Phương pháp Nhận biết nếu ai đó đã xem tin nhắn của bạn trên Samsung Galaxy

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách bật tính năng báo hiệu “đã đọc” với tin nhắn SMS trên Samsung Galaxy. Báo cáo gửi chỉ hiển thị nếu người vừa mở tin nhắn cũng dùng cùng ứng dụng nhắn tin và đã bật tính năng tương tự.

những bước

1Mở ứng dụng Messages trên Galaxy. Ứng dụng này thường nằm trên màn hình home. 2Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ mở rộng. 3Nhấn vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm cuối trình đơn. 4Nhấn vào More Settings (Cài đặt khác). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn. 5Nhấn vào Text messages (Tin nhắn văn bản). Tùy chọn này nằm đầu trình đơn. 6Vuốt công tắc “Delivery reports” (Báo cáo gửi) sang vị trí On {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Thao tác này nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ nhận thông báo với mỗi tin nhắn văn bản mà bạn gửi. 7Nhấn vào nút trở lại để quay về trình đơn trước đó.8Nhấn vào Multimedia messages (Tin nhắn đa phương tiện). Đây là tùy chọn thứ hai trong trình đơn. 9Vuốt công tắc “Delivery reports” sang vị trí On {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.10Vuốt công tắc “Read reports” sang vị trí On {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Miễn là người mà bạn nhắn tin cũng bật tính năng này trên ứng dụng thì bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi họ đọc tin nhắn