Phương pháp Lấy chiêu Cut HM trong Pokémon FireRed và LeafGreen

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách lấy HM cho phép bạn chặt cây cản trở lối đi. Bạn có thể lấy HM trong phiên bản FireRed và LeafGreen của trò chơi Pokémon.

những bước

Phần 1Phần 1 Rời khỏi Cerulean City (Thành phố Cerulean)

1Đáp ứng những điều kiện tiên quyết. Bạn nhận được chiêu “Cut” (Chặt) HM từ thuyền trưởng của tàu S.S.Anne trong Vermilion City (Thành phố Vermilion) nên việc cần làm đầu tiên là đến Cerulean City. 2Đi thẳng đến Nugget Bridge (Cầu Nugget). Đây là cây cầu ở gần phía trên Cerulean City. 3Đánh bại năm huấn luyện viên và thủ lĩnh của họ. Trước khi qua cầu, bạn cần đánh bại năm huấn luyện viên tại đây, và tiếp tục đánh bại thủ lĩnh của họ. 4Nhận quyền qua cầu an toàn. Sau khi đánh bại toàn bộ sáu kẻ thù, bạn có thể qua cầu. Nếu bạn có thuốc phục hồi, hãy đảm bảo pokémon của bạn đã được phục hồi trước khi tiếp tục.5Qua Nugget Bridge. Bạn sẽ được đưa đến miền bắc Cerulean City

Phần 2Phần 2 Nhận thẻ lên tàu S.S. Anne

1Đi theo hướng bắc đến điểm tận cùng của bản đồ. Khi không đi được nữa, bạn có thể thực hiện bước tiếp theo. 2Đi theo hướng đông. Rẽ phải và tiếp tục đi đến khi bạn bị huấn luyện viên chặn. 3Chiến đấu với mọi huấn luyện viên xuất hiện trên đường đến ngôi nhà lớn. Bạn cần đánh bại một vài huấn luyện viên trên đường đến ngôi nhà lớn nhất trong thành phố.4Vào nhà. Khi bạn đến ngôi nhà lớn nhất trong thành phố, hãy đi vào trong. Bạn sẽ thấy một pokémon ở giữa phòng. 5Nói chuyện với pokémon trong nhà. Đây là cách cho bạn quyền dùng máy tính ở góc nhà. 6dùng máy tính. Đứng trước máy tính, bấm chọn nó, và chờ pokémon biến thành người. Bạn cần bấm vào một lựa chọn máy tính để sự kiện này có thể xảy ra.7Nhận S.S. Anne pass (Thẻ lên tàu S.S. Anne). Sau khi pokémon biến thành người tên Bill, anh ấy sẽ tặng bạn thẻ lên tàu S.S. Anne tại Vermilion City (Thành phố Vermilion)

Phần 3Phần 3 Mở khóa Vermilion City (Thành phố Vermilion)

1Trở về Cerulean City (Thành phố Cerulean). Từ nhà lớn, bạn sẽ đi theo hướng tây, rồi đi theo hướng nam để qua Nugget Bridge (Cầu Nugget). Đây là thao tác đưa bạn trở về Cerulean City. 2Vượt qua phòng tập của Misty. Đến phòng tập dưới nước của Misty và chiến đấu với cô ấy. Sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, Vermilion City sẽ được mở khóa. Vì phòng tập của Misty ở trong môi trường nước, nên bạn được khuyên dùng pokémon loại Grass hoặc Electric.3Đến ngôi nhà có cảnh sát ở phía trước. Đây là ngôi nhà ở phía đông phòng tập của Misty. Bạn sẽ thấy hiện tại không có ai ở phía trước ngôi nhà. 4Đi đến lối vào Underground Tunnel (Đường hầm dưới đất). Đi thẳng qua ngôi nhà, rồi đi theo hướng đông nam đến khi bạn đến được nhà Underground Tunnel. 5Đi qua đường hầm. Cứ đi thẳng vào ngôi nhà. Bạn liền được nhập vào phía bên kia và chuyển đến Vermilion City

Phần 4Phần 4 Lấy chiêu “Cut” (Chặt) HM

1Đi thẳng đến lối lên tàu. Đây là khu vực ở cực nam Vermilion City (Thành phố Vermilion). Bạn sẽ bị bảo vệ chặn khi cố đi qua lối lên tàu. 2Đưa thẻ lên tàu cho bảo vệ. Ấn phím A để thực hiện việc này. Bảo vệ sẽ cho phép bạn lên tàu ngay. 3Đánh bại mọi huấn luyện viên và đối thủ của bạn. Lên tàu và cứ tiếp tục đi, chiến đấu với bất kỳ ai xuất hiện trên đường đi của bạn. Bạn sẽ gặp đối thủ của mình tại đây; sau khi đánh bại anh ta, bạn có thể tiếp tục đi tìm thuyền trưởng. 4Tìm thuyền trưởng. Đi lên cầu thang ở phía sau đối thủ để vào khu vực của thuyền trưởng. Bạn sẽ thấy ông ấy bên cạnh chiếc thùng. 5Vỗ lưng thuyền trưởng. Đến gặp thuyền trưởng và ấn phím A để thực hiện việc này. 6Nhận chiêu “Cut” HM. Sau khi được vỗ lưng, thuyền trưởng sẽ tặng bạn chiêu “Cut” HM. Bây giờ bạn có thể dùng nó với pokémon yêu thích. 7Áp chiêu thức “Cut” HM cho pokémon. Khi cho phép một trong những pokémon của mình học chiêu “Cut” HM, bạn có thể chặt cây chặn lối đi quanh thế giới bằng cách chọn pokémon và dùng nó trên cây

Lời khuyên

“HM” được viết tắt từ “Hidden Machine” (Bộ máy ẩn).Khi đối thủ của bạn dùng Electric Pokémon, bạn sẽ dùng loại Ground. Nếu không có loại Ground, bạn có thể bắt Diglett hoặc Dugtrio trong Diglett`s Cave (Hang của Diglett) tại lối ra phía đông của Vermilion.Bạn có thể dùng chiêu “Cut” (Chặt) để tham gia trận đánh Lt. Surge.

Cảnh báo

Đảm bảo bạn có sẵn nhiều thuốc phục hồi. Bạn sẽ chiến đấu với nhiều huấn luyện viên trên đường vào Cerulean City và nhận chiêu “Cut” (Chặt) HM.