhật phương thức thanh toán). Mục này nằm ở dưới cùng của biểu mẫu. Thông tin thanh toán của bạn hiện đang được cập nhật

Phương pháp số 2 Trên máy tính để bàn

1Truy cập https://www.netflix.com trong trình duyệt Web.Nhấn Sign In (Đăng nhập), sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu nếu tài khoản không tự động đăng nhập.2Nhấn vào hồ sơ chính. Đó thường là tên của bạn. 3Nhấn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/82\/Android7dropdown.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/82\/Android7dropdown.png\/30px-Android7dropdown.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tùy chọn này nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ. 4Nhấn Account (Tài khoản).5Nhấn Update payment info (Cập nhật thông tin thanh toán). Nó ở bên phải của trang, trong phần “MEMBERSHIP & BILLING” (THÀNH VIÊN & THANH TOÁN). Nếu chưa có bất kỳ phương thức thanh toán nào cho tài khoản của mình, hãy nhấn Add payment info (Thêm thông tin thanh toán).6Nhấn vào một phương thức thanh toán. Có những tùy chọn sau: Credit or Debit Card (Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ)PayPalNhấn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên cạnh `Credit or Debit Card (Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) nếu bạn không thấy tùy chọn PayPal.7Nhập thông tin vào phương thức thanh toán. Điền tất cả những trường được gắn nhãn hoặc làm theo lời nhắc trên màn hình để Netflix được phép dùng phương thức thanh toán của bạn. 8Cuộn xuống và nhấn Update Payment Method (Cập nhật phương thức thanh toán). Mục này nằm ở dưới cùng của biểu mẫu. Thông tin thanh toán của bạn hiện đang được cập nhật