Sao chép và dán trên Chromebook Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chọn và sao chép văn bản hay hình ảnh rồi chèn nó vào một nơi khác trên Chromebook (máy tính chạy hệ điều hành Chrome OS).

những bước

Phương pháp số 1 dùng phím tắt

1Bôi đen nội dung. dùng touchpad (bàn cảm ứng) để bôi đen văn bản hoặc nội dung mà bạn muốn sao chép. 2Nhấn Control + C. Thao tác này sẽ sao chép nội dung vào bộ nhớ tạm thời của Chromebook. 3Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung. 4Nhấp vào nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Đặt con trỏ chuột ở vị trí cần dán nội dung. 5Nhấn Control + V. Nội dung sẽ được dán vào vị trí mong muốn.

Phương pháp số 2 dùng menu chuột phải

1Bôi đen nội dung. Nhấp chuột vào đầu phần nội dung mà bạn muốn sao chép, sau đó kéo con trỏ chuột đến cuối để bôi đen đoạn văn bản cần sao chép. 2Nhấp chuột phải vào nội dung. Một trình đơn sẽ hiện ra. Để nhấp chuột phải trên touchpad, giữ phím Alt và nhấn vào chuột trái của touchpad (Alt + kích chuột) hoặc cùng lúc chạm hai ngón tay vào bàn cảm ứng.Nếu bạn đã kết nối Chromebook với chuột rời, nhấn vào nút bên phải của chuột để mở menu chuột phải.3Nhấp vào tùy chọn Copy (Sao chép) nằm gần đầu menu.4Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung. 5Nhấp chuột phải tại vị trí cần chèn. Một trình đơn nữa sẽ hiện ra. Để nhấp chuột phải trên touchpad, giữ phím Alt và nhấn vào chuột trái của touchpad (Alt + kích chuột) hoặc cùng lúc chạm hai ngón tay vào bàn cảm ứng.Nếu bạn kết đã nối Chromebook với chuột rời, hãy nhấn vào nút bên phải của chuột để mở menu chuột phải.6Nhấp vào tác vụ Paste (Dán) nằm gần đầu menu. Làm vậy nội dung sẽ được dán vào vị trí mà bạn chọn

Phương pháp số 3 dùng lệnh trình đơn

1Bôi đen nội dung. Dùng touchpad để bôi đen nội dung mà bạn muốn sao chép. 2Nhấp vào nút nằm ở góc trên bên phải cửa sổ.3Nhấp vào tác vụ Copy nằm ở gần cuối menu, ngay bên phải mục “Edit” (Chỉnh sửa).4Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung. 5Nhấp vào nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Đặt con trỏ chuột ở vị trí mà bạn muốn dán nội dung. 6Nhấp vào nút nằm ở góc trên, bên phải cửa sổ.7Chọn tác vụ Paste nằm ở gần cuối menu, ngay bên phải mục “Edit”.

Phương pháp số 4 Sao chép và dán một hình ảnh

1Di con trỏ chuột vào hình ảnh. Chọn hình ảnh mà bạn muốn sao chép. 2Đè phím Alt rồi nhấn vào touchpad. Một bảng chọn sẽ hiện ra. Nếu bạn đã kết nối Chromebook với chuột rời, nhấp vào nút chuột phải.3Chọn tác vụ Copy Image nằm giữa menu.4Đi đến nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Điều hướng đến vị trí hay tài liệu mà bạn muốn chèn nội dung. 5Nhấp vào nơi mà bạn muốn chèn nội dung. Đặt con trỏ chuột ở vị trí cần dán nội dung. 6Đè phím Alt rồi nhấn vào touchpad. Một bảng chọn sẽ lại hiện ra. 7Nhấp vào tùy chọn Paste nằm ở đầu menu.

Lời khuyên

Nhấn tổ hợp Ctrl+Alt+? để mở danh sách tất cả phím tắt của Chromebook. Nếu bạn mới làm quen với việc dùng Chromebook, chỉ dẫn này hỗ trợ bạn rất nhiều cho đến khi bạn nhớ được những tổ hợp phím tắt của Chromebook.Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X để cắt văn bản hay hình ảnh.Giữ ngón tay trên bàn cảm ứng và kéo để bôi đen phần mà bạn muốn sao chép. Tiếp theo, dùng hai ngón tay chạm xuống touchpad, một danh sách tùy chọn sẽ hiện ra; chọn “Copy”, sau đó, đi đến nơi mà bạn muốn dán nội dung, chạm hai ngón tay xuống bàn cảm ứng một lần nữa và chọn tác vụ dán.