Phương pháp Sao chép hay ghi đĩa CD bằng Windows Media Player: 15 Bước

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách dùng Windows Media Player để sao chép tập tin từ đĩa CD sang máy tính và ghi tập tin vào đĩa CD. Để thực hiện việc này, máy tính của bạn phải có chương trình Windows Media Player và đầu đĩa DVD.

những bước

Phương pháp số 1 Sao chép dữ liệu từ đĩa CD

1Cho đĩa CD vào đầu đĩa DVD của máy tính. Đặt đĩa CD mà bạn muốn sao chép tập tin vào đầu đĩa DVD của máy tính với nhãn dán hướng lên. Nếu ổ đĩa của máy tính không có ghi “DVD” ở bên ngoài, đó không phải là ổ đĩa cần dùng và không thể dùng để sao chép hoặc ghi đĩa CD.Nếu Windows Media Player tự động mở khi đĩa CD được cho vào máy tính, bạn sẽ bỏ qua hai bước tiếp theo.Nếu một cửa sổ tự động mở hoặc một chương trình khác tự động chạy, bạn cần đóng cửa sổ này trước khi tiếp tục.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình. Màn hình sẽ hiển thị trình đơn Start. 3Mở Windows Media Player. Gõ windows media player và nhấp vào biểu tượng Windows Media Player màu cam, xanh dương và trắng ở phía trên trình đơn Start. Nếu bạn không thấy Windows Media Player ở phía trên trình đơn Start, điều đó có nghĩa là chương trình chưa được cài đặt trên máy tính của bạn. Windows Media Player không được cài đặt sẵn trên một vài phiên bản Windows 10, nhưng việc cài mới Windows 10 sẽ giúp máy tính có thêm Windows Media Player.4Chọn đĩa CD. Nhấp vào tên đĩa CD ở bên trái cửa sổ. 5Thay đổi thư mục sao chép dữ liệu nếu cần. Nếu bạn muốn thay đổi thư mục lưu dữ liệu được sao chép từ đĩa CD, hãy thực hiện như sau: Nhấp vào Rip settings (Thiết lập sao chép) ở phía trên cửa sổ.Nhấp vào More options… ( Thêm lựa chọn…) trong danh sách lựa chọn.Nhấp vào Change… (Thay đổi…) ở phía trên góc phải cửa sổChọn thư mục mới, rồi nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị.Nhấp OK ở bên dưới cửa sổ.6Nhấp vào Rip CD (Sao chép đĩa CD) ở phía trên cửa sổ. Thao tác này sẽ yêu cầu Windows Media Player bắt đầu việc sao chép tập tin của đĩa CD vào máy tính của bạn. Việc sao chép có thể mất khoảng một phút (hoặc lâu hơn) cho mỗi bài hát thông thường.Để dừng việc sao chép từ đĩa CD theo ý muốn, bạn nhấp vào Stop rip (Dừng sao chép) ở phía trên cửa sổ.7Nhấp vào OK khi được yêu cầu. Đây là thông báo cho biết những tập tin đã được sao chép từ đĩa CD vào máy tính. Bạn có thể xem tập tin của đĩa CD bằng cách mở thư mục đã lưu dữ liệu được sao chép, nhấp đúp vào tên nghệ sĩ (hoặc Unknown artist (Nghệ sĩ chưa được đặt tên)) và nhấp đúp vào thư mục album

Phương pháp số 2 Ghi dữ liệu vào đĩa CD

1Cho đĩa CD trắng vào ổ đĩa DVD của máy tính. Bạn phải dùng đĩa CD-R hoặc CD-RW mới (hoặc, nếu bạn muốn dùng đĩa CD làm bộ nhớ lưu trữ, hãy dùng đĩa DVD mới). Nếu ổ đĩa của máy tính không có ghi “DVD” ở bên ngoài, đó không phải là ổ đĩa cần dùng và không thể dùng để sao chép hoặc ghi đĩa CD.Nếu Windows Media Player tự động mở khi đĩa CD được cho vào máy tính, bạn sẽ bỏ qua hai bước tiếp theo.Nếu một cửa sổ tự động hoặc chương trình khác xuất hiện, bạn cần đóng cửa sổ này trước khi tiếp tục.2Mở Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình. Màn hình sẽ hiển thị trình đơn Start. 3Mở Windows Media Player. Gõ windows media player và nhấp vào biểu tượng Windows Media Player màu cam, xanh dương và trắng ở phía trên trình đơn Start. Nếu bạn không thấy Windows Media Player ở phía trên trình đơn Start, điều đó có nghĩa là chương trình chưa được cài đặt trên máy tính của bạn. Windows Media Player không được cài đặt sẵn trên một vài phiên bản Windows 10, nhưng việc cài mới Windows 10 sẽ giúp máy tính có thêm Windows Media Player.4Nhấp vào thẻ Burn (Ghi) ở phía trên góc phải cửa sổ.5Chọn định dạng của đĩa CD. Mặc dù bạn thường muốn dùng Windows Media Player để tạo đĩa nhạc có thể nghe được trên xe hoặc đầu đĩa CD, nhưng bạn cũng có thể dùng Windows Media Player để tạo CD dưới dạng bộ nhớ lưu trữ: Nhấp vào “Burn options” (Lựa chọn ghi) với biểu tượng bảng danh sách ở phía trên phần “Burn”.Nhấp vào Audio CD (Đĩa nhạc CD) để tạo đĩa nhạc CD hoặc Data CD or DVD (Dữ liệu CD hoặc DVD) để tạo đĩa CD lưu trữ.6Thêm một vài bài hát vào đĩa CD. Bạn có thể thêm dữ liệu tương đương 80 phút phát nhạc vào một đĩa CD nhạc thông thường; vì vậy, hãy nhấp và kéo những bài hát yêu thích của bạn từ cửa sổ chính vào phần “Burn”. Nếu muốn tạo đĩa CD lưu dữ liệu, bạn có thể thêm video và ảnh vào đĩa CD.7Sắp xếp những bài hát theo thứ tự yêu thích của bạn. Nhấp và kéo những bài hát lên hoặc xuống theo vị trí phát mà bạn thích. Bỏ qua bước này khi tạo đĩa CD lưu dữ liệu.8Nhấp vào Start burn (Bắt đầu ghi) ở phía trên phần “Burn”. Thao tác này sẽ yêu cầu Windows Media Player bắt đầu việc ghi những bài hát (hoặc tập tin) đã chọn vào đĩa CD. Khi quá trình hoàn tất, máy tính sẽ tự động nhả đĩa CD. Quy trình ghi dữ liệu vào đĩa CD sẽ mất vài phút tùy thuộc vào định dạng CD đã chọn và số bài hát cần ghi

Lời khuyên

Khi chọn thư mục mới để lưu dữ liệu sao chép từ đĩa CD, bạn có thể chọn một thư mục cơ bản (chẳng hạn như Desktop) rồi nhấp vào Make New Folder (Tạo thư mục mới) ở bên trái cửa sổ đang hiển thị để tạo và chọn thư mục mới cho việc lưu dữ liệu.

Cảnh báo

Việc bán bản ghi của đĩa CD gốc sẽ vi phạm luật bản quyền và là hành vi phạm pháp ở nhiều nơi.