Tìm mã thập lục phân của màu sắc trên màn hình máy tính Tainghetrothinh

Màu sắc được nhận diện trong HTML và CSS bằng mã thập lục phân. Nếu bạn muốn tạo một trang web hoặc dự án HTML khác và muốn thêm phần tử phù hợp với một màu nào đó trong ảnh, trang web hoặc cửa sổ trên màn hình máy tính, bạn cần tìm mã thập lục phân của màu đó. bài đăng này sẽ chỉ dẫn bạn cách dùng nhiều công cụ miễn phí để nhanh chóng xác định mã thập lục phân của màu sắc bất kỳ.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Digital Color Meter trên máy Mac

1Mở Digital Color Meter trên máy Mac. Đây là công cụ có sẵn trên macOS giúp bạn nhận diện giá trị màu của màu bất kỳ trên màn hình. Hãy mở Finder, nhấp đúp vào thư mục Applications (Ứng dụng), nhấp đúp vào thư mục Utilities (Tiện ích) và nhấp đúp vào Digital Color Meter để mở ứng dụng. 2Di chuyển con trỏ đến màu cần nhận diện. Khi bạn di chuyển chuột, giá trị trong công cụ sẽ được cập nhật theo thực tế. Đừng di chuyển chuột ra khỏi vị trí này đến khi bạn khóa cả khẩu độ ngang và dọc. Bạn cũng có thể dùng công cụ này để nhận diện màu trên trang web. Chỉ cần mở Safari (hoặc trình duyệt yêu thích của bạn) và truy cập trang web có màu mà bạn muốn nhận diện.3Ấn ⌘ Command+L. Thao tác này khóa khẩu độ ngang và dọc, điều đó có nghĩa là giá trị màu sẽ không thay đổi khi bạn di chuyển chuột. 4Ấn ⇧ Shift+⌘ Command+C để sao chép mã thập lục phân vào bộ nhớ tạm. Bạn cũng có thể sao chép mã bằng cách nhấp vào trình đơn Color (Màu sắc) và chọn Copy Color as Text (Sao chép màu dưới dạng chữ). 5Ấn ⌘ Command+V để dán mã đã sao chép. Bạn có thể trực tiếp dán mã vào mã HTML, tập tin văn bản hoặc mọi trường nhập dữ liệu. 6Ấn ⌘ Command+L để mở khóa khẩu độ. Nếu bạn muốn nhận diện màu khác, thao tác này liền mở khóa để con trỏ trở thành công cụ nhận diện giá trị màu

Phương pháp số 2 dùng Color Cop trên Windows

1Cài đặt Color Cop. Đây là tiện ích phụ trợ miễn phí mà bạn có thể dùng để nhanh chóng xác định mã thập lục phân của màu bất kỳ trên màn hình. Cách cài đặt ứng dụng như sau: Truy cập http://colorcop.net/download bằng trình duyệt web.Nhấp vào colorcop-setup.exe bên dưới “self-installing” (tự cài đặt). Nếu tập tin không tự động tải về ngay, bạn sẽ nhấp vào Save (Lưu) hoặc OK để bắt đầu tải về.Nhấp đúp vào tập tin đã tải về (được lưu trong thư mục Downloads và thường ở bên dưới góc trái của thẻ trình duyệt).Thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để cài đặt ứng dụng.2Mở Color Cop. Bạn sẽ tìm được ứng dụng trong trình đơn Start. 3Kéo biểu tượng ống nhỏ giọt đến màu mà bạn muốn nhận diện. Bạn có thể nhận diện mọi màu trên màn hình, bao gồm màu trong ứng dụng và trang web khác. 4Thả nút chuột để xem mã thập lục phân. Mã liền hiển thị trong trường ở giữa ứng dụng. 5Nhấp đúp vào mã thập lục phân và ấn Ctrl+C. Thao tác này sẽ sao chép mã thập lục phân vào bộ nhớ tạm. 6Dán mã tại nơi cần dùng. Bạn có thể dùng Ctrl + V để dán mã thập lục phân vào bất kỳ đâu, chẳng hạn như trong mã HTML hoặc CSS

