Vô hiệu hóa phím chức năng (Fn) Tainghetrothinh

Trang wiki này sẽ chỉ dẫn cách tắt những tính năng của phím Fn (chức năng) trên bàn phím bằng máy tính.

những bước

Phương pháp số 1 dùng phím Num Lock trên Windows

1Tìm phím Num Lock trên bàn phím. Phím này có thể nằm ở khu vực cụm phím số của bàn phím hoặc được tích hợp cùng với một phím khác. Phím Num Lock chủ yếu được dùng để khóa những phím số trên cụm phím số, tuy nhiên bạn cũng có thể dùng nó để vô hiệu hóa phím Fn.2Nhấn giữ phím Fn trên bàn phím. Thao tác này sẽ cho phép bạn dùng nút Num Lock và vô hiệu hóa phím Fn. 3Nhấn phím NumLock khi đang nhấn giữ phím Fn. Thao tác này sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa tất cả những tính năng của phím Fn. Phím Num Lock cũng có thể trông như Num ⇩ trên một vài bàn phím

Phương pháp số 2 dùng phím Fn Lock trên Windows

1Tìm phím Fn Lock trên bàn phím. Phím Fn Lock thường có biểu tượng ổ khoá in chữ Fn. Thường thì phím Fn Lock sẽ được tích hợp cùng với một phím chức năng khác (F1-F12) hoặc trên một phím riêng biệt khác như Esc.2Nhấn giữ phím Fn trên bàn phím. Thao tác này sẽ cho phép bạn dùng tính năng Fn Lock để tắt phím Fn. 3Nhấn phím Fn Lock khi đang nhấn giữ phím Fn. Thao tác này sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa tất cả những tính năng của phím Fn. Phím Fn Lock có tính năng tương tự như phím Caps Lock. Bạn có thể bật và tắt bất cứ lúc nào bạn muốn

Phương pháp số 3 dùng máy Mac

1Mở menu Apple Mac trên thanh menu. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình để mở menu Apple. 2Nhấn vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) trên menu. Thao tác này sẽ mở System Preferences (Tùy chọn hệ thống) trong một cửa sổ mới. 3Nhấn vào Keyboard (Bàn phím) trong System Preferences (Tùy chọn hệ thống). Tùy chọn này trông giống như một biểu tượng bàn phím trên hàng ngang thứ hai của menu System Preferences (Tùy chọn hệ thống). Phần cài đặt phương thức nhập sẽ mở ra. 4Nhấp vào tab Keyboard (Bàn phím) ở trên cùng. Bạn có thể tìm thấy mục này bên cạnh trường `Text (Văn bản) trên trang Keyboard (Bàn phím). Menu Keyboard (Bàn phím) có thể tự động mở tới tab này. Trong trường hợp này, bạn không cần phải bấm vào thẻ tab tại đây.5Chọn “Use F1, F2, etc keys as standard function keys” (dùng những phím F1, F2… như những phím chức năng tiêu chuẩn). Khi chọn tùy chọn này, phím Fn trên bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa ngoại trừ những tính năng chuyên biệt được in trên mỗi phím F. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này ở dưới cùng của menu Keyboard (Bàn phím).Giờ đây những phím F ở hàng trên cùng của bàn phím sẽ hoạt động như những phím chức năng tiêu chuẩn (F1–F12). Bạn có thể dùng những phím chức năng mà không cần nhấn Fn.Nếu muốn dùng một trong những chức năng chuyên biệt được in ở đầu bàn phím, hãy giữ phím Fn trong khi nhấn phím F. Đây sẽ là tính năng duy nhất hiện tại của phím Fn