Phương pháp Tìm hiểu trình soạn thảo video OpenShot: 4 Bước Tainghetrothinh

OpenShot đã được Jonathan Thomas (Jonathan.Oomph@gmail.com) tạo ra vào tháng 8/2008 với mục đích cung cấp một trình soạn thảo video ổn định, miễn phí và thân thiện.

những bước

Phương pháp số 1 của 1:Tìm hiểu về OpenShot

{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_vi\/thumb\/c\/c6\/OpenShot-About-1.png\/460px-OpenShot-About-1.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/c\/c6\/OpenShot-About-1.png\/618px-OpenShot-About-1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:185,”bigWidth”:618,”bigHeight”:249,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><p><a href=\”\/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:cc-by-sa-nc-3.0-self&amp;redlink=1\” class=\”new\” title=\”B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self (trang ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft)\”>B\u1ea3n_m\u1eabu:cc by sa nc 3.0 self<\/a>\n<\/p><\/div>”}1Đội phát triển của OpenShot.2Thông tin thêm. Để tìm thêm thông tin về OpenShot, hãy tới trang web của OpenShot tại http://www.openshot.org/. Để báo cáo lỗi hoặc đưa ra những gợi ý liên quan tới ứng dụng này hoặc sách chỉ dẫn, hãy tới site của OpenShot trên Launchpad. Để thảo luận về OpenShot với những người dùng khác, hãy tới website của người dùng và diễn đàn tại: http://OpenShotUsers.com/forum/.3Bản quyền và thương hiệu. Copyright © 2011 Jonathan Thomas. OpenShot (TM) là thương hiệu được đăng ký mà chủ nhân của nó là Jonathan Thomas.4Giấy phép. Chương trình này được phân phối theo những điều khoản của Giấy phép Công cộng Chung GNU – GPL (GNU General Public License) được Quỹ Phần mềm Tự do – FSF (Free Software Foundation) xuất bản; hoặc phiên bản 3 của Giấy phép, hoặc bất kỳ phiên bản nào sau đó (tùy bạn). Bản sao của giấy phép này có thể thấy ở đường liên kết này, hoặc trong tệp COPYING đi kèm với mã nguồn của chương trình này

Khuyến cáo

Xem thêm: Tổng hợp những bài đăng về OpenShot với bài: Học soạn thảo video bằng OpenShot trên TaiNgheTroThinh.vnXem thêm bài Liên kết những nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên TaiNgheTroThinh.vn