Phương pháp Xóa ảnh trên Facebook Tainghetrothinh

bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa ảnh đã đăng lên Facebook cũng như cách gỡ thẻ của bạn trên ảnh của người khác. Bạn có thể thực hiện thao tác trên ứng dụng Facebook và trên website của mạng xã hội này.

những bước

Phương pháp số 1 Xóa ảnh đã đăng tải

Trên điện thoại

1Mở Facebook. Chạm vào ứng dụng Facebook với biểu tượng chữ “f” màu trắng trên nền xanh dương để mở trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook. Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.2Chạm vào biểu tượng ở bên dưới góc phải màn hình (trên iPhone) hoặc phía trên góc phải màn hình (trên Android).3Chạm vào tên của bạn ở phía trên trình đơn để truy cập vào trang cá nhân.4Kéo xuống và chọn thẻ Photos (Ảnh) bên dưới phần thông tin cá nhân của bạn.5Chạm vào thẻ Uploads (Ảnh đã tải lên) ở phía trên màn hình.6Chọn ảnh cần xóa. Tìm ảnh mà bạn muốn xóa, sau đó chạm vào để mở ảnh. 7Chọn (trên iPhone) hoặc (trên Android) ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.8Chạm vào Delete Photo (Xóa ảnh) ở phía trên trình đơn.9Chọn Delete (Xóa) khi được hỏi. Thao tác này sẽ xóa ảnh trong tài khoản Facebook của bạn. bài đăng đi kèm với ảnh cũng sẽ được xóa

Trên máy tính

1Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ bằng trình duyệt web của bạn để mở trang Bảng tin của Facebook nếu bạn đã đăng nhập. Nếu chưa đăng nhập, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu vào trường ở phía trên góc phải trang.2Nhấp vào tên của bạn ở phía trên góc phải trang Facebook để truy cập trang cá nhân.3Nhấp vào thẻ Photos (Ảnh) bên dưới ảnh bìa của bạn.4Nhấp vào thẻ Your Photos (Ảnh của bạn) bên dưới tiêu đề “Ảnh” gần phía trên danh sách ảnh để xem những ảnh mà bạn đã đăng.5Chọn ảnh để xóa. Tìm ảnh mà bạn muốn xóa và đặt con trỏ chuột lên đó; bạn sẽ thấy biểu tượng hình bút chì hiển thị ở phía trên góc phải hình thu nhỏ của bức ảnh. 6Nhấp vào biểu tượng bút chì để mở danh sách lựa chọn.7Nhấp vào Delete This Photo (Xóa ảnh này) ở cuối danh sách lựa chọn.8Nhấp vào Delete (Xóa) khi được hỏi. Thao tác này sẽ xóa ảnh trong tài khoản Facebook của bạn. bài đăng đi kèm với ảnh cũng sẽ được xóa

Phương pháp số 2 Gỡ thẻ của bạn trên ảnh

Trên điện thoại

{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/7\/75\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-18-Version-5.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-18-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/75\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-18-Version-5.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-18-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}1Mở ứng dụng Facebook với biểu tượng chữ “f” màu trắng trên nền xanh dương để xem trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook.Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn sẽ gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/e\/e1\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-19-Version-5.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-19-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/e1\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-19-Version-5.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-19-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Chọn ở bên dưới góc phải màn hình (trên iPhone) hoặc phía trên góc phải màn hình (trên Android).{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/9\/97\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-20-Version-5.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-20-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/9\/97\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-20-Version-5.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-20-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}3Chạm vào tên của bạn ở phía trên trình đơn để truy cập vào trang cá nhân.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/1\/10\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-21-Version-5.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-21-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/10\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-21-Version-5.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-21-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}4Kéo xuống và chọn thẻ Photos (Ảnh) ở bên dưới phần thông tin cá nhân của bạn.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/7\/7e\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-22-Version-5.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-22-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-22-Version-5.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-22-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}5Chọn Photos of You (Ảnh của bạn) ở phía trên bên trái trang.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/8\/84\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-23-Version-5.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-23-Version-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/84\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-23-Version-5.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-23-Version-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}6Mở ảnh mà bạn muốn gỡ thẻ. Tìm và chạm vào ảnh mà bạn muốn gỡ thẻ. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/6\/6f\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-24-Version-4.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-24-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/6f\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-24-Version-4.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-24-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}7Chọn (trên iPhone) ho
ặc (trên Android) ở phía trên góc phải màn hình đang hiển thị ảnh để mở danh sách lựa chọn.
{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/3\/3b\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-25-Version-4.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-25-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3b\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-25-Version-4.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-25-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}8Chọn Remove Tag (Gỡ thẻ) trong danh sách lựa chọn.{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/f\/f8\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-26-Version-4.jpg\/v4-460px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-26-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/f\/f8\/Delete-Photos-from-Facebook-Step-26-Version-4.jpg\/v4-640px-Delete-Photos-from-Facebook-Step-26-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:640,”bigHeight”:480,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}9Chọn OK khi được hỏi để gỡ thẻ trên ảnh và bức ảnh đó sẽ không còn hiển thị trên Timeline (Dòng thời gian) của bạn.Tuy nhiên, bạn bè của người đăng ảnh vẫn sẽ thấy bức ảnh mà bạn đã gỡ thẻ

Trên máy tính

1Mở Facebook. Truy cập https://www.facebook.com/ bằng trình duyệt web của bạn để mở trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập Facebook. Nếu chưa đăng nhập, bạn gõ địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật vào trường phía trên góc phải trang.2Nhấp vào tên của bạn ở phía trên góc phải trang Facebook để truy cập trang cá nhân.3Nhấp vào thẻ Photos (Ảnh) bên dưới ảnh bìa.4Nhấp vào thẻ Photos of You (Ảnh của bạn) ngay phía dưới và bên trái tiêu đề “Photos” (Ảnh) ở gần phía trên danh sách ảnh. Thao tác này sẽ hiển thị những ảnh mà bạn được gắn thẻ. 5Chọn ảnh để gỡ thẻ. Tìm ảnh mà bạn muốn gỡ thẻ và đặt con trỏ chuột lên đó; bạn sẽ thấy nút biểu tượng bút chì hiển thị ở phía trên góc phải hình thu nhỏ của ảnh. 6Nhấp vào biểu tượng bút chì để mở danh sách lựa chọn.7Nhấp vào Remove Tag (Gỡ thẻ) ở gần bên dưới danh sách lựa chọn.8Nhấp OK khi được hỏi. Thao tác này sẽ gỡ thẻ trên ảnh và bức ảnh đó sẽ không còn hiển thị trên Timeline (Dòng thời gian) của bạn. Bạn cũng có thể đánh dấu vào ô “Report” (Báo cáo) trên cửa sổ đang hiển thị để báo cáo ảnh.Bạn bè của người đăng ảnh vẫn sẽ thấy bức ảnh mà bạn đã gỡ thẻ

Lời khuyên

Nếu ai đó tiếp tục gắn thẻ bạn vào những bức ảnh mà bạn không thích, bạn có thể báo cáo ảnh hoặc chặn người dùng.

Cảnh báo

Việc bạn gỡ thẻ trên ảnh sẽ không xóa bức ảnh đó. Bạn bè của người đăng ảnh vẫn sẽ nhìn thấy bức ảnh sau khi bạn đã gỡ thẻ của mình.