Phương pháp Tạo bảng trong Adobe Illustrator: 5 Bước

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách tạo bảng dễ dàng trong Adobe Illustrator.

những bước

{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/d\/d0\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-2.jpg\/v4-460px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-2.jpg\/v4-666px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-1-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:386,”bigWidth”:667,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}1Lựa chọn Rectangle Tool bằng cách nhấp trong Tool Palette.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/4\/4e\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-2-Version-2.jpg\/v4-460px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-2-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/4e\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-2-Version-2.jpg\/v4-666px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-2-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:386,”bigWidth”:667,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Nhấp và kéo trong văn bản để tạo ra một hình chữ nhật đạt kích cỡ mong muốn. (Về sau, kích cỡ của hình chữ nhật này có thể được thay đổi bằng cách dùng công cụ Scale). {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/4\/46\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-3-Version-2.jpg\/v4-460px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-3-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/4\/46\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-3-Version-2.jpg\/v4-666px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-3-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:386,”bigWidth”:667,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Trong lúc vẫn đang chọn hình chữ nhật vừa vẽ ra, vào trình đơn “Object”, cuộn xuống đến “Path”, sau đó lựa chọn “Split Into Grid…” trong trình đơn phụ. Đừng nhấp vào phần văn bản nằm ngoài hình chữ nhật, nếu không tùy chọn mong muốn sẽ không hiện ra, và bước này không thể được thực hiện. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/b\/b7\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-4-Version-2.jpg\/v4-460px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-4-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/b7\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-4-Version-2.jpg\/v4-666px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-4-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:386,”bigWidth”:667,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}4Thiết lập bảng của bạn. Tích vào ô “Preview” (để hiển thị kết quả của từng thiết lập mà bạn thay đổi), sau đó thiết lập số mong muốn của phần Rows & Columns. Để xóa bỏ khoảng cách giữa những ô trong bảng (Table Cells), bạn cần thiết lập giá trị “Gutter” thành “0”. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/e\/ef\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-5.jpg\/v4-460px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ef\/Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-5.jpg\/v4-666px-Create-a-Table-in-Adobe-Illustrator-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:386,”bigWidth”:667,”bigHeight”:560,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}5Bảng sẽ được tạo ra. Bạn được phép thay đổi màu sắc, đường viền hoặc thêm văn bản trong từng ô. Nhấp vào (trên) rìa của mỗi ô bằng Selection Tool để thay đổi màu sắc của ô hoặc đường viền bằng cách dùng bảng Swatches