Tìm điện thoại Android bị đánh cắp Tainghetrothinh

Trong bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách tìm vị trí điện thoại Android bị đánh cắp hoặc thất lạc. Khi bật tính năng Find My Device (Tìm Thiết bị) hoặc Find My Mobile (Tìm Di động của bạn) trên điện thoại Android, bạn có thể dùng phiên bản trực tuyến của dịch vụ này để xác định vị trí của nó. Ngoài ra, bạn còn có thể kiểm tra lịch sử vị trí của điện thoại trên Google Maps.

những bước

Phương pháp số 1 dùng dịch vụ Find My Device dành cho Android

1Mở website Find My Device bằng cách vào https://www.google.com/android/find bằng trình duyệt của bạn.2Đăng nhập vào website. Nhập địa chỉ email và mật khẩu dành cho điện thoại Android mà bạn muốn tìm. 3Chọn điện thoại của bạn. Hãy nhấp chuột vào tên điện thoại nằm ở phía bên trái của trang. Lúc này, Find My Device sẽ bắt đầu tìm vị trí điện thoại của bạn. 4Kiểm tra vị trí điện thoại. Sau khi định vị xong, chương trình sẽ hiển thị vị trí của điện thoại Android trên màn hình. Trong trường hợp điện thoại bị tắt nguồn hoặc không có kết nối di động/Wi-Fi, dịch vụ này sẽ không thể tìm được vị trí của nó.5Khóa điện thoại nếu cần. Để dữ liệu không bị lộ ra ngoài, bạn có thể khóa điện thoại với những bước sau: Nhấp chuột vào tùy chọn LOCK (Khóa) ở góc trên bên trái của trang.Nhập mật khẩu khi được yêu cầu.Nhập thông điệp và số điện thoại khôi phục nếu muốn.Nhấn LOCK khi được yêu cầu

Phương pháp số 2 dùng tính năng Find My Mobile

1Mở website Find My Mobile bằng cách vào https://findmymobile.samsung.com/ bằng trình duyệt của bạn.2Nhấn vào nút SIGN IN (Đăng nhập) nằm ở giữa trang.3Nhập thông tin đăng nhập vào tài khoản của bạn. Gõ mật khẩu và địa chỉ email Samsung của bạn. 4Chọn hộp “I’m not a robot” (Tôi không phải là người máy) ở cuối trang.5Nhấn SIGN IN. Danh sách điện thoại và/hoặc máy tính bảng Samsung của bạn sẽ được hiển thị. 6Chọn thiết bị Samsung của bạn bằng cách nhấp vào điện thoại mà bạn muốn khóa.7Kiểm tra vị trí chiếc Samsung Galaxy của bạn. Khi được tải xong, vị trí của điện thoại sẽ hiển thị ở giữa trang. Nếu điện thoại đang tắt hoặc không có kết nối di động/Wi-Fi, dịch vụ này sẽ không tìm được vị trí của nó.8Khóa thiết bị Samsung. Để đảm bảo không ai có thể truy cập vào dữ liệu trên điện thoại, bạn có thể nhấn vào tùy chọn LOCK MY DEVICE (Khóa thiết bị) trong trình đơn mới được mở và làm theo chỉ dẫn trên màn hình. Tùy chọn này thường nằm ở phía bên trái của trang.Giải pháp cuối cùng để bảo vệ dữ liệu chính là xóa dữ liệu điện thoại Samsung bằng cách chọn điện thoại, nhấn WIPE MY DEVICE (Xóa dữ liệu) và làm theo chỉ dẫn trên màn hình. Lúc này, bạn sẽ không còn theo dõi được nó nữa

Phương pháp số 3 dùng Google Maps

1Mở Google Maps bằng cách vào https://www.google.com/maps bằng trình duyệt trên máy tính của bạn. Trang Google Maps sẽ được mở. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google, bạn hãy nhấn vào nút Sign in màu xanh ở góc trên bên phải của trang, nhập địa chỉ email và mật khẩu dành cho tài khoản Google được dùng trên điện thoại của bạn.Nếu chưa đăng nhập vào đúng tài khoản mà bạn đang dùng trên điện thoại Android, bạn có thể nhấn vào biểu tượng hồ sơ cá nhân ở phía trên bên phải của trang, nhấn vào Add account (Thêm tài khoản) và đăng nhập vào tài khoản đúng bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.2Nhấn vào nằm ở góc trên bên trái của trang. Một trình đơn mới sẽ xuất hiện ở phía đó. 3Nhấn vào Your timeline (Dòng thời gian của bạn). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn vừa xuất hiện. Trình đơn lịch sử vị trí sẽ được mở. 4Chọn ngày. Nhấn vào hộp YEAR (Năm) và chọn năm hiện tại; nhấn vào hộp MONTH (Tháng) và chọn tháng; nhấp vào hộp DAY và chọn ngày mà điện thoại của bạn bị mất. 5Kiểm tra lịch sử vị trí của điện thoại. Khi điện thoại được bật và có kết nối dữ liệu và/hoặc Wi-Fi, bạn sẽ xem được ít nhất một vị trí mà điện thoại từng có mặt. Đừng quên là bạn không thể xem lịch sử vị trí khi điện thoại đã bị tắt nguồn.6Thay đổi ngày nếu cần. Nếu điện thoại bị mất đã hơn một ngày, bạn có thể nhấn vào hộp DAY và chọn ngày tiếp theo rồi kiểm tra lịch sử vị trí cho ngày đó

Lời khuyên

Cân nhắc việc báo mất điện thoại. Ở nhiều nơi, bạn có thể gọi đến nhà cung cấp dịch vụ mạng và cho họ thông tin tài khoản: lúc này, chiếc điện thoại của bạn sẽ được đưa vào danh sách đen và không thể dùng ở bất kỳ mạng viễn thông nào cho đến khi bạn tìm được nó.Khi xác định được vị trí của điện thoại, bạn nên chụp màn hình kết quả tìm được để có thể cung cấp cho những nhà thi hành pháp luật.

Cảnh báo

Đừng cố tự lấy lại điện thoại bị mất. Hãy liên hệ với nhà chức trách khi bạn tìm được vị trí của nó.Không may là chẳng có cách nào để bạn có thể lần ra điện thoại Android trong trường hợp nó bị tắt nguồn và đưa đi nơi khác.