Phương pháp số 3 dùng Imagecolorpicker.com

1Truy cập https://imagecolorpicker.com trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Bạn có thể dùng công cụ miễn phí này để xác định mã thập lục phân của mọi màu trong ảnh đã tải lên. Đây là phương pháp dùng được trên mọi trình duyệt của Android, iPhone hoặc iPad. 2Tải ảnh lên và nhập đường dẫn URL. Bạn có thể chọn tải lên ảnh có sẵn trên máy tính hoặc dùng ảnh hay trang web trực tuyến. Cả hai phương pháp đều hiển thị ảnh hoặc trang web cho bạn chọn màu. Để tải ảnh lên, bạn kéo thanh cuộn xuống và chọn Upload your image (Tải ảnh lên), tìm đến ảnh trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng và chọn phương thức tải lên.Để dùng trang web, hãy kéo thanh cuộn xuống đến lựa chọn “Use this box to get the HTML color code from a website” (dùng ô này để nhận mã HTML từ trang web), nhập đường dẫn URL và nhấp hoặc chạm vào Take website (Lấy website).Để chọn ảnh trên một trang thay vì toàn bộ website, bạn sẽ nhập đường dẫn URL đến ảnh vào ô “Use this box to get the HTML color code from a picture via this URL” (dùng ô này để lấy mã HTML của ảnh qua đường dẫn URL này), rồi nhấp hoặc chạm vào Take image (Lấy ảnh).3Nhấp hoặc chạm vào màu mà bạn muốn trong phần xem trước ảnh/trang. Thao tác này cho bạn xem mã màu thập lục phân ở bên dưới góc trái màn hình. 4Nhấp hoặc chạm vào biểu tượng sao chép để sao chép mã thập lục phân vào bộ nhớ tạm. Đó là biểu tượng hai hình vuông chồng lên nhau ở bên phải mã thập lục phân. Bạn có thể dán mã vào mọi tập tin văn bản hoặc trường nhập dữ liệu

Phương pháp số 4 dùng Firefox (dành cho màu trên trang web)

1Mở Firefox trên máy tính Windows hoặc Mac. Trình duyệt Firefox có công cụ Eyedropper miễn phí mà bạn có thể dùng để nhận diện mã thập lục phân của mọi màu trên trang web. Nếu máy tính có Firefox, bạn sẽ tìm được nó trong trình đơn Start (trên Windows) hoặc thư mục Applications (trên macOS). Bạn có thể tải Firefox miễn phí tại https://www.mozilla.org/en-US/firefox.Firefox chỉ cho bạn biết giá trị màu trên website. Bạn không thể dùng nó bên ngoài trình duyệt.2Truy cập trang web có màu cần nhận diện. Đảm bảo phần tử mà bạn cần tìm mã màu đang hiển thị trên màn hình. 3Nhấp vào trình đơn . Đó là biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên góc phải Firefox. 4Nhấp vào trình đơn Web Developer (Nhà phát triển web). Một trình đơn khác liền mở ra. 5Nhấp vào Eyedropper. Con trỏ sẽ chuyển thành vòn
g tròn to. 6Nhấp vào màu mà bạn muốn nhận diện. Bạn sẽ thấy giá trị thập lục phân của màu hiển thị ngay khi bạn di chuyển chuột đến vị trí nào đó. Khi bạn nhấp chuột, Firefox sẽ lưu mã thập lục phân vào bộ nhớ tạm. 7Dán mã tại nơi cần dùng. Bạn có thể dùng phím tắt Control + V (trên Windows) hoặc Command + V (trên Mac) để dán mã thập lục phân vào HTML, CSS hoặc tập tin văn bản bất kỳ

Lời khuyên

Có nhiều trang web, tiện ích mở rộng của trình duyệt và chương trình chỉnh sửa ảnh cho phép bạn dùng công cụ chọn màu để tìm mã thập lục phân.Nếu bạn biết người tạo trang web có màu mà bạn đang tìm, hãy thử hỏi xem họ đã dùng mã thập lục phân nào. Hoặc, bạn có thể mở mã nguồn của trang web để tìm mã thập lục phân tại đây.