Phương pháp Chép nhạc vào iPod Shuffle Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chép nhạc vào iPod Shuffle bằng iTunes.

những bước

Phần 1Phần 1 Đồng bộ nhạc

1Mở iTunes trên máy tính. Ứng dụng có biểu tượng nốt nhạc nhiều màu nằm trên nền trắng với vòng tròn bao quanh. Nếu iTunes nhắc bạn tải phiên bản mới nhất, hãy cập nhật.2Kết nối iPod với máy tính. Với cáp iPod, bạn cắm đầu USB vào máy tính, đầu còn lại cắm vào cổng sạc/tai nghe của iPod. Nếu iTunes đã bật sẵn chế độ tự động đồng bộ nhạc thì bạn chỉ cần mở iTunes lên, cắm iPod vào máy là nhạc mà bạn mới tải sẽ được chép vào iPod.3Nhấp vào biểu tượng iPod Shuffle nằm phía trên bên trái cửa sổ.4Nhấp vào Music ( m nhạc). Tùy chọn nằm dưới phần “Settings” (Cài đặt) trong khung bên trái cửa sổ, phía dưới biểu tượng iPod. 5Tích vào Sync Music (Đồng bộ nhạc). Tùy chọn nằm đầu khung bên phải cửa sổ. 6Chọn nhạc mà bạn muốn chép vào iPod Shuffle.Nhấp vào Entire Music Library (Toàn bộ thư viện nhạc) nếu bạn muốn chép toàn bộ nhạc trong thư viện iCloud Music Library vào máy nghe nhạc Shuffle. Nếu iPod không đủ dung lượng chứa toàn bộ thư viện nhạc của bạn, iTunes sẽ bắt đầu chép từ đầu danh sách cho đến khi đầy bộ nhớ của máy nghe nhạc Shuffle.Nhấp vào Selected playlists, artists, albums, and genres (Danh sách, nghệ sỹ, album và thể loại được chọn) để chọn nhạc mà bạn muốn đồng bộ vào máy nghe nhạc Shuffle. Sau đó, bạn cuộn xuống và tích vào những ô cạnh nhạc mà bạn muốn chép vào iPod.Tích vào Automatically fill free space with songs (Tự động lấp đầy bộ nhớ trống bằng bài hát) nếu bạn muốn iTunes ngẫu nhiên chọn nhạc để lấp đầy dung lượng còn lại của máy nghe nhạc Shuffle. Tùy chọn này sẽ chỉ hiện ra sau khi bạn tích vào Selected playlists, artists, albums, and genres.7Nhấp vào Apply (Áp dụng ở góc dưới bên phải. Nhạc mà bạn chọn sẽ được chép vào iPod Shuffle. 8Chờ nhạc được chép xong.9Nhấp vào nút Eject hình tam giác nằm phía trên đường thẳng. Nút này nằm đầu khung bên trái, ngay bên phải biểu tượng iPod. 10Ngắt kết nối iPod khỏi máy tính.

Phần 2Phần 2 Thêm từng bài hát

1Mở iTunes trên máy tính. Ứng dụng có biểu tượng nốt nhạc nhiều màu nằm trên nền trắng với vòng tròn bao quanh. Nếu iTunes nhắc bạn tải phiên bản mới nhất, hãy cập nhật.2Kết nối iPod với máy tính. Với cáp iPod, bạn cắm đầu USB vào máy tính, đầu còn lại cắm vào cổng sạc/tai nghe của iPod. Nếu iTunes đã bật sẵn chế độ tự động đồng bộ nhạc thì bạn chỉ cần mở iTunes lên, cắm iPod vào máy là nhạc mà bạn mới tải sẽ được chép vào iPod.3Nhấp vào biểu tượng iPod Shuffle nằm phía trên bên trái cửa sổ.4Nhấp vào trình đơn thả xuống Music ở góc trên bên trái cửa sổ.5Nhấp vào tùy chọn “Library” (Thư viện). Ở phần “Library” trong khung bên trái cửa sổ iTunes, có một vài tùy chọn mà bạn có thể dùng để xem nhạc trong thư viện: Recently Added (Thêm gần đây)Artists (Nghệ sỹ)Albums (Album)Songs(Bài hát)Genres (Thể loại)6Nhấp và kéo một mục và thả vào iPod. Bạn hãy kéo một bài hát hoặc album từ thư viện bên phải cửa sổ và thả vào biểu tượng iPod trong khung bên trái cửa sổ, phía dưới mục “Devices” (Thiết bị). Một hình chữ nhật màu xanh dương sẽ bao quanh biểu tượng iPod.Bạn có thể chọn nhiều mục bằng cách nhấn giữ phímCtrl (PC) hoặc ⌘ Command (Mac) rồi nhấp vào chúng.7Thả bài hát vào iPod. Bạn chỉ cần thả chuột hoặc nút bấm trackpad, quá trình chép nhạc vào iPod sẽ bắt đầu. 8Chờ nhạc được chép xong.9Nhấp vào nút Eject hình tam giác nằm phía trên đường thẳng. Nút này nằm đầu khung bên trái, ngay bên phải biểu tượng iPod. 10Ngắt kết nối iPod khỏi máy tính.

