Bật Cookie trong Trình duyệt Truy cập Internet Tainghetrothinh

Bật Cookie trong Trình duyệt Truy cập Internet Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn cách cho phép trình duyệt internet lưu cookie từ những website. Cookie là những mẩu dữ liệu giúp trình duyệt của bạn nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu và thiết lập của website. Với iPhone và iPad, cookie được bật sẵn trên trình duyệt Firefox lẫn Chrome và không thể tắt.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Google Chrome trên máy tính

1Mở Google Chrome {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} với biểu tượng hình cầu màu xanh lá, vàng, đỏ và xanh dương.2Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome để mở danh sách lựa chọn.3Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở gần cuối danh sách lựa chọn để mở trang này.4Kéo xuống bên dưới màn hình và nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở cuối trang Settings để thấy nhiều lựa chọn hơn.5Kéo xuống bên dưới màn hình và nhấp vào Content Settings … (Thiết lập nội dung…) ở gần bên dưới phần “Privacy and security” (Riêng tư và bảo mật).6Nhấp vào Cookies ở phía đầu trang.7Nhấp vào thanh trượt màu xám “Allow sites to save and read cookie data (recommended)” (Cho phép trang lưu và đọc dữ liệu cookie (khuyên dùng)) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d5\/Android7switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d5\/Android7switchoff.png\/35px-Android7switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Thao tác này chuyển thanh trượt sang màu xanh dương {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Google Chrome sẽ chấp nhận cookie ngay từ bây giờ. Nếu thanh trượt có màu xanh dương, Google Chrome đã chấp nhận cookie

Phương pháp số 2 dùng Google Chrome trên Android

1Mở Google Chrome {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Android7chrome.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Android7chrome.png\/30px-Android7chrome.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và danh dương.Bạn không thể thay đổi thiết lập cookie trên Google Chrome dành cho iPhone hoặc iPad vì thiết lập đã được bật sẵn.2Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.3Chạm vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới danh sách lựa chọn để mở trang này.4Chạm vào Site settings (Thiết lập trang) ở giữa trang Settings.5Chạm vào Cookies ở phía trên màn hình.6Chạm vào thanh trượt “Cookies” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d5\/Android7switchoff.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d5\/Android7switchoff.png\/35px-Android7switchoff.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} màu xám ở phía trên màn hình. Thanh trượt sẽ chuyển sang màu xanh dương {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, cho biết Google Chrome chấp nhận cookie ngay từ bây giờ. Nếu thanh trượt có màu xanh dương, Google Chrome đã chấp nhận cookie

Phương pháp số 3 dùng Firefox trên máy tính

1Mở ứng dụng Firefox với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.2Nhấp vào ở phía trên góc phải cửa sổ Firefox để mở danh sách lựa chọn.3Nhấp vào Options (Lựa chọn) ở giữa danh sách để mở trang Settings (Cài đặt).Trên máy tính Mac hoặc Linux, bạn nhấp vào Preferences (Tùy chọn).4Nhấp vào thẻ Privacy & Security (Riêng tư và Bảo mật) ở bên trái trang.5Nhấp vào khung lựa chọn “Firefox will” (Firefox sẽ) bên dưới tiêu đề “History” (Lịch sử) ở giữa trang để mở danh sách lựa chọn.6Nhấp vào Use custom settings for history (dùng thiết lập tùy chọn dành cho lịch sử) trong danh sách lựa chọn. Bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn hơn hiển thị bên dưới tiêu đề “History”. 7Đánh dấu vào ô “Accept cookies from websites” (Chấp nhận cookie từ những trang web) để bật cookie cho trình duyệt Firefox của bạn.Nếu ô này đã được đánh dấu, Firefox đã chấp nhận cookie

Phương pháp số 4 dùng Firefox trên Android

1Mở Firefox bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu xanh dương.Bạn không thể thay đổi thiết lập cookie trên trình duyệt Firefox phiên bản điện thoại dành cho iPhone hoặc iPad vì thiết lập đã được bật sẵn.2Chạm vào ở phía trên góc phải màn hình để mở danh sách lựa chọn.3Chạm vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới danh sách lựa chọn để mở trang này.4Chạm vào Privacy (Riêng tư) ở gần giữa trang.5Chạm vào Cookies ở gần đầu trang để mở một cửa sổ mới.6Chạm vào Enabled (Bật) ở phía trên trình đơn đang hiển thị để bật cookie cho trình duyệt Firefox của bạn.

