Chặn tất cả cuộc gọi đến trên Android Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chặn tất cả cuộc gọi đến trên điện thoại Android. Đối với những thiết bị Android tiêu chuẩn, bạn có thể chặn cuộc gọi bằng ứng dụng trình quay số. Với Samsung Galaxy và Google Pixel, bạn có thể tiến hành bằng cách kích hoạt chế độ Do Not Disturb (Không làm phiền).

những bước

Phương pháp số 1 Trên Android 8.1 và 9.0

1Mở ứng dụng Phone (Điện thoại). Ứng dụng có biểu tượng ống nghe điện thoại và thường nằm cuối màn hình home. Có nhiều phiên bản của ứng dụng Phone, vì thế tên và vị trí của tùy chọn có thể khác nhau.2Nhấn vào biểu tượng ở gần góc trên bên phải màn hình. Một trình đơn sẽ bật lên. 3Nhấn vào Call Settings (Cài đặt cuộc gọi). Đây là tùy chọn thứ tư trong trình đơn bật lên. 4Nhấn vào tùy chọn Calls (Cuộc gọi) nằm gần giữa trình đơn.5Nhấn vào Call barring (Chặn cuộc gọi). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn. 6Nhấn vào ô “All incoming calls” (Tất cả cuộc gọi đến). Dấu tích sẽ hiện ra trong ô này, đồng thời thiết bị sẽ yêu cầu bạn nhập mã. 7Nhập mã 4 ký tự. Nếu bạn không chắc thì có thể thử 0000, hoặc gọi cho nhà cung cấp để hỏi. 8Nhấn vào OK. Vậy là tất cả cuộc gọi đến sẽ bị chặn. Để bỏ chặn cuộc gọi sau đó, hãy trở lại màn hình này và bỏ dấu tích khỏi ô “All incoming calls”

Phương pháp số 2 Trên Samsung Galaxy

1Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} (Cài đặt). Bạn có thể mở trình đơn Settings bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng nằm trong ngăn kéo ứng dụng Apps Drawer, hoặc vuốt xuống từ đầu màn hình rồi chọn biểu tượng bánh răng. Nếu bạn đang dùng chủ đề khác trên thiết bị Samsung Galaxy thì có thể ứng dụng Settings sẽ không phải là biểu tượng bánh răng.2Nhấn vào Sound and vibration ( m thanh và rung). Tùy chọn này nằm thứ hai trong trình đơn Settings, bên cạnh là biểu tượng chiếc loa. 3Cuộn xuống và nhấn vào công tắc {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/2\/28\/Android7switchon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/2\/28\/Android7switchon.png\/35px-Android7switchon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:394,”bigWidth”:35,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} cạnh tùy chọn “Do not disturb”. Chế độ này sẽ tắt âm tất cả cuộc gọi và chuông báo. Để tùy chỉnh chế độ Do Not Disturb, hãy nhấn vