Phương pháp Mở khóa hết nhân vật trong Super Smash Bros. Brawl

Bạn đã mua game Super Smash Bros. Brawl và muốn biết cách mở khóa toàn bộ nhân vật thú vị trong game? Vậy thì mau làm theo những bước trong bài chỉ dẫn này.

những bước

1Mở khóa nhân vật Ganondorf bằng cách vượt qua chế độ cổ điển (Classic Mode) ở độ khó là Hard. Bạn có thể lựa chọn nhân vật Link hoặc Zelda ở độ khó bình thường (Normal) hoặc hoàn thành 200 trận đấu. 2Hoàn thành chế độ cổ điển ở độ khó bình thường trong thời gian dưới 12 phút để lấy nhân vật Captain Falcon. Bạn cũng có thể tham gia 70 ván đấu. 3Hoàn thành chế độ 100 Man Brawl (yêu cầu đánh bại 100 đối thủ) hoặc đấu 50 trận để mở khóa nhân vật Falco.4Tìm kiếm nhân vật Jigglypuff trong căn phòng bí mật tại đầm lầy sau khi hoàn thành chế độ “Subspace Emissary” (sứ thần không gian). Bạn cũng có thể mở khóa nhân vật này bằng cách khám phá chế độ cổ điển với bất cứ nhân vật nào ngoại trừ Ike. Bạn cũng có quyền lựa chọn một phương pháp khác là tham dự 350 trận đấu. 5Mở khóa Lucario bằng cách hoàn thành 5 trận đấu mục tiêu bằng một nhân vật, khám phá và hoàn tất chế độ “Subspace Emissary” bằng Meta Knight, hoặc đấu 100 trận.6Mở khóa nhân vật Mr. Game & Watch bằng cách chơi chế độ cổ điển với mọi nhân vật hoặc tham gia 250 trận đánh. 7Phản lại 10 viên đạn, hoặc đấu 5 trận và gặp nhân vật Ness trong chế độ Subspace Emissary. Thực hiện xong bước này để mở khóa nhân vật. 8Tham gia vào 160 trận đấu hoặc giành 250 chiến lợi phẩm (trophy) khác nhau để mở khóa nhân vật R.O.B.9Vượt qua chế độ cổ điển ở độ khó Hard cho bất kỳ nhân vật nào để mở khóa Toon Link. Bạn cũng có thể đấu 400 trận. 10Hoàn thành bước sau đây để lấy nhân vật Wolf: Trong bài chơi “Iseki” (khu đổ nát), bạn cần bỏ qua cánh cửa đầu tiên xuất hiện khi đang xuống hầm. Thay vào đó, hãy bước vào cánh cửa thứ hai ở phía dưới cùng để mở khóa nhân vật này với Fox. Bạn cũng có thể tham dự 450 trận đánh. 11Đấu 15 trận trên hòn đảo Shadow Moses, hoặc tham gia 130 trận đánh để mở khóa nhân vật Snake.12Hoàn thành chế độ Subspace Emissary, vượt qua chế độ cổ điển (Classic) với 10 nhân vật, hoặc tham dự 300 trận đánh để mở khóa nhân vật Sonic.13Hoàn thành chế độ cổ điển mà không dùng bất kỳ lần chơi lại (continue) nào, hoặc đấu 22 trận để mở khóa nhân vật Luigi.14Vượt qua chế độ cổ điển, hoặc đấu 10 trận để mở khóa nhân vật Marth. Bạn cũng có thể mở khóa nhân vật này trong chế độ Subspace Emissary

Cảnh báo

Đừng chơi quá nhiều khiến máy Wii của bạn bị nóng!Nghỉ ngơi trong quá trình chơi