Phương pháp Tạo bài thuyết trình với Google Drive: 8 Bước

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn Phương pháp tạo bài thuyết trình tương tự như PowerPoint bằng cách dùng Google Drive (trước đây là Google Doc). Bài thuyết trình thường được dùng trong trường học, kinh doanh, v.v.

những bước

1Nhấn vào nút Drive ở tấm thẻ trên cùng. Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập. 2Đăng nhập vào tài khoản Google. dùng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Nếu bạn không có tài khoản Google, hãy tìm hiểu Phương pháp tạo tài khoản ngay lập tức!{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/9\/94\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-2Bullet1.jpg\/v4-460px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-2Bullet1.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/9\/94\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-2Bullet1.jpg\/v4-607px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-2Bullet1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:324,”bigWidth”:607,”bigHeight”:428,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Khi đăng nhập thành công, trang web Google Drive sẽ xuất hiện. Nhấp chọn nút Create (Tạo), và sau đó chọn Presentation (Bài thuyết trình). 4Một trang web mới sẽ hiện lên, cho phép bạn bắt đầu tạo bài thuyết trình của mình. Bạn cũng sẽ được gợi ý lựa chọn giao diện cho bài thuyết trình. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ dùng giao diện mặc định là “Simple Light”. Sau khi chọn xong, bạn hãy nhấp vào OK. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/5\/50\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/50\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-5.jpg\/v4-427px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:227,”bigWidth”:427,”bigHeight”:211,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}5Đặt tên cho bài thuyết trình. Bấm chọn đoạn chữ “Untitled” (Không có Đề mục) phía trên cùng để đặt lại tên cho nó. Tên gọi này sẽ được hiển thị trên thanh trình duyệt khi bạn hoặc một người nào đó xem bài thuyết trình của bạn. Ấn chọn OK khi hoàn tất. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/1\/19\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-6.jpg\/v4-460px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/19\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-6.jpg\/v4-623px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:346,”bigWidth”:623,”bigHeight”:469,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}6Thêm nội dung. Bây giờ, bạn có thể thêm nội dung, hoặc thậm chí là slide mới. dùng thanh trên cùng để chỉnh sửa bài thuyết trình. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-7.jpg\/v4-454px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:143,”bigWidth”:454,”bigHeight”:141,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}7Khi đã chỉnh sửa xong, bấm vào nút Share (Chia sẻ) để thiết lập quyền chia sẻ bài thuyết trình của bạn. Nhấp vào nút này cũng sẽ cung cấp cho bạn đường dẫn đến bài thuyết trình của mình. Khi hoàn thành, bấm chọn Done (Hoàn tất). {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/5\/56\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-8.jpg\/v4-460px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/56\/Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-8.jpg\/v4-698px-Create-a-Presentation-Using-Google-Drive-Step-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:267,”bigWidth”:698,”bigHeight”:405,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}8Xem lại sản phẩm của mình bằng cách nhấn vào “Start presentation” (Bắt đầu bài thuyết trình).