Phương pháp Đăng ảnh GIF lên Slack trên PC hoặc Mac

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chia sẻ ảnh động lên Slack bằng Giphy – trình cắm GIF miễn phí, hoặc bằng cách tải lên từ máy tính.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Giphy

1Đăng nhập vào nhóm Slack của bạn. Để tiến hành, hãy truy cập vào URL của không gian làm việc nhóm hoặc mở https://slack.com/signin trên trình duyệt web. 2Đi đến https://slack.com/apps/A0F827J2C-giphy. Trang Giphy trên Slack App Directory (Thư mục ứng dụng Slack) sẽ mở ra.3Nhấp vào Install (Cài đặt). Nút màu xanh lá này nằm trong cột bên trái. 4Nhấp vào Add Giphy Integration (Thêm tích hợp Giphy).5Chọn hạng GIF. Hạng mặc định là G dành cho hầu hết người xem, nhưng bạn có thể chọn tùy chọn khác từ trong trình đơn thả xuống. 6Nhấp vào Save Integration (Lưu tích hợp). Giphy đã sẵn sàng để dùng. 7Mở không gian làm việc Slack của bạn.8Nhấp vào kênh mà bạn muốn chia sẻ ảnh GIF. những kênh sẽ hiển thị trong cột bên trái. 9Nhập /giphy <any word> và nhấn ↵ Enter. Thay “<any word>” bằng từ khóa diễn tả thể loại ảnh GIF mà bạn muốn chia sẻ. Ảnh GIF phù hợp sẽ hiện ra. Ví dụ, nếu bạn muốn xem ảnh GIF về mèo, hãy nhập /giphy cats.10Nhấp vào Shuffle (Ngẫu nhiên) để xem nhiều ảnh GIF phù hợp hơn. Tiếp tục nhấn nút này cho đến khi bạn tìm được ảnh GIF mà bạn muốn chia sẻ. 11Nhấp vào Send (Gửi). Ảnh GIF được chọn sẽ xuất hiện trên kênh

Phương pháp số 2 Tải ảnh GIF lên từ máy tính

1Đăng nhập vào nhóm Slack của bạn. Để tiến hành, hãy truy cập vào URL của không gian làm việc nhóm hoặc mở https://slack.com/signin trên trình duyệt web. 2Nhấp vào kênh mà bạn muốn chia sẻ ảnh GIF. Danh sách kênh nằm dọc bên trái màn hình. 3Nhấp vào dấu + cuối màn hình, bên trái khu vực nhập liệu.4Nhấp vào Your computer (Máy tính của bạn). Trình duyệt tập tin trên máy tính sẽ hiện lên. 5Nhấp vào ảnh GIF mà bạn muốn gửi. Nhấp vào ảnh GIF một lần để chọn. 6Nhấp vào Open (Mở).7Chọn đối tượng có thể thấy ảnh GIF. Theo mặc định, ảnh GIF sẽ chỉ được chia sẻ với mình bạn. Bạn có thể chọn tùy chọn khác từ trong trình đơn thả xuống nếu cần thiết. 8Nhấp vào Upload (Tải lên). Vậy là ảnh GIF đã được chia sẻ với người dùng mà bạn chọn