Phương pháp Xóa phần đã đóng gần đây trên Google Chrome: 12 Bước

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xóa những trang web được liệt kê bên dưới phần “Recently Closed” (Đã đóng gần đây) của Google Chrome trên máy tính và thiết bị di động. Bất kỳ lúc nào, bạn chỉ cần mở và đóng Google Chrome hai lần liên tiếp thì lịch sử đã đóng gần trên thiết bị sẽ bị xóa. Nếu bạn đăng nhập Chrome trên nhiều thiết bị, có thể những tab đã đóng gần đây vẫn sẽ hiển thị trên những thiết bị khác dùng cùng tài khoản. Trong trường hợp này, bạn cần xóa danh sách Recently Closed trên từng thiết bị riêng biệt.

những bước

Phương pháp số 1 Ứng dụng di động

1Mở Google Chrome.2Xem tất cả ứng dụng đang mở.Trên iPhone hoặc iPad, nhấn hai lần liên tiếp vào nút Home.Trên Android, hãy nhấn vào nút Overview (thường nằm phía dưới bên phải thiết bị).3Đóng Google Chrome bằng cách:Trên iPhone hoặc iPad: nhấn và kéo Chrome lên trên đầu màn hình.Trên Android: kéo Chrome về sát bên trái hoặc phải trên màn hình.4Mở Google Chrome.5Nhấn vào nút hình ở góc trên bên trái.6Nhấn vào Recent Tabs (những tab gần đây). Phần “Recently Closed” đã được xóa. Thao tác này sẽ chỉ xóa những tab đã đóng gần đây được liên kết với thiết bị cụ thể. Nếu bạn đã đăng nhập Google Chrome trên nhiều thiết bị, hãy kiểm tra phần này trên những thiết bị được kết nối

Phương pháp số 2 Máy tính

1Mở Google Chrome.2Thoát Google Chrome. Trên Windows, nhấp vào nút hình ⋮ ở góc trên bên phải và nhấp vào Exit (Thoát). Trên Mac, hãy nhấp vào nút Chrome ở góc trên bên trái thanh menu, sau đó chọn Quit Google Chrome (Thoát Google Chrome). Bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím tắt: Trên PC: Ctrl+⇧ Shift+QTrên Mac: ⌘ Command+Q3Lặp lại quá trình vừa rồi. Mở Google Chrome lần thứ hai và tắt ngay lập tức. 4Mở Google Chrome.5Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt Chrome.6Nhấp vào History (Lịch sử). Danh sách Recently Closed trên máy tính đã được xóa. Thao tác này sẽ chỉ xóa những tab đã đóng gần đây trên máy tính hiện tại. Nếu bạn đăng nhập Google Chrome trên nhiều thiết bị, có thể những tab đã đóng gần đây vẫn sẽ hiển thị trên những thiết bị được kết nối