Phương pháp Bỏ Tag Chính Bạn trên Facebook Tainghetrothinh

bài đăng này chỉ dẫn bạn cách gỡ tên bạn khỏi ảnh, video, trạng thái hoặc địa điểm check-in mà bạn được tag (gắn thẻ) trên Facebook. những bài đăng mà bạn được gắn thẻ sẽ hiển thị trên trang Facebook của bạn; việc gỡ thẻ sẽ gỡ bài đăng khỏi trang. Bạn có thể gỡ thẻ bằng cách dùng ứng dụng điện thoại và trang Facebook trên máy tính. Ngoài ra, bạn còn có quyền điều chỉnh cài đặt gắn thẻ để những bài đăng được gắn thẻ không tự động hiển thị trên trang Facebook của bạn.

những bước

Phương pháp số 1 Gỡ thẻ

Trên điện thoại

1Mở ứng dụng Facebook với biểu tượng chữ “f” màu trắng trên nền xanh dương. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn sẽ nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu để tiếp tục.2Chạm vào . Đó là biểu tượng ở bên dưới góc phải màn hình iPhone hoặc phía trên góc phải màn hình Android. 3Chạm vào thẻ tên của bạn ở phía trên trình đơn. Bạn sẽ được đưa đến trang cá nhân của mình sau thao tác này. 4Kéo thanh cuộn xuống và tìm bài đăng mà bạn muốn gỡ thẻ. Đó có thể là ảnh, trạng thái hoặc địa điểm check-in. 5Chạm vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên góc phải bài đăng.6Chạm vào lựa chọn Remove tag (Gỡ thẻ) ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị.7Chạm vào OK khi được hỏi. Với thao tác này, tên của bạn sẽ được gỡ khỏi bài đăng và bài đăng cũng không còn hiển thị trên trang Facebook của bạn. Người khác vẫn có thể thấy bài đăng đó nếu họ là bạn bè của người đăng bài đăng, hoặc nếu bài đăng được đăng công khai

Trên máy tính

1Truy cập trang Facebook bằng cách nhập https://www.facebook.com vào trình duyệt yêu thích của bạn. Đây là thao tác mở trang Bảng tin nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook. Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn sẽ nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu trước khi tiếp tục.2Nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/82\/Android7dropdown.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/82\/Android7dropdown.png\/30px-Android7dropdown.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên góc phải trang Facebook. Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị một trình đơn. 3Nhấp vào Activity Log (Nhật ký hoạt động) ở gần cuối trình đơn.4Nhấp vào thẻ Posts You`re Tagged In (bài đăng mà bạn được gắn thẻ) ở phía trên góc trái trang.Thẻ này còn có tên Posts You`re Tagged… (bài đăng mà bạn được gắn thẻ…)5Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh bài đăng mà bạn muốn gỡ thẻ. Mỗi bài đăng mà bạn được gắn thẻ đều hiển thị trên trang này; hãy nhấp vào biểu tượng bút chì bên phải bài đăng để gỡ thẻ. Có lẽ bạn phải kéo thanh cuộn xuống để tìm bài đăng cần gỡ thẻ.6Nhấp vào Report/Remove Tag (Báo cáo/Gỡ thẻ) ở cuối trình đơn đang hiển thị.7Đánh dấu vào ô “It`s spam” (Tin rác), rồi chọn Continue (Tiếp tục). Đây là lựa chọn đảm bảo bạn không phải điền thêm thông tin. 8Nhấp vào Remove Tag (Gỡ thẻ) ở giữa trang.9Nhấp vào Remove Tag khi được hỏi. Như vậy, thẻ trên bài đăng sẽ được gỡ và bài đăng cũng không còn hiển thị trên trang Facebook của bạn. Người khác vẫn sẽ thấy ảnh nếu họ là bạn của người đăng ảnh, hoặc nếu ảnh được đăng công khai

Phương pháp số 2 Điều chỉnh thiết lập gắn thẻ

Trên điện thoại

1Chạm vào . Đó là biểu tượng ở bên dưới góc phải màn hình iPhone hoặc phía trên góc phải màn hình Android. 2Kéo thanh cuộn xuống và chạm vào Settings (Cài đặt) ở gần cuối trang.Bỏ qua bước này trên Android.3Chạm vào Account Settings (Cài đặt tài khoản). Lựa chọn này sẽ đưa bạn đến trang cài đặt tài khoản. Trên Android, trước tiên bạn phải vuốt xuống bên dưới màn hình.4Chạm vào Timeline and Tagging (Dòng thời gian và gắn thẻ) ở gần phía trên màn hình.5Chạm vào lựa chọn Review posts friends tag you in… (Xét duyệt bài đăng bạn được gắn thẻ…). Đây là lựa chọn trong nhóm lựa chọn “WHO CAN ADD THINGS TO MY TIMELINE?” (Ai có thể đăng lên dòng thời gian của tôi?) ở gần đầu trang. 6Đẩy thanh trượt “Timeline Review” (Xét duyệt dòng thời gian) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} sang phải. Sau thao tác này, thanh trượt sẽ chuyển sang phải {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bây giờ bạn sẽ phải xét duyệt những bài đăng được gắn thẻ trước khi bài đăng hiển thị trên trang Facebook của mình. Bạn bè của người đăng bài đăng vẫn có thể xem bài đăng mà bạn đã được gắn thẻ

Trên máy tính

1Nhấp vào biểu tượng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/8\/82\/Android7dropdown.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/8\/82\/Android7dropdown.png\/30px-Android7dropdown.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên góc phải trang Facebook. Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị một trình đơn. 2Nhấp và
o Settings (Cài đặt) ở gần cuối trình đơn đang hiển thị.
3Nhấp vào Timeline and Tagging (Dòng thời gian và gắn thẻ) ở bên trái trang.4Chỉnh sửa phần “Who can add things to my Timeline?” (Ai có thể đăng lên dòng thời gian của tôi?). Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên phải lựa chọn “Review posts friends tag you in before they appear on your Timeline?” (Xét duyệt bài đăng bạn được gắn thẻ trước khi bài đăng xuất hiện trên dòng thời gian của bạn) ở gần đầu trang. 5Nhấp vào khung lựa chọn. Bạn sẽ thấy khung ở giữa trang được mở rộng với lựa chọn Disabled (Đã tắt). Nếu khung hiển thị Enabled (Đã bật), thiết lập duyệt bài đăng của bạn đã được bật.6Nhấp vào Enabled (Đã bật). Đây là thao tác đảm bảo bạn có thể duyệt những bài đăng được gắn thẻ trước khi bài đăng hiển thị trên trang Facebook của bạn. Bạn bè của người đăng bài đăng vẫn có thể xem bài đăng mà bạn đã được gắn thẻ

Lời khuyên

Bạn cũng có thể gỡ thẻ bài đăng ngay trên trang Bảng tin khi dùng máy tính bằng cách nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1e\/Android7expandmore.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1e\/Android7expandmore.png\/30px-Android7expandmore.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở phía trên góc phải bài đăng, chọn Remove Tag (Gỡ thẻ) và xác nhận quyết định khi được hỏi.Bạn không thể gỡ thẻ trong những bình luận.

Cảnh báo

Sau khi gỡ thẻ, ảnh vẫn hiển thị trên Bảng tin và những nơi khác trên Facebook trừ khi đã được xóa hoàn toàn. Ngoài ra, ảnh vẫn tiếp tục được gắn thẻ.Nếu bạn không muốn ảnh hiển thị trên Facebook, hãy yêu cầu người đăng ảnh xóa ảnh đó, hoặc liên hệ Facebook nếu người đó không đồng ý.