Chặn website trên Firefox Tainghetrothinh

Mặc dù Firefox không có chức năng chặn website, nhưng bạn có thể cài đặt tiện ích mở rộng để phát hiện và chặn website có nội dung người lớn và bị hạn chế. Nếu cần một phương pháp toàn diện hơn, bạn có thể chỉnh sửa tập tin máy chủ để chặn trang web trên nhiều trình duyệt. Nếu cần chặn trên nhiều thiết bị trong mạng, dùng dịch vụ như OpenDNS là cách hiệu quả nhất.

những bước

Phương pháp số 1 dùng BlockSite

1Khởi động Firefox trên máy tính. Bạn có thể cài đặt nhiều tiện ích mở rộng trên Firefox để chặn website. Những tiện ích này chỉ được hỗ trợ trên phiên bản dành cho máy tính. Phương pháp này sẽ tập trung vào tiện ích thông dụng BlockSite, cho phép bạn chặn những website được chỉ định. Tiện ích mở rộng của Firefox có thể bị vượt qua khá đơn giản và chỉ có hiệu lực trên Firefox. Nếu muốn chặn toàn bộ truy cập đến website đó trên tất cả trình duyệt đang dùng, bạn nên tham khảo phương pháp khác trong bài đăng này.2Nhấp chuột vào nút Menu (Trình đơn) (☰) và chọn “Add-ons” (Tiện ích). Đây là thao tác mở tab mới hiển thị plugin đã cài đặt. 3Nhấp chuột vào tab “Get Add-ons” (Thêm tiện ích) ở bên trái màn hình. Bạn sẽ thấy một vài tiện ích bổ sung trên Firefox. 4Nhấp chuột vào “See more add-ons” (Xem thêm tiện ích) ở cuối trang. Đây là thao tác mở tab mới hiển thị cửa hàng tiện ích. 5Tìm “BlockSite. Màn hình sẽ hiển thị tiện ích BlockSite, giúp bạn chặn website một cách nhanh chóng. Có nhiều tiện ích có chức năng chặn và lọc website. Nếu bạn không hài lòng với BlockSite, hãy thử nhập kiếm từ khóa “site block” (chặn website) và “parental control” (kiểm soát của phụ huynh) để tìm tiện ích khác.6Nhấp chuột vào nút “Add to Firefox” (Thêm vào Firefox) và “Install” (Cài đặt). Đây là thao tác cài đặt BlockSite vào Firefox. 7Khởi động Firefox. Bạn được yêu cầu khởi động lại Firefox sau khi cài đặt tiện ích mở rộng. 8Nhấp chuột vào “I don`t want to help” (Tôi không muốn giúp đỡ) trong tab mới. Tùy chọn này ngăn không cho dữ liệu duyệt web của bạn bị gửi tới BlockSite. 9Mở cài đặt BlockSite. Quay lại tab Add-ons và nhấp chuột vào mục “Extensions” (Tiện ích mở rộng). Từ đây, nhấp chuột vào “Options” (Tùy chọn) bên cạnh “Block site.” 10Thiết lập mật khẩu. Tích vào hộp thoại “Enable authentication” (Kích hoạt ủy thác) để thiết lập mật khẩu. Nhập mật khẩu muốn dùng vào trường tương ứng. Bất kỳ ai dùng Firefox đều được yêu cầu nhập mật khẩu này khi muốn truy cập cài đặt BlockSite. 11Chọn giữa “Blacklist” (Danh sách đen) và “Whitelist” (Danh sách trắng). Khi dùng blacklist, bất kỳ website nào được thêm đều bị chặn. Khi dùng whitelist thì ngược lại, toàn bộ website đều bị chặn trừ trang web được thêm. Whitelist hiệu quả hơn khi bạn muốn hạn chế con em chỉ được xem một vài website an toàn. 12Thêm trang web vào danh sách. Nhấp chuột vào nút “Add” (Thêm) và gõ hoặc dán địa chỉ trang web vào trường tương ứng. Đây là thao tác thêm trang web vào blacklist hoặc whitelist, tùy thuộc vào cài đặt của bạn. Bạn có thể dùng wildcard để chặn nhiều trang web tương ứng. Ví dụ, để chặn mọi trang có từ “drugs” trong địa chỉ, bạn nhập *drugs*

Phương pháp số 2 Chỉnh sửa tập tin hosts

1Mở tập tin hosts. Tập tin cho phép bạn định hướng lại đường đi từ trang web cụ thể tới địa chỉ nội bộ, và chặn web một cách hiệu quả. Phương pháp này ảnh hưởng tới toàn bộ người dùng máy tính. Chỉnh sửa tập tin hosts chỉ thật sự hiệu quả khi bạn cần chặn ít trang. Windows – Điều hướng tới C:\Windows\System32\drivers\etc và nhấp đúp chuột vào tập tin hosts. Nếu được yêu cầu chọn chương trình mở tập tin, hãy chọn “Notepad.”macOS – Mở Terminal trong thư mục Utilities (Tiện ích). Gõ sudo nano /etc/hosts và nhập mật khẩu khi được yêu cầu. Đây là thao tác mở tập tin trong trình biên tập.2Thêm dòng mới vào cuối tập tin. Bạn hãy thêm website muốn chặn vào dòng mới ở cuối tập tin. 3127.0.0.1 <site>. Ví dụ, muốn chặn Facebook, bạn gõ 127.0.0.1 www.facebook.com. 4Thêm những trang khác vào dòng mới. Bạn có thể tiếp tục thêm dòng mới cho tập tin, mỗi trang tương ứng với một dòng. Đừng quên thêm 127.0.0.1 vào mỗi dòng. Bạn nên chặn cả phiên bản di động của trang web đó. Ví dụ, nếu chặn Facebook, hãy chặn luôn m.facebook.com.5Lưu tập tin khi hoàn thành. Sau khi chỉnh sửa xong tập tin, bạn cần lưu thay đổi: Windows – Nhấn phím Ctrl+S hoặc chọn “Save” (Lưu) trong trình đơn File (Tập tin).macOS – nhấn phím Ctrl+X và chọn “Yes” (Đồng ý) khi được yêu cầu lưu tập tin. dùng tên cũ để ghi đè lên tập tin gốc.6Kiểm tra lại. Sau khi thay đổi tập tin hosts, bạn có thể tải thử website trên bất kỳ trình duyệt nào, trang web sẽ được chuyển qua một trang trống. Phương pháp này ảnh hưởng tới toàn bộ người dùng trên máy tính và cả trình duyệt riêng tư.

Phương pháp số 3 dùng OpenDNS

1Truy cập trang web OpenDNS. OpenDNS là dịch vụ DNS định hướng lại website chứa nội dung người lớn hoặc bị hạn chế. Phương pháp này cho phép bạn chặn website với tất cả người dùng chung mạng dù họ dùng trình duyệt hay thiết bị gì. OpenDNS là dịch vụ miễn phí. Truy cập opendns.com trên trình duyệt.2Chọn “Personal” (Cá nhân) trên trang web OpenDNS. Bạn sẽ thấy những gói dùng cá nhân khác nhau. 3Chọn “OpenDNS Family Shield” (OpenDNS rào chắn gia đình). Đây là một màng lọc được cấu hình sẵn để chặn những website có nội dung người lớn hoặc không phù hợp trong mạng gia đình. 4Chọn “Home routers” (Bộ định tuyến gia đình). Đây là tùy chọn liệt kê chỉ dẫn thiết lập cụ thể của nhiều bộ định tuyến thông dụng. 5Tìm bộ định tuyến bạn đang dùng trong danh sách. Nếu không biết bộ định tuyến của mình, hoặc không tìm được trong danh sách, hãy chọn “FamilyShield Router Configuration Instructions” (chỉ dẫn cấu hình bộ định tuyến rào chắn gia đình). 6Mở trang cấu hình bộ định tuyến. Quá trình thực hiện tùy thuộc vào bộ định tuyến và thiết lập mạng. Xem bài đăng Truy cập bộ định tuyến để biết chỉ dẫn chi tiết. Thông thường, bạn
nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến vào trình duyệt web, đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu là truy cập được trang cấu hình.7Mở mục “Internet” hoặc “WAN”. Phần này chứa cài đặt DNS cho bộ định tuyến. 8Vô hiệu hóa DNS tự động. Nhiều bộ định tuyến kích hoạt DNS tự động. Bạn cần vô hiệu hóa trước khi tự nhập máy chủ DNS. 9Nhập hai máy chủ DNS dưới đây. Nhập địa chỉ dưới đây vào 2 trường DNS tương ứng: 208.67.222.123208.67.220.12310Nhấp chuột vào “Apply” (Áp dụng) hoặc “Save Changes” (Lưu thay đổi). Đây là thao tác áp dụng thiết lập mới và khởi động lại bộ định tuyến. Bạn có thể phải đợi một phút mới bắt đầu có mạng. 11Kiểm tra lại. Máy chủ DNS sẽ tự động định hướng lại những truy cập tới trang bị chặn. Nhập thử một trang web có nội dung người lớn để đảm bảo phương pháp này hoạt động hiệu quả.