Phương pháp Tạo bảng đăng ký trên Word: 5 Bước Tainghetrothinh

Cho dù bạn đang tổ chức sự kiện hay gửi bản tin nào đó, bảng đăng ký có thể trở nên hữu ích vì nhiều lý do khác nhau. May mắn là rất dễ dàng để tạo bảng đăng ký có thể in bằng Microsoft Word! TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách tạo bảng đăng ký trên Word.

những bước

1Mở Microsoft Word trên laptop. Nếu dùng PC Windows, bạn có thể mở Word bằng cách nhập tên chương trình vào thanh tìm kiếm rồi nhấp đúp vào biểu tượng để mở. Với người dùng Mac, bạn có thể tải Microsoft Word từ App Store của Mac. 2Chèn bảng. Trong menu phía trên tài liệu trống, hãy nhấp vào “Insert” (Chèn), sau đó chọn “Table” (Bảng). Một khung lưới sẽ hiện ra để bạn chỉ định kích thước bảng bằng con trỏ chuột. Chẳng hạn, nếu bạn kỳ vọng 10 người đăng ký nhằm thu thập tên và email của họ, hãy chọn 2 cột và 11 hàng. Nếu muốn đánh số thứ tự cho danh sách, bạn có thể thêm một cột nữa. Với nhiều trường dữ liệu cần điền, bạn có thể xem xét việc thiết lập bảng ở chế độ trang giấy ngang để có nhiều không gian hơn.Bạn luôn có thể chỉnh sửa số hàng hoặc cột trong bảng, vì thế đừng lo về việc phải ước tính một cách hoàn hảo.3Nhập tiêu đề cho những trường dữ liệu. Trong hàng đầu tiên, hãy chỉ định thông tin mà bạn muốn mọi người điền vào bảng như tên, email, số điện thoại hoặc độ tuổi. Ngoài ra, chữ ký cũng là một hình thức hay để xác nhận rằng những người này đồng ý được liên hệ bằng thông tin mà họ cung cấp. Để thêm số, tiến hành tô sáng những ô mà bạn muốn đánh số rồi nhấp vào thẻ “Home” (Trang chủ). Trong phần “Paragraph” (Đoạn), hãy chọn “Numbering” (Đánh số).4Điều chỉnh bố cục bảng. Để thay đổi những yếu tố trên trang, bạn có thể nhấp vào “Layout” (Bố cục) nằm bên phải menu trên cùng. Nếu muốn thêm những hàng vào bảng, hãy chọn ô bất kỳ rồi nhấp vào “insert below” (chèn vào bên dưới). Bạn cũng có thể bổ sung thêm cột bằng cách chọn ô nào đó rồi nhấp vào “Insert Left” (Chèn vào bên trái) hoặc “Insert Right” (Chèn vào bên phải). Ngoài ra, công cụ “Table Row Height” (Chiều cao hàng trong bảng) và “Table Column Width” (Độ rộng cột trong bảng) dùng để điều chỉnh kích thước những ô trong bảng. Thao tác khá đơn giản, chỉ cần chọn hàng hoặc cột chứa những ô mà bạn muốn điều chỉnh, sau đó nhấp vào mũi tên hướng lên hoặc xuống của công cụ tương ứng để thực hiện thay đổi kích cỡ. 5Tùy chỉnh thiết kế bảng. Bây giờ khi bảng đăng ký đã hoàn tất và trở nên thiết thực hơn, bạn có thể tùy chỉnh về mặt thẩm mỹ. Hãy nhấp vào thẻ Table Design” (Thiết kế bảng) nằm thứ hai bên phải trong menu trên cùng. dùng công cụ “Borders” (Viền) để điều chỉnh độ dày và màu sắc của đường viền bảng.Bạn muốn bảng trông sinh động hơn? Với công cụ Shading (Tô bóng), bạn có thể đổ bóng cho hàng trên cùng để những trường đăng ký trở nên nổi bật, hoặc chỉ định cho mỗi cột một màu khác nhau

Lời khuyên

Nếu muốn bắt đầu bảng đăng ký bằng mẫu bảng được thiết kế sẵn, bạn có thể tham khảo một vài lựa chọn tại template.net.