Phương pháp Mở chương trình dòng lệnh trên Windows Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách mở cửa sổ dòng lệnh Command Prompt trên PC Windows. Bạn có thể mở Command Prompt từ trình đơn Start hoặc bất cứ thư mục nào trong File Explorer. Bên cạnh đó, tính năng Windows Run cũng là một sự lựa chọn.

những bước

Phương pháp số 1 dùng trình đơn Start

1Mở trình đơn Start trên máy tính. Nhấp vào biểu tượng Windows {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở góc dưới bên trái màn hình desktop hoặc nhấn phím ⊞ Win trên bàn phím. Bạn cũng có thể nhấp vào nút tìm kiếm hoặc Cortana nằm cạnh biểu tượng Start.2Nhập cmd hoặc Command Prompt. Sau khi mở trình đơn Start, hãy nhập từ khóa này vào để tìm kiếm. Command Prompt sẽ hiện ra ngay ở kết quả đầu tiên. Hoặc bạn có thể tìm Command Prompt trong trình đơn Start theo cách thủ công.Command Prompt nằm trong thư mục Windows System đối với Windows 8 & 10, hoặc thư mục Accessories thuộc All Programs trên Windows 7, Vista & XP.3Nhấp vào ứng dụng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Command Prompt hiện ra trong trình đơn. Cửa sổ dòng lệnh Command Prompt mới sẽ mở ra

Phương pháp số 2 dùng trình đơn chuột phải

1Nhấp phải vào biểu tượng trình đơn Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Nút này nằm ở góc dưới bên trái màn hình desktop. những tùy chọn Menu Power User sẽ bật lên. Hoặc bạn chỉ cần nhấn ⊞ Win+X trên bàn phím để mở trình đơn này.Ngoài ra, bạn có thể nhấp phải vào bất cứ thư mục nào để khởi chạy Command Prompt từ thư mục cụ thể.2Tìm “Command Prompt” trong trình đơn chuột phải hiện ra. Tùy chọn thường nằm giữa mục “Computer Management” (Quản lý máy tính) và “Task Manager” (Quản lý tác vụ) trong Menu Power User. Nếu nhấp phải vào thư mục nào đó thay vì trình đơn Start, tùy chọn Open command window here (Mở cửa sổ dòng lệnh tại đây) sẽ hiện ra trong trình đơn chuột phải.3Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/66\/Windowscmd1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/66\/Windowscmd1.png\/36px-Windowscmd1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:383,”bigWidth”:36,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}Command Prompt từ trong trình đơn chuột phải. Cửa sổ dòng lệnh Command Prompt mới sẽ hiện ra

Phương pháp số 3 dùng công cụ Run

1Nhấn tổ hợp phím ⊞ Win+R. Nhấn giữ phím Windows rồi nhấn nút “R”. Cửa sổ công cụ “Run” sẽ bật lên. Hoặc bạn có thể tìm và nhấp vào Run trong trình đơn Start.2Nhập cmd vào cửa sổ Run. Đây là tên viết tắt của chương trình dòng lệnh Command Prompt. 3Nhấp OK trên cửa sổ Run. Lệnh này sẽ được thực thi và mở ra cửa sổ dòng lệnh Command Prompt