Phương pháp Thêm dấu chấm đầu dòng trong Photoshop: 11 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thêm dấu chấm đầu dòng vào văn bản trong Adobe Photoshop.

những bước

Phương pháp số 1 Gõ dấu chấm

1Mở một tập tin Photoshop lên. Nhấp đúp vào ứng dụng màu xanh dương có chữ Ps, sau đó nhấp vào tác vụ File trong thanh trình đơn, chọn Open…(Mở). Tiếp tục chọn tệp và nhấp vào Open. Để tạo tài liệu mới, nhấp vào New… (Mới) trong trình đơn thả xuống File.2Nhấp vào công cụ Type với biểu tượng hình chữ T, nằm trong thanh tác vụ bên trái màn hình.3Nhấp vào một khung văn bản. Bạn cần nhấp chuột tại vị trí muốn đặt dấu chấm đầu dòng. Nếu chưa có khung văn bản, bạn cần kéo và thả công cụ Type để tạo một khung chèn văn bản, sau đó, nhấp vào vị trí mà bạn muốn đặt dấu chấm đầu dòng.4Nhập dấu chấm đầu dòng.Trên máy tính Windows, nhấn Alt+0+1+4+9.Trên máy tính Mac, ấn ⌥ Option+8.Hoặc, bạn có thể sao chép và dán dấu chấm này: •

Phương pháp số 2 Dùng Wingdings

1Mở một tập tin Photoshop lên. Nhấp đúp vào ứng dụng màu xanh dương có chữ Ps, sau đó nhấp vào File trong thanh menu, chọn Open…. Tiếp tục chọn tệp và nhấp vào Open. Để tạo tài liệu mới, nhấp vào New… trong trình đơn thả xuống File.2Nhấp vào công cụ Type với biểu tượng hình chữ T, nằm trong thanh tác vụ bên trái màn hình.3Nhấp vào vị trí mà bạn muốn đặt dấu chấm đầu dòng.Nếu chưa có khung văn bản, bạn cần kéo và thả công cụ Type để tạo một khung chèn văn bản, sau đó nhấp vào vị trí mà bạn muốn đặt dấu chấm đầu dòng.4Nhấn L.5Bôi đen số “l” mà bạn vừa gõ.6Nhấp đúp vào tên phông chữ ở góc trên bên trái màn hình Photoshop.7wingdings và nhấn ↵ Enter. Số “l” sẽ trở thành dấu chấm đầu dòng. Hoặc, bạn có thể sao chép và dán dấu chấm này: •