Phương pháp Tạo ảnh nền trong suốt trên Paint: 12 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tách ảnh ra khỏi nền bằng Microsoft Paint trên máy tính. Paint có thể lọc lại màu nền của ảnh (nếu đó là màu đơn) để bạn dán ảnh vào nơi khác. Tuy nhiên, ứng dụng không cho phép chúng ta lưu ảnh với nền trong suốt, và tất cả vùng trong suốt đều sẽ trở thành màu trắng trong ảnh được lưu.

những bước

1Mở ảnh trên Microsoft Paint. Nhấp phải vào tập tin ảnh, di chuột lên Open with (Mở với) và chọn Paint trong danh sách ứng dụng. Tập tin được chọn phải là ảnh có nền màu đơn hoặc nền trắng.2Chọn Color 2 trong thanh công cụ. Bạn cần Color 2 làm màu nền cho ảnh này. Chẳng hạn, nếu nền ảnh là màu trắng thì bạn cần đặt Color 2 thành màu trắng có cùng sắc độ với màu nền.3Nhấp vào biểu tượng ống nhỏ giọt trên thanh công cụ.4Nhấp vào nền ảnh để đặt vùng chọn Color 2 làm nền cho ảnh. Bây giờ bạn có thể tách ảnh khỏi màu nền hiện tại. 5Nhấp vào trình đơn Select (Chọn) trong thanh công cụ. Tùy chọn này nằm gần góc trên bên trái. Một trình đơn sẽ thả xuống. 6Nhấp vào Transparent selection (Vùng chọn trong suốt) từ trình đơn. Tùy chọn vùng chọn trong suốt sẽ được bật đối với tất cả vùng chọn, đồng thời dấu tích sẽ hiện ra cạnh mục này trong trình đơn. 7Chọn Rectangular selection (Vùng chọn hình chữ nhật) hoặc Free-form selection (Vùng chọn tự do). Những tùy chọn này nằm trong trình đơn Select. Tùy vào vùng cần được chọn mà bạn có thể dùng một trong hai công cụ này ở chế độ vùng chọn trong suốt.8Chọn ảnh mà bạn muốn tách nền. Nhấp giữ chuột trái và di chuyển quanh đối tượng. Đường viền màu đen sẽ hiện ra và biến mất sau khi bạn thả tay khỏi chuột.9Nhấp phải vào vùng chọn. Hình chữ nhật chấm chấm sẽ hiện ra xung quanh vùng chọn. 10Chọn Cut (Cắt) hoặc Copy (Sao chép) từ trong trình đơn chuột phải. Vùng chọn trong suốt sẽ được sao chép vào bộ nhớ đệm. Hình ảnh được đi viền sẽ tách ra khỏi nền.11Mở ảnh mới trên Paint. Bạn có thể dán ảnh vừa sao chép vào đây. 12Dán ảnh đã sao chép. Nhấp phải trên ảnh mới rồi chọn Paste (Dán). Đối tượng mà bạn đã sao chép/cắt sẽ được dán vào ảnh mới với nền trong suốt