Phương pháp Xóa Hoàn toàn một Tài khoản Facebook: 6 Bước

Qua bài đăng này, bạn sẽ biết cách xóa tài khoản Facebook mà không thể khôi phục lại. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thực hiện quy trình này trên máy tính.

những bước

1Vào trang xóa Facebook. Mở trình duyệt web, dán đường dẫn https://www.facebook.com/help/delete_account vào thanh địa chỉ và ấn ↵ Enter. Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn gõ địa chỉ email hoặc số điện thoạimật khẩu, rồi nhấp vào nút Log In (Đăng nhập) màu xanh dương ở giữa trang.2Nhấp vào Delete My Account (Xóa tài khoản) ở bên dưới thông tin cảnh báo ngay giữa trang. Sau khi bạn nhấp vào, màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ khác. 3Nhập mật khẩu của bạn thêm một lần nữa. Bạn sẽ nhập thông tin vào trường “Password” (Mật khẩu) ở đầu trang. 4Nhập mã captcha. Mã này bao gồm những ký tự và chữ số lẫn lộn hiển thị ở giữa màn hình; bạn sẽ nhập lại mã vào trường ở ngay bên dưới. Nếu không thể đọc mã, bạn có thể nhấp vào Try another text (Thử mã khác) hoặc an audio captcha (Mã âm thanh) ngay bên dưới để yêu cầu một mã mới.5Nhấp OK để gửi mã. Nếu bạn nhập đúng, màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ khác. Nếu nhập sai mật khẩu hoặc mã captcha, bạn sẽ được yêu cầu nhập lại.6Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ vừa hiển thị để xóa tài khoản. Quá trình xóa tài khoản sẽ mất 14 ngày; tài khoản của bạn sẽ được xóa khỏi Facebook sau khoảng thời gian đó

Lời khuyên

Bạn có thể tải thông tin tài khoản bằng cách vào Settings (Cài đặt), nhấp vào General (Chung) và chọn đường dẫn Download a copy (Tải bản sao thông tin) ở bên dưới trang.

Cảnh báo

Bạn không thể khôi phục tài khoản sau khi hết thời hạn 2 tuần của quy trình xóa vĩnh viễn.Facebook có thể vẫn giữ thông tin tài khoản của bạn trên cơ sở dữ liệu của họ.