Phương pháp 5 dùng Microsoft Edge trên máy tính

1Mở Microsoft Edge với biểu tượng chữ “e” màu trắng trên nền màu xanh dương đậm, nhưng đôi khi bạn có thể thấy biểu tượng chữ “e” màu xanh dương đậm.2Nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc phải cửa sổ để
mở danh sách lựa chọn.
3Nhấp vào Settings (Cài đặt) bên dưới danh sách lựa chọn để mở trình đơn Settings hiển thị ở bên phải cửa sổ.4Kéo xuống và nhấp vào View advanced settings (Xem thiết lập nâng cao) ở gần phía dưới trình đơn Settings. Như vậy, trình đơn của trang Advanced (Nâng cao) sẽ hiển thị. 5Kéo xuống và nhấp vào khung lựa chọn “Cookies” ở gần cuối trình đơn. Thao tác này sẽ mở một danh sách lựa chọn khác. 6Nhấp vào Don`t block cookies (Không chặn cookie) trong danh sách lựa chọn để đảm bảo Microsoft Edge chấp nhận cookie ngay từ bây giờ.

Phương pháp 6 dùng Internet Explorer

1Mở Internet Explorer với biểu tượng chữ “e” màu xanh nhạt có dải băng màu vàng ở xung quanh.2Nhấp vào “Settings” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/30\/IE11settings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/30\/IE11settings.png\/30px-IE11settings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt) với biểu tượng bánh răng ở phía trên góc phải cửa sổ Internet Explorer để mở danh sách lựa chọn.3Nhấp vào Internet options (Lựa chọn Internet) ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị để mở cửa sổ này.Sẽ mất vài giây để bạn có thể nhấp vào trình đơn Internet options trong danh sách lựa chọn.4Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư) ở phía trên cửa sổ Internet Option.5Nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở góc phải phần “Settings” của cửa sổ để mở thêm cửa sổ Settings.6Đánh dấu vào cả hai ô “Accept” (Chấp nhận). Cả hai ô này đều ở bên dưới tiêu đề “First-party Cookies” (Cookie bên thứ nhất) và “Third-party Cookies” (Cookie bên thứ ba). Nếu những ô này đã được đánh dấu, bạn bỏ qua bước này.7Đánh dấu vào ô “Always allow session cookies” (Luôn chấp nhận cookie) ở gần giữa cửa sổ.Bỏ qua bước này nếu bạn đã đánh dấu vào ô đó.8Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ để xác nhận thay đổi và đóng cửa sổ.9Nhấp vào Apply (Áp dụng), sau đó nhấp vào OK. Cả hai lựa chọn đều ở bên dưới cửa sổ Internet Options. Thao tác này sẽ áp dụng thay đổi cho Internet Explorer và đóng cửa sổ Internet Options. Bây giờ thì Internet Explorer đã chấp nhận cookie. Nếu không cần tạo bất kỳ thay đổi nào cho cửa sổ Settings đang hiển thị, bạn đừng nhấp vào Apply

Phương pháp 7 dùng Safari trên máy tính

1Mở Safari bằng cách nhấp vào biểu tượng la bàn màu xanh dương trong phần Dock của máy Mac.2Nhấp vào Safari ở phía trên góc trái màn hình để mở danh sách lựa chọn.3Nhấp vào Preferences… (Tùy chọn) trong trình đơn Safari để mở cửa sổ này.4Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư) với biểu tượng bàn tay ở phía trên cửa sổ Preferences.5Bỏ chọn ô “Block all cookies” (Chặn toàn bộ cookie). Bạn sẽ thấy ô này tại phần “Cookies and website data” (Cookie và dữ liệu website) ở gần phía trên cửa sổ. Thao tác này sẽ cho phép Safari dùng cookie. Nếu ô này đã được bỏ chọn, Safari không còn chặn cookie

Phương pháp 8 dùng Safari trên iPhone

1Mở {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Settings (Cài đặt) của iPhone bằng cách chạm vào ứng dụng với biểu tượng hộp màu xám có những bánh răng.Safari không có trên hệ điều hành Android.2Kéo xuống bên dưới màn hình và chọn Safari ở gần cuối trang Settings để mở trình đơn cài đặt của Safari.3Kéo xuống đến tiêu đề “PRIVACY & SECURITY” (Riêng tư và bảo mật) ở gần giữa trình đơn Safari.4Chạm vào thanh trượt màu xanh lá “Block All Cookies” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Chặn toàn bộ cookie) ở bên phải màn hình. Thao tác chạm sẽ chuyển thanh trượt sang màu trắng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/25\/Iphoneswitchofficon.png\/47px-Iphoneswitchofficon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:294,”bigWidth”:47,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, cho biết trình duyệt Safari của iPhone chấp nhận cookie từ bây giờ. Nếu thanh trượt đã có màu trắng, trình duyệt của bạn đã chấp nhận cookie

Lời khuyên

Nếu bạn đã bật cookie nhưng một trang nào đó vẫn yêu cầu bạn bật lại, hãy thử xóa bộ nhớ cache của trình duyệt và xóa cookie của trình duyệt.Có hai loại cookie chính: cookie bên thứ nhất là loại được trình duyệt tải về để nhớ những tùy chọn; còn cookie bên thứ ba cho phép những trang khác ngoài trang đang xem được phép lấy dữ liệu duyệt web của bạn.

Cảnh báo

Cookie thường cần thiết cho việc tải về một vài thông tin trên trang web, nên bạn cần tránh việc tắt cookie của trình duyệt.