Phương pháp Chặn toàn bộ lời mời kết bạn trên Facebook: 14 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách giảm số lượng người có thể gửi lời mời kết bạn trên Facebook bằng cách thay đổi tùy chọn lời mời kết bạn từ “Everyone” (Mọi người) sang “Friends of Friends” (Bạn của bạn). Cách này không chặn hoàn toàn lời mời kết bạn, nhưng thay đổi tùy chọn sẽ giảm thiểu đáng kể số người có thể kết bạn với bạn.

những bước

Phương pháp số 1 Trên thiết bị di động

1Mở Facebook. Ứng dụng có màu xanh đậm với chữ “f” màu trắng ở trên. Bước này sẽ mở News Feed nếu bạn đang đăng nhập vào Facebook. Nếu bạn chưa đăng nhập, đầu tiên nhập địa chỉ thư điện tử (hoặc số điện thoại) và mật khẩu.2Chạm . Nút nằm ở góc phải phía dưới màn hình (iPhone) hoặc ở góc trái bên phải màn hình (Android). 3Kéo xuống và chạm Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy tùy chọn này ở phía dưới trình đơn. Bỏ qua bước này trong Android.4Chạm vào Account Settings (Cài đặt tài khoản). Mục nằm ở phía trên trình đơn (iPhone) hoặc phía dưới trình đơn (Android). 5Chạm vào Privacy (Riêng tư). Mục nằm ở phía trên màn hình. 6Chạm vào Who can send you friend requests? (Ai có thể gửi lời mời kết bạn?). Tùy chọn này nằm gần dưới màn hình. 7Chạm vào Friends of friends. Đây là mục tùy chọn thứ hai gần đầu trang. Thực hiện bước này sẽ chặn những người không nằm trong danh sách của bạn bè ngẫu nhiên thêm bạn vào Facebook của họ

Phương pháp số 2 Trên máy tính

1Truy cập trang web Facebook. Địa chỉ tại https://www.facebook.com/. Nếu đã đăng nhập Facebook, bước này sẽ mở News Feed. Nếu bạn chưa đăng nhập, đầu tiên nhập địa chỉ thư điện tử (hoặc số điện thoại) và mật khẩu ở bên phải phía trên của trang.2Nhấp vào . Nút nằm ở phía trên bên phải cửa sổ Facebook. 3Nhấp vào Settings. Tùy chọn này nằm gần dưới trình đơn thả xuống. 4Nhấp vào Privacy. Thẻ nằm ở bên trái của trang. 5Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở bên phải “Who can contact me?” (Ai có thể liên lạc với tôi?). Phần này nằm ở nửa dưới trang. 6Nhấp vào Everyone. Ô vuông này nằm phía dưới tiêu đề “Who can send you friend requests?” (Ai có thể gửi lời mời kết bạn cho bạn). 7Nhấp vàoFriends of friends. Tùy chọn này nằm dưới trình đơn thả xuống của ô vuông. Thực hiện bước này sẽ cài đặt lời mời kết bạn Facebook sang “Friends of friends” để chặn những người không nằm trong danh sách của bạn bè gửi lời mời đến bạn

Lời khuyên

Nếu có người trong danh sách của bạn bè liên tục gửi lời mời, bạn luôn có thể chặn họ.

Cảnh báo

Bạn không thể chặn hoàn toàn lời mời kết bạn trên Facebook.