Phương pháp Truy tìm địa chỉ IP: 12 Bước Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn Phương pháp tìm vị trí địa lý tương đối của một địa chỉ IP. Để truy tìm địa chỉ IP, trước tiên bạn phải có địa chỉ IP.

những bước

Phương pháp số 1 dùng WolframAlpha

1Tìm địa chỉ IP mà bạn muốn truy. Bạn có thể tìm địa chỉ IP của website trên nền tảng Windows, Mac, iPhone và Android. Bạn cũng có thể tìm địa chỉ IP của người dùng Skype nếu cần.2Mở trang WolframAlpha. Hãy truy cập https://www.wolframalpha.com/ từ trình duyệt web. 3Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu trang.4Nhập địa chỉ IP mà bạn muốn tìm. Ví dụ, nếu bạn muốn truy tìm địa chỉ IP của Facebook, hãy nhập 157.240.18.35 vào thanh tìm kiếm. 5Ấn ↵ Enter. Đây là thao tác tìm kiếm thông tin vị trí của địa chỉ IP. 6Xem kết quả. WolframAlpha thường chỉ hiển thị thông tin như loại địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ Internet của địa chỉ (chẳng hạn như Viettel) và thành phố mà địa chỉ IP đang hoạt động. Bạn có thể nhấp vào More (Khác) ở bên phải tiêu đề “IP address registrant:” (Nơi đăng ký địa chỉ IP) để xem thông tin thành phố liên quan.Nếu WolframAlpha không hiển thị thông tin địa chỉ IP, hãy thử dùng IP Lookup

Phương pháp số 2 dùng IP Lookup

1Tìm địa chỉ IP mà bạn muốn truy. Bạn có thể tìm địa chỉ IP của website trên nền tảng Windows, Mac, iPhone và Android. Bạn cũng có thể tìm địa chỉ IP của người dùng Skype nếu cần.2Mở trang IP Lookup. Hãy truy cập https://community.spiceworks.com/tools/ip-lookup/ từ trình duyệt web. 3Nhấp vào thanh tìm kiếm. Đây là ô màu trắng bên dưới tiêu đề “IP Address or Hostname” (Địa chỉ IP hoặc Tên máy chủ). 4Nhập địa chỉ IP mà bạn tìm được. Ví dụ, bạn sẽ nhập 172.217.7.206 để tìm kiếm một trong những địa chỉ của Google. 5Nhấp vào Lookup IP. Đây là nút màu xanh dương ở bên phải trường nhập văn bản. Với thao tác này, việc tìm kiếm địa chỉ IP mà bạn đã nhập sẽ được tiến hành ngay. 6Xem kết quả. IP Lookup cung cấp thông tin cơ bản về vị trí của địa chỉ IP (chẳng hạn như tên thành phố hoặc tỉnh thành) kèm theo bản đồ và vị trí ghim