Phương pháp Thực thi tập tin batch từ dòng lệnh trên Windows

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thực thi tập tin batch (tập tin kịch bản có phần mở rộng .BAT) từ dòng lệnh Windows. Bạn có thể chạy chương trình từ hộp thoại “Run”, hoặc gõ lệnh vào cửa sổ terminal.

những bước

Phương pháp số 1 dùng hộp thoại Run

1Nhấn ⊞ Win+R. Hộp thoại Run sẽ mở ra. Nếu bạn muốn thực thi tập tin batch dưới quyền administrator thì hãy xem phương pháp này.2Nhấp vào Browse… (Duyệt tìm).3Điều hướng đến thư mục chứa tập tin batch.4Nhấp vào tập tin batch để chọn. Tập tin sẽ được tô sáng. 5Nhấp vào Open (Mở). Đường dẫn đầy đủ đến tập tin batch sẽ được dán vào hộp thoại Run. 6Nhấp OK. Tập tin batch sẽ mở ra trong cửa sổ terminal và thực thi. Khi tập tin chạy xong, cuối cửa sổ sẽ hiện ra một dòng với nội dung “Press any key to continue” (Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục). 7Nhấn một phím bất kỳ. Cửa sổ terminal sẽ đóng lại sau khi lệnh thực thi

Phương pháp số 2 dùng cửa sổ Terminal

1Nhấp vào trình đơn {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} thường nằm ở góc dưới bên trái màn hình.2Nhập cmd vào thanh tìm kiếm. Danh sách kết quả trùng khớp sẽ hiện ra. 3Nhấp phải vào Command Prompt. Một trình đơn sẽ hiện ra. 4Nhấp vào Run as Administrator (Chạy dưới quyền Administrator). Thông báo xác nhận sẽ hiện ra. 5Nhấp Yes. Dòng lệnh cấp cao (administrator) sẽ mở ra. 6Nhập cd cùng với đường dẫn đầy đủ đến thư mục chứa tập tin .BAT. Sau đây là ví dụ: Nếu tập tin batch nằm trên màn hình desktop, bạn gõ cd \Users\YourLoginName\Desktop.Nếu tập tin nằm trong thư mục downloads , hãy nhập cd \Users\YourLoginName\Downloads.Nếu bạn không biết tên đăng nhập, hãy gõ cd \Users vào và nhấn ↵ Enter để truy cập thư mục người dùng Users, sau đó nhập dir rồi nhấn ↵ Enter để xem danh sách đăng nhập.7Nhấn ↵ Enter. Bạn sẽ được chuyển đến thư mục chứa tập tin batch. 8Nhập tên tập tin batch. Chẳng hạn, nếu tập tin có tên là “program.bat,” bạn gõ program.bat. Nếu bạn không biết tên tập tin, hãy nhập lệnh dir và nhấn ↵ Enter để xem tập tin có trong thư mục. Bạn sẽ thấy tập tin cần tìm ở đây.9Nhấn ↵ Enter. Tập tin batch sẽ thực thi