Phương pháp Thiết lập tài khoản email Yahoo phụ: 11 Bước

Trang TaiNgheTroThinh này sẽ chỉ dẫn cách thêm địa chỉ email phụ vào tài khoản Yahoo chính. Việc này mang lại một ID Yahoo phụ mà bạn có thể dùng trên cùng một hộp thư đến. Bạn sẽ cần đến một chiếc máy tính để tạo địa chỉ email phụ của mình.

những bước

1Mở trang web Yahoo. Truy cập https://www.yahoo.com/. Trang chủ của Yahoo sẽ hiển thị. 2Mở hộp thư đến. Nhấn Mail (Thư) ở góc trên bên phải của trang, sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu Yahoo của bạn nếu được nhắc. Nếu gần đây bạn đã đăng nhập vào Yahoo, bạn có thể không cần phải nhập địa chỉ email và mật khẩu của mình.3Nhấn Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở phía bên phải hộp thư đến của Yahoo và trông giống hình một chiếc bánh răng. Menu thả xuống sẽ hiển thị.4Nhấn More Settings (Thêm cài đặt). Nút này nằm gần cuối menu thả xuống. 5Nhấn tab Mailboxes (Hộp thư). Tùy chọn này nằm ở bên trái của trang. 6Nhấn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (mở rộng thêm) nằm bên phải mục “Email alias” (Email phụ). Mục này nằm ở giữa cột tùy chọn “Mailbox management” (Quản lý hộp thư). 7Nhấn Add (Thêm). Nút này nằm dưới mục “Email alias”. Thao tác này sẽ mở biểu mẫu địa chỉ email bổ sung ở bên phải của trang. 8Thêm địa chỉ email phụ. Nhấn vào trường văn bản “Your Email” (Email của bạn) bên dưới tiêu đề “Create a new Yahoo Mail address” (Tạo địa chỉ Yahoo Mail mới), sau đó nhập địa chỉ email bạn muốn dùng theo sau là “@yahoo.com”. Ví dụ, để dùng “humpbackwhale” làm email của bạn, bạn sẽ nhập “humpbackwhale@yahoo.com” vào trường “Your Email” (Email của bạn).Bạn có thể dùng chữ cái, số, dấu gạch dưới và dấu chấm trong địa chỉ email. Những ký tự khác sẽ không thể dùng được.Đảm bảo nhập đúng địa chỉ email mà bạn thực sự muốn, vì bạn chỉ có thể chỉnh sửa bí danh của mình hai lần mỗi năm.9Nhấn Set up (Thiết lập). Đó là nút màu xanh bên dưới địa chỉ email bạn đã nhập. Nếu địa chỉ email này khả dụng, bạn sẽ được chuyển đến trang thiết lập. Nếu địa chỉ đó đã được dùng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một địa chỉ email khác.10Nhập tên. Nhấn vào trường văn bản “Your Name” (Tên của bạn) ở gần đầu trang, sau đó nhập tên mà bạn muốn người khác nhìn thấy khi gửi email từ địa chỉ này. 11Nhấn Finish (Hoàn thành). Nút này nằm ở cuối trang. Thao tác này sẽ thêm địa chỉ email phụ vào tài khoản của bạn. Bạn có thể chọn bí danh email trong trường “From” (Từ) khi soạn email bằng cách nhấn vào tên hiện tại của bạn và sau đó chọn bí danh trong menu thả xuống

Lời khuyên

Bạn không thể thêm địa chỉ email phụ thông qua ứng dụng Yahoo dành cho thiết bị di động, tuy nhiên bạn có thể chọn bí danh của mình trong trường “From” (Từ) khi soạn email trong ứng dụng di động.Tính năng này rất hữu ích cho việc ẩn địa chỉ email mà bạn đang dùng khỏi người nào đó có thể truy cập vào địa chỉ email này.

Cảnh báo

Bạn chỉ có thể tạo mỗi lần một bí danh.