Xóa Trang đánh dấu Bookmarks Tainghetrothinh

dùng dấu trang (bookmark) là một cách tuyệt vời để đánh dấu trang mà bạn muốn xem lại khi cần. Tuy nhiên, vì dấu trang được tạo một cách dễ dàng nên số lượng sẽ tăng nhanh như chớp, và sau một khoảng thời gian bạn cần phải dọn dẹp kho dấu trang. Việc xóa dấu trang có thể thực hiện với vài cú nhấp chuột hoặc vài lần chạm trên bất kỳ trình duyệt nào.

những bước

Phương pháp số 1 Trên Chrome

1Nhấp phải vào dấu trang bất kỳ và chọn “Delete” (Xóa). Bất kỳ khi nào dùng Chrome, bạn đều có thể nhấp phải vào dấu trang và chọn “Delete” để xóa dữ liệu này vĩnh viễn. Bạn có thể thực hiện việc này đối với những dấu trang trong thanh dấu trang, công cụ quản lý dấu trang hoặc danh sách trong phần “Bookmarks” (Dấu trang) của trình đơn Chrome. Bạn không cần phải xác nhận khi muốn xóa dấu trang. 2Mở công cụ quản lý dấu trang. Bạn có thể dùng công cụ quản lý dấu trang trong Chrome để xem toàn bộ dấu trang cùng lúc. một vài Phương pháp mở công cụ này trong thẻ mới như sau: Nhấp vào nút trình đơn Chrome và chọn “Bookmarks” → “Bookmark manager” (Công cụ quản lý dấu trang) để mở trang trong một thẻ mới.Ấn tổ hợp phím ⌘ Command/Ctrl+⇧ Shift+O để mở công cụ quản lý dấu trang trong một thẻ khác.Gõ chrome://bookmarks vào thanh địa chỉ để tải công cụ quản lý dấu trang trong thẻ hiện tại.3Xem những dấu trang. Tất cả dấu trang của bạn sẽ hiển thị trong công cụ quản lý dấu trang. Bạn có thể mở rộng những thư mục để xem những dấu trang tại đó. Nếu đã đăng nhập vào Chrome bằng tài khoản Google, tất cả thiết bị được đồng bộ đều hiển thị dấu trang giống nhau.Việc xóa thư mục sẽ xóa toàn bộ dấu trang lưu tại đó.4Mở thanh dấu trang. Thanh này hiển thị bên dưới thanh địa chỉ với những dấu trang của bạn. Bạn có thể nhanh chóng xóa những dấu trang tại đây. Nhấp vào nút trình đơn Chrome và chọn “Bookmarks” → “Show bookmarks bar” (Hiển thị thanh dấu trang).Ấn tổ hợp phím ⌘ Command/Ctrl+⇧ Shift+B

Phương pháp số 2 Trên Internet Explorer

1Nhấp vào vào bất kỳ dấu trang nào (hay còn gọi là “favorite” (mục yêu thích)) và chọn “Delete”. Trình duyệt Internet Explorer gọi những dấu trang là “mục yêu thích” và bạn có thể xóa chúng tại bất kỳ đâu bằng cách nhấp phải vào từng mục và chọn “Delete”. Bạn có thể xóa thông tin từ thanh bên Favorites hoặc từ thanh trình đơn Favorites. 2Mở thanh bên Favorites để xem những dấu trang. Thanh bên sẽ hiển thị toàn bộ dấu trang mà bạn đã lưu. Một vài cách mở thanh bên như sau: Nhấp vào nút ngôi sao (☆) rồi nhấp vào thẻ “Favorites”.Ấn tổ hợp phím Alt+C và chọn thẻ “Favorites”.3Mở công cụ quản lý Favorites để xem những dấu trang. Bạn cũng có thể xem những dấu trang bằng cách dùng công cụ quản lý Favorite. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng mở và đóng những thư mục dấu trang: Nhấp vào trình đơn “Favorites” và chọn “Organize favorites” (Sắp xếp những mục yêu thích). Nếu không thấy trình đơn “Favorites”, bạn ấn Alt.Nhấp chuột trái để mở hoặc đóng thư mục.Việc xóa thư mục sẽ xóa toàn bộ dấu trang được lưu tại đó.4Tìm dấu trang của bạn trong Windows Explorer. Trình duyệt Internet Explorer lưu những thư mục yêu thích thành tập tin mà bạn có thể tìm trong Windows Explorer. Như vậy, việc xóa nhiều dấu trang sẽ dễ dàng hơn. Mở một cửa sổ Windows Explorer (⊞ Win+E) và truy cập vào C:\Users\username\Favorites. Tất cả dấu trang của Internet Explorer sẽ hiển thị dưới dạng tập tin và thư mục.Bạn có thể kéo tập tin dấu trang vào Recycle Bin (Thùng rác) hoặc nhấp phải vào tập tin và chọn “Delete” (Xóa)

Phương pháp số 3 Trên Edge

1Chạm hoặc nhấp vào nút Hub với ba gạch ngang như biểu tượng của một đoạn văn.2Chạm hoặc nhấp vào thẻ Favorites với biểu tượng ngôi sao (☆). Trên trình duyệt Edge, những dấu trang được gọi là “mục yêu thích”. 3Nhấp phải hoặc chạm và giữ một dấu trang rồi chọn “Delete”. Thao tác này sẽ xóa dấu trang ngay lập tức. Nếu bạn xóa một thư mục, toàn bộ dấu trang lưu tại đó cũng được xóa theo. Bạn không thể xóa thư mục “Favorites Bar”

