Phương pháp Tìm tên mạng Wi‐Fi trên máy tính: 6 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xem một SSID (Service Set Identifier – Dịch vụ Xác lập Định danh), hiểu đơn giản chính là tên của mạng mà máy tính đã kết nối. Nếu bạn đang kết nối với mạng không dây, SSID là tên của mạng Wi-Fi mà bạn đã kết nối. Xem SSID của mạng cũng chính là mở thiết lập Wi-Fi của bạn lên và nhìn vào tên mạng.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Windows

1Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3a\/Windowswifi.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3a\/Windowswifi.png\/30px-Windowswifi.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Một cửa sổ với những mạng không dây gần bạn sẽ mở ra. Có thể trước hết bạn phải nhấp vào nút ^ để tìm biểu tượng của Wi-Fi.Nếu bạn thấy dấu “x” bên cạnh biểu tượng Wi-Fi, nhấp vào đó rồi nhấp tiếp vào Wi-Fi Off (Wi-Fi đang tắt) để mở nó lại.2Tìm tên mạng hiện hành của bạn. Mạng mà bạn đã kết nối sẽ xuất hiện ở đầu cửa sổ. Bạn sẽ thấy trạng thái “Connected” (Đã kết nối) ngay bên dưới tên của mạng của mình. 3Xem qua những SSID có sẵn khác. Bạn sẽ thấy một danh sách những mạng nằm trong cửa sổ bật lên; mỗi tên trong danh sách này là một SSID của mạng cụ thể

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Nhấp vào ứng dụng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/b\/b9\/Macwifi.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/b\/b9\/Macwifi.png\/41px-Macwifi.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:337,”bigWidth”:41,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm ở góc trên, bên phải màn hình.Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/da\/Macwifioff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/da\/Macwifioff.png\/41px-Macwifioff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:337,”bigWidth”:41,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở đây, nhấp vào đó rồi chọn Turn Wi-Fi On (Mở Wi-Fi lên).2Nhìn vào tên mạng. Tên mạng mà phía bên trái có một dấu chính là SSID mạng hiện hành của bạn. 3Xem qua những SSID có sẵn khác. Bất kỳ tên mạng nào mà nhìn bạn thấy ở đây đều là SSID của những mạng khác gần bạn

Lời khuyên

Để xem SSID mạng do nhà máy xác lập, bạn phải nhìn vào thông số ở phần “Network Name” (Tên Mạng) hay “SSID” nằm phía dưới của bộ định tuyến.

Cảnh báo

Bạn không thể xem được SSID do nhà máy xác lập của mạng khác thông qua máy tính của mình, chỉ có thể xem trực quan trên bộ định tuyến đó.