Phần 3Phần 3 Tự động chép đầy bộ nhớ Shuffle

1Mở iTunes trên máy tính. Ứng dụng có biểu tượng nốt nhạc nhiều màu nằm trên nền trắng với vòng tròn bao quanh. Nếu iTunes nhắc bạn tải phiên bản mới nhất, hãy cập nhật.2Kết nối iPod với máy tính. Với cáp iPod, bạn cắm đầu USB vào máy tính, đầu còn lại cắm vào cổng sạc/tai nghe của iPod. 3Nhấp vào biểu tượng iPod Shuffle nằm phía trên bên trái cửa sổ.4Nhấp vào Summary (Tóm tắt). Tùy chọn nằm dưới phần “Settings” trong khung bên trái, bên dưới biểu tượng iPod. 5Tích vào ô Manually manage music and videos (Quản lý nhạc và video bằng tay). Tùy chọn nằm trong phần “Options” (Tùy chọn). 6Nhấp vào Music ( m nhạc). Tùy chọn nằm phía dưới tiêu đề “On My Device” (Trên thiết bị của tôi) trong khung bên trái. 7Cuộn xuống và nhấp vào trình đơn bật lên “Autofill From” (Tự động chép đầy từ). Tùy chọn này nằm cuối khung bên trái. 8Nhấp vào nguồn chép nhạc. Khi bạn đồng bộ, iTunes sẽ tự động chép đầy bộ nhớ máy nghe nhạc Shuffle với vùng chọn nhạc từ nguồn mà bạn chọn. 9Nhấp vào Settings… nằm bên phải hộp thoại bật lên. Để điều chỉnh thiết lập Autofill, bạn hãy: Tích vào Replace all items when Autofilling (Thay thế toàn bộ mục khi tự động chép đầy) để xóa hết nhạc cũ và thay bằng nhạc mới khi bạn Autofill máy nghe nhạc Shuffle.Tích vào Choose items randomly (Chọn mục ngẫu nhiên) để thêm bài hát ngẫu nhiên từ nguồn mà bạn đã chọn khi Autofill.Tích vào Choose higher rated items more often (Chọn mục được xếp hạng cao hơn) nhằm đảm bảo rằng những bài hát có xếp hạng cao hơn sẽ được thêm vào khi Autofill đặt thành ngẫu nhiên.Điều chỉnh con trượt Reserve space for disk use (Dự trữ bộ nhớ để dùng như ổ đĩa) nếu bạn muốn dành một phần dung lượng máy nghe nhạc Shuffle cho việc lưu trữ dữ liệu như USB.10Nhấp OK.11Nhấp vào Autofill để bắt đầu quá trình Autofill.12Chờ nhạc được chép xong.13Nhấp vào nút Eject hình tam giác nằm phía trên đường thẳng. Nút này nằm đầu khung bên trái, ngay bên phải biểu tượng iPod. 14Ngắt kết n
ối iPod khỏi máy tính.

Cảnh báo

Nếu iPod đã được đồng bộ với máy tính khác thì quá trình này sẽ xóa hết dữ liệu trên iPod.