Trả lời email Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách trả lời khi nhận được email. chỉ dẫn này áp dụng được cho mọi dịch vụ email trên máy tính và điện thoại, nhưng những nhà cung cấp dịch vụ email phổ biến thường là Gmail, Yahoo, Outlook và Apple Mail.

những bước

Phương pháp số 1 Gmail trên máy tính

1Mở trang Gmail. Sau khi truy cập địa chỉ https://www.gmail.com/, bạn sẽ thấy hộp thư Gmail nếu đã đăng nhập vào Gmail trên máy tính. Nếu chưa đăng nhập Gmail, bạn nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu trước khi tiếp tục.2Chọn email. Nhấp để mở email mà bạn muốn trả lời. 3Nhấp vào mũi tên “Reply” (Trả lời) ở phía trên góc phải email. Thao tác này sẽ mở ra một trường để bạn gõ nội dung trả lời cho người gửi. Nếu muốn gửi phản hồi cho mọi người trong nhóm email, bạn nhấp vào biểu tượng bên phải Reply (Trả lời), sau đó nhấp vào Reply to all (Trả lời tất cả) trong danh sách lựa chọn.4Soạn thư trả lời. Gõ nội dung mà bạn muốn gửi cho người nhận. 5Nhấp nút Send (Gửi) màu xanh dương bên dưới góc trái khung trả lời. Thao tác này sẽ gửi email đến người gửi ban đầu

Phương pháp số 2 Gmail trên điện thoại

1Mở Gmail. Chạm vào ứng dụng Gmail với biểu tượng chữ “M” màu đỏ trên bao thư màu trắng để mở hộp thư Gmail. Nếu chưa đăng nhập Gmail, trước tiên bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu.2Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời. 3Kéo xuống dưới màn hình và chọn Reply (Trả lời) hoặc Reply all (Trả lời tất cả). Cả hai lựa chọn đều ở phía dưới màn hình. Việc chạm vào mũi tên Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email; còn khi chọn Reply all, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những ai có trong email. Bạn sẽ không thấy Reply all nếu email chỉ bao gồm bạn và người gửi.4Chạm vào phần phía trên của khung trả lời email. Phần này ở ngay bên dưới dòng tiêu đề của email và ở gần phía trên màn hình. Với thao tác này, màn hình sẽ hiển thị bàn phím của điện thoại. 5Soạn thư trả lời. Gõ phần nội dung mà bạn muốn trả lời cho người đã gửi email. 6Chạm vào nút “Send” (Gửi) với biểu tượng máy bay giấy màu xanh dương ở phía trên góc phải màn hình để gửi thư trả lời của bạn.

Phương pháp số 3 Yahoo trên máy tính

1Mở trang Yahoo. Truy cập địa chỉ https://www.yahoo.com/ để mở trang chủ Yahoo. 2Nhấp vào Mail (Thư) với biểu tượng bao thư ở phía trên góc phải màn hình.3Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Gõ địa chỉ email, nhấp Next (Tiếp tục), nhập mật khẩu, và nhấp Sign in (Đăng nhập). Thao tác này sẽ đưa bạn đến hộp thư của mình. Nếu đã đăng nhập vào Yahoo, bạn bỏ qua bước này.4Chọn email. Nhấp để mở email mà bạn muốn trả lời. 5Nhấp vào “Reply” (Trả lời) với biểu tượng mũi tên hướng về phía sau ở phía trên bên trái email để mở trường cho phép bạn nhập nội dung trả lời.Nếu muốn gửi thư trả lời cho mọi người trong email, bạn nhấp vào mũi tên đôi bên phải mũi tên “Reply”.6Soạn thư trả lời. Gõ phần nội dung trả lời mà bạn muốn gửi cho người nhận. 7Nhấp vào nút Send (Gửi) màu xanh dương bên dưới góc trái trường trả lời. Thao tác này sẽ chuyển email trả lời của bạn cho người đã gửi email ban đầu

Phương pháp số 4 Yahoo trên điện thoại

1Mở Yahoo Mail. Chạm vào ứng dụng Yahoo Mail với biểu tượng bao thư màu trắng và chữ “YAHOO!” trên nền màu tím để mở hộp thư của bạn. Nếu chưa đăng nhập Yahoo Mail, trước tiên bạn nhập địa chỉ email Yahoo và mật khẩu.2Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời. 3Chạm vào “Reply” (Trả lời) với biểu tượng mũi tên hướng về phía sau ở bên dưới màn hình để mở danh sách lựa chọn.4Chạm vào Reply hoặc Reply all (Trả lời tất cả) trong trình đơn. Việc chạm vào mũi tên Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email; còn khi chọn Reply all, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những người có trong email. 5Soạn thư trả lời. Gõ phần nội dung trả lời mà bạn muốn chuyển cho người gửi thư ban đầu. 6Chọn Send (Gửi) ở phía trên góc phải màn hình để gửi phần trả lời của bạn cho người nhận.

Phương pháp 5 Outlook trên máy tính

1Vào trang chủ của Outlook theo địa chỉ https://www.outlook.com/. Thao tác này sẽ mở hộp thư Outlook nếu bạn đã đăng nhập Outlook. Nếu chưa đăng nhập Outlook, bạn nhấp vào Sign In (Đăng nhập), sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu để tiếp tục.2Chọn email. Nhấp vào email mà bạn muốn trả lời. Email sẽ hiển thị ở bên phải trang Outlook. Bạn sẽ phải nhấp vào thẻ Other (Khác) ở phía trên hộp thư để tìm email mà mình muốn, vì Outlook thường tự động mở thẻ Focused (Quan tâm).3Nhấp vào nút Reply all (Trả lời tất cả) ở phía trên góc phải email đã mở. Thao tác này sẽ mở ra một trường cho bạn soạn thư trả lời gửi đến những ai có trong email. Nếu chỉ muốn trả lời cho người gửi email trước, bạn nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bên phải Reply all, sau đó chọn Reply (Trả lời).4Soạn thư trả lời. Gõ nội dung trả lời mà bạn muốn chuyển đến người nhận. 5Nhấp vào nút Send (Gửi) màu xanh dương bên dưới góc trái khung trả lời. Thao tác này sẽ chuyển nội dung trả lời đến người gửi email ban đầu

Phương pháp 6 Outlook trên điện thoại

1Mở Outlook. Chạm vào ứng dụng Outlook với biểu tượng bao thư màu trắng trên nền xa
nh dương đậm để mở hộp thư Outlook. Nếu chưa đăng nhập Outlook, bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu trước khi tiếp tục.2Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời. Trước tiên, có lẽ bạn nhấp vào thẻ Other (Khác) ở phía trên màn hình để tìm email mà bạn muốn trả lời.3Chạm vào Reply (Trả lời) tại trường bên dưới màn hình. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện khung gõ dữ liệu cho phép bạn soạn thư trả lời cho người gửi email trước. Bạn cũng có thể gửi trả lời cho mọi người trong email bằng cách chạm vào biểu tượng phía trên góc phải email và gõ Reply all (Trả lời tất cả).4Soạn thư trả lời. Gõ nội dung trả lời cho email mà bạn cần phản hồi. 5Chạm vào “Send” (Gửi) với biểu tượng máy bay giấy màu xanh nhạt ở bên dưới góc phải khung trả lời để gửi email.

Phương pháp 7 Apple Mail trên máy tính

1Mở trang iCloud. Truy cập địa chỉ https://www.icloud.com/ để vào trang đăng nhập iCloud. 2Đăng nhập iCloud. Nhập địa chỉ Apple ID và mật khẩu, sau đó nhấp và bạn sẽ thấy bảng lựa chọn của iCloud. Nếu đã đăng nhập iCloud trên trình duyệt, bạn không cần phải đăng nhập.3Nhấp vào nút Mail (Thư) với biểu tượng bao thư trắng trên nền xanh dương để mở hộp thư iCloud.4Chọn email. Sau khi nhấp vào email mà bạn muốn trả lời, bạn sẽ thấy email hiển thị bên phải cửa sổ iCloud. 5Nhấp vào mũi tên “Reply” (Trả lời) ở phía trên góc trái email bạn vừa mở để xem danh sách lựa chọn.6Nhấp vào Reply hoặc Reply All (Trả lời tất cả) trong danh sách lựa chọn. Việc chọn Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email trước đó; còn khi chọn Reply All, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những ai có trong email. Sau thao tác này, một cửa sổ khác sẽ hiển thị để bạn gõ nội dung trả lời. 7Soạn thư trả lời. Gõ nội dung trả lời mà bạn muốn chuyển cho người nhận. 8Nhấp vào Send (Gửi) ở phía trên góc phải cửa sổ email. Thao tác này sẽ chuyển phần trả lời của bạn đến người gửi email ban đầu

Phương pháp 8 Apple Mail trên iPhone

1Mở Apple Mail. Chạm vào Apple Mail với biểu tượng bao thư màu trắng trên nền xanh nhạt để mở ứng dụng. 2Chọn Inbox (Hộp thư đến) ở gần phía trên trang Mail để mở hộp thư đến của bạn.Nếu trang Mail đã hiển thị hộp thư đến, bạn bỏ qua bước này.Nếu ứng dụng có nhiều hộp thư, bạn cần chạm vào mũi tên “Back” (Trở về) ở phía trên bên trái màn hình và kéo xuống để chọn hộp thư mà mình muốn mở.3Chọn email. Chạm để mở email mà bạn muốn trả lời. 4Chạm vào “Reply” (Trả lời) với mũi tên hướng về phía sau ở bên dưới màn hình để mở danh sách lựa chọn.5Chọn Reply hoặc Reply All (Trả lời tất cả) trong danh sách lựa chọn. Việc chọn Reply sẽ chỉ trả lời cho người gửi email trước đó; còn khi chọn Reply All, phần trả lời của bạn sẽ được gửi cho tất cả những ai có trong email. 6Soạn thư trả lời. Gõ nội dung mà bạn muốn phản hồi cho email trước đó. 7Chọn Send (Gửi) ở phía trên góc phải màn hình để gửi thư trả lời của bạn.

Lời khuyên

Hầu hết những trang web và ứng dụng email đều có một thanh công cụ ở gần phía trên email với danh sách người nhận. Bạn luôn có thể chạm hoặc nhấp vào trường này để chọn; bên cạnh đó, bạn có thể xóa một vài người nhận sau khi chọn Reply all (Trả lời tất cả).

Cảnh báo

Việc gửi trả lời cho mọi người trong email một cách không cần thiết sẽ khiến người nhận khó chịu. Trừ trường hợp bạn phải phản hồi với mọi người, việc gửi email cho từng người có liên quan thường sẽ hiệu quả hơn.