Phương pháp Chuyển sang chế độ dọc hoặc ngang trên Android: 10 Bước

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách bỏ khóa hướng màn hình của Android để có thể chuyển từ chế độ dọc (Portrait) sang chế độ ngang (Landscape)chỉ bằng cách xoay thiết bị Android. Ở hầu hết những phiên bản Android, bạn sẽ không thể thay đổi hướng của màn hình chính.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Stock Android ( Android thuần)

1Mở Cài đặt {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} trên Android. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Cài đặt (Settings) để mở mục này. 2Cuộn xuống và nhấn Accessibility (Trợ năng). Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này ở gần cuối trang Cài đặt. 3Cuộn xuống và trượt nút chuyển đổi màu xám “Auto-rotate screen” (“Tự động xoay màn hình”) sang vị trí tắt {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d5\/Android7switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d5\/Android7switchoff.png\/35px-Android7switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Tùy chọn này ở gần cuối menu; nút chuyển đổi sẽ chuyển sang màu xanh ở vị trí bật {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Thao tác này sẽ đảm bảo rằng bạn có thể xoay màn hình Android bằng cách xoay điện thoại của mình.Trên một vài thiết bị Android, tùy chọn này là hộp kiểm thay vì nút chuyển đổi.Trên hầu hết những phiên bản Android, bạn sẽ không thể xoay màn hình chính và một vài ứng dụng không cho phép xoay màn hình, ngay cả khi chế độ Tự động xoay (Auto-rotate) đã được bật.4Giữ Android theo chiều dọc cho chế độ dọc.5Giữ Android theo chiều ngang cho chế độ ngang.Trên hầu hết những phiên bản Android, bạn không thể thay đổi hướng màn hình chính. Hãy thử mở một ứng dụng, chẳng hạn như trình duyệt trên điện thoại, rồi xoay màn hình của bạn

Phương pháp số 2 Trên Samsung Galaxy

1Vuốt xuống từ đầu màn hình. Ngăn thông báo thả xuống sẽ hiển thị. 2Vuốt xuống lần hai để mở hoàn toàn ngăn thông báo. Thao tác này sẽ kéo dài ngăn thông báo và mở ra những ô cài đặt nhanh và nhãn của chúng. 3Nhấn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/e7\/Android7autorotate.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/e7\/Android7autorotate.png\/30px-Android7autorotate.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nhấn vào biểu tượng tự động xoay giống như màn hình điện thoại nghiêng với hai mũi tên cong ở hai bên. Thao tác này sẽ bật hoặc tắt tính năng tự động xoay màn hình điện thoại. Khi biểu tượng chuyển sang màu xanh, chế độ tự động xoay đã được bật, nghĩa là điện thoại có thể chuyển động tự do từ chế độ dọc sang chế độ ngang. Khi biểu tượng này có màu xám, nghĩa là tính năng tự động xoay đã bị tắt và màn hình điện thoại của bạn sẽ bị khóa ở chế độ dọc hoặc ngang.4Xoay điện thoại để thay đổi hướng màn hình. Nếu tính năng tự động xoay được bật, màn hình Samsung Galaxy sẽ hiển thị theo chiều dọc khi bạn cầm như bình thường, tuy nhiên khi cầm điện thoại theo chiều ngang sẽ khiến màn hình chuyển sang chế độ ngang. Trên hầu hết những phiên bản Android, bạn sẽ không thể thay đổi hướng màn hình chính. Hãy thử mở một ứng dụng, chẳng hạn như trình duyệt trên điện thoại, rồi xoay màn hình của bạn.5Chuyển biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/e7\/Android7autorotate.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/e7\/Android7autorotate.png\/30px-Android7autorotate.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} sang vị trí TẮT(OFF) để khóa màn hình. Nếu bạn muốn khóa điện thoại ở chế độ dọc hoặc ngang, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình, sau đó nhấn nút Tự động xoay (Auto-rotate) khi điện thoại đang ở chế độ mà bạn muốn khóa

Lời khuyên

Trên một vài thiết bị Android, bạn sẽ thấy tùy chọn Tự động xoay màn hình (Auto-rotate screen) trong phần Hiển thị (Display) ở mục Cài đặt.Nếu dùng trình chạy Google Hiện hành (Google Now), bạn có thể bật tính năng xoay màn hình chính bằng cách nhấn và giữ màn hình chính, kích hoạt nút chuyển đổi màu xám “Cho phép xoay” (“Allow rotation”) và xoay thiết bị Android của bạn.

Cảnh báo

Không phải tất cả những ứng dụng đều hỗ trợ xoay màn hình.