Phương pháp số 4 Trên Firefox

1Mở thanh bên Bookmarks (Dấu trang). Cách đơn giản nhất để nhanh chóng thấy toàn bộ dấu trang của Firefox là dùng thanh bên Bookmarks. Hãy nhấp vào nút clipboard bên cạnh nút Bookmark và chọn “View Bookmarks Sidebar” (Xem thanh bên Bookmarks). 2Mở rộng những danh mục để thấy dấu trang của bạn. những dấu trang mà bạn đã thêm sẽ được sắp xếp theo danh mục khác nhau. Hãy mở những thư mục để thấy dấu trang mà bạn đang có hoặc dùng khung tìm kiếm để tìm dấu trang nào đó. 3Nhấp phải vào dấu trang và chọn “Delete” để xóa. Như vậy, dấu trang sẽ được xóa ngay lập tức. Bạn có thể nhấp phải vào dấu trang hiển thị tại bất kỳ đâu, bao gồm trình đơn dấu trang, thanh dấu trang hoặc nơi nào mà bạn tìm thấy dấu trang của mình.4Mở Library (Thư viện) để quản lý dấu trang. Nếu bạn cần xóa nhiều dấu trang, Thư viện sẽ giúp bạn tìm kiếm và xóa chúng một cách dễ dàng. Nhấp vào nút bìa cứng và chọn “Show All Bookmarks” (Hiển thị tất cả dấu trang) hoặc ấn tổ hợp phím ⌘ Command/Ctrl+⇧ Shift+B.Chọn nhiều dấu trang cùng lúc bằng cách ấn phím Ctrl/⌘ Command và nhấp vào từng dấu trang

Phương pháp 5 Trên Safari

1Nhấp vào trình đơn “Bookmarks” (Dấu trang) và chọn “Edit Bookmarks” (Chỉnh sửa dấu trang) để mở công cụ quản lý dấu trang.Bạn cũng có thể ấn ⌘ Command+⌥ Option+B.2Ấn phím Control và nhấp chuột vào bất kỳ dấu trang nào mà bạn muốn xóa và chọn “Delete” (Xóa). Thao tác này sẽ xóa dấu trang ngay lập tức. 3Ấn phim Control và nhấp chuột vào những dấu trang trong thanh Favorites để xóa. Bạn có thể nhanh chóng xóa những dấu trang trong thanh Favorites của Safari bằng cách nhấp chuột phải vào dấu trang và chọn “Delete” (Xóa).

Phương pháp 6 Trên Chrome (phiên bản di động)

1Chạm vào nút trình đơn Chrome (⋮) và chọn “Bookmarks” để mở danh sách dấu trang mà bạn đã lưu. Nếu không thấy nút ⋮, bạn di chuyển lên phía trên màn hình. Nếu bạn đã đăng nh
ập bằng tài khoản Google, tất cả dấu trang đã đồng bộ đều sẽ hiển thị.Quy trình này tương tự như với Android và iOS.2Chạm vào nút trình đơn (⋮) bên cạnh dấu trang mà bạn muốn xóa để mở một trình đơn nhỏ.3Chạm vào “Delete” để xóa dấu trang ngay lập tức.Nếu xóa nhầm dấu trang nào đó, bạn có thể chạm vào Undo để khôi phục dữ liệu. Lựa chọn này chỉ xuất hiện trong vài giây.Nếu bạn xóa một thư mục, toàn bộ dấu trang tại đó cũng được xóa theo.4Ấn và giữ một dấu trang để chọn thêm nhiều dấu trang khác. Khi ấn và giữ một dấu trang, bạn đang ở chế độ lựa chọn. Như vậy, bạn có thể chạm vào những dấu trang khác để thêm vào lựa chọn của mình. 5Xóa những dấu trang đã chọn bằng cách chạm vào biểu tượng thùng rác. Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dấu trang mà bạn đã chọn

Phương pháp 7 Trên Safari (iOS)

1Chạm vào nút Bookmarks (Dấu trang) ở bên dưới màn hình iPhone hoặc ở phía trên màn hình iPad.2Chạm vào thẻ Bookmarks để xem toàn bộ dấu trang mà bạn đã lưu.3Chạm vào nút “Edit” (Chỉnh sửa) để xóa những thông tin có trong danh sách.Nếu dấu trang mà bạn muốn xóa được lưu trong thư mục, bạn mở thư mục trước và chọn “Edit”.4Chạm vào “-” bên cạnh dấu trang hoặc thư mục mà bạn muốn xóa, sau đó chọn “Delete” (Xóa) để xác nhận.Bạn không thể xóa thư mục Favorites (Mục yêu thích) hoặc History (Lịch sử), nhưng có thể xóa dữ liệu bên trong

Phương pháp 8 Trình duyệt trên Android

1Chạm vào nút Bookmarks (Dấu trang) ở bên dưới màn hình với biểu tượng dấu trang. Thao tác này sẽ mở công cụ quản lý dấu trang của trình duyệt. 2Chạm và giữ dấu trang mà bạn muốn xóa để mở một trình đơn mới.3Chạm vào “Delete bookmark” để xóa dấu trang. Sau khi xác nhận xóa, bạn không thể khôi phục dữ liệu. Việc xóa thư mục sẽ xóa toàn bộ dấu trang trong đó, nhưng bạn sẽ được yêu cầu xác nhận trước khi từng dấu trang được xóa