Phương pháp Tải video lên Vimeo: 5 Bước Tainghetrothinh

Nếu bạn có nhu cầu tải những video được cấp phép mở nhưng không phải theo giấy phép CC BY lên một kho những video trên Internet, thì Vimeo là nơi bạn không thể bỏ qua.

những bước

Phương pháp số 1 Chuẩn bị

1Đi tới trang chủ Vimeo. Hãy đi tới trang chủ Vimeo tại địa chỉ https://vimeo.com/creativecommons. 2Đăng nhập Vimeo. Trên trang chủ, hãy nhấn nút Login (Đăng nhập) để mở ra màn hình đăng nhập. Hãy điền những thông tin cá nhân vào những trường tương ứng rồi nhấn nút: Login with email – Đăng nhập với thư điện tử. Hoặc nhấn nút:Login with Facebook – Đăng nhập với Facebook. Giả sử bạn đăng nhập theo cách này. Bạn sẽ được đưa tới màn hình Vimeo của riêng bạn, nơi bạn có thể tiến hành việc tải những tệp video của bạn lên

Phương pháp số 2 Tải video của bạn lên Vimeo

1Tải video của bạn lên Vimeo. Tại màn hình Vimeo của riêng bạn, hãy nhấn nút Upload (Tải lên) ở góc phải trên cùng, ngay cạnh ảnh đại diện của bạn, hoặc nhúm Upload a video (Tải lên video) ở bên dưới và bạn sẽ được đưa tới màn hình mới, nơi bạn có thể chọn video để tải lên trang Vimeo của riêng bạn. Bạn có thể chọn những cách thức tải video lên Vimeo như sau: Nhấn nút Google Drive, hoặc Dropbox, hoặc OneDrive, hoặc Box nếu bạn lưu tệp video bạn muốn tải lên ở những nơi đó, một cách tương ứng, để tìm tới thư mục chứa tệp bạn muốn tải lên.Nhấn nút Choose files to upload (Chọn tệp để tải lên). Giả sử bạn chọn cách này và chọn tệp như trong hình minh họa để tải lên. Bằng cách này, bạn sẽ phải đi tới thư mục trên máy tính của bạn, nơi chứa tệp video bạn muốn tải lên rồi nhấn nút Mở.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/1\/1f\/Vimeo-Upload-2.png\/460px-Vimeo-Upload-2.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/1\/1f\/Vimeo-Upload-2.png\/692px-Vimeo-Upload-2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:317,”bigWidth”:692,”bigHeight”:477,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}2Điền thông tin mô tả cho tệp video được chọn tải lên. Trong khi chờ đợi video được tải lên, bạn hãy điền những thông tin mô tả cho video được chọn tải lên đó. một vài thông tin đó gồm: Title – Tên. Hãy gõ tên của tệp video được chọn tải lên vào trường này. Giả sử là: OpenShot-Test1.Description – Mô tả. Hãy gõ mô tả tệp video được chọn tải lên vào trường này. Giả sử là: Thử tạo video trong OpenShot.Privacy – Tính riêng tư. Giả sử, từ hộp chọn, bạn chọn Anyone can see this video – Bất kỳ ai cũng xem được video này.Language – Ngôn ngữ. Giả sử, từ hộp chọn, bạn chọn Vietnamese – Tiếng Việt.Tags – những thẻ. Giả sử bạn gõ vào: OER, Edu. Hãy nhớ là những thẻ phân cách nhau bằng dấu phẩy.Content rating – Đánh giá xếp hạng nội dung. Giả sử bạn chọn là: All Audiences – Tất cả những khán thính phòng.Nhấn nút Save (Lưu) để lưu lại tất cả những thuộc tính mô tả video bạn đã vừa gõ hoặc chọn.Trong màn hình tải tệp lên, ở đỉnh màn hình và ngay cạnh biểu tượng Vimeo, hãy nhấn vào thực đơn Manage videos (Quản lý video) để thoát khỏi màn hình tải tệp lên. Bạn sẽ được đưa tới màn hình quản lý những tệp video đã được tải lên Vimeo của riêng bạn. 3Xem tệp vừa tải lên. Trong màn hình quản lý video (Manage videos), hãy nhấn vào video muốn xem để được đưa tới màn hình mới, nơi bạn có thể chơi video đó bằng cách nhấn vào nút Play (Chơi)

Khuyến cáo

Khi bạn kết hợp 2 hoặc nhiều video và/hoặc hình ảnh vào một dự án video với những giấy phép khác nhau để tạo ra sản phẩm phái sinh mang giấy phép mở hợp lệ nhưng không phải là giấy phép CC BY, thì Vimeo có thể là nơi rất thích hợp để bạn tải video của mình lên.Xem thêm: Liên kết những nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên TaiNgheTroThinh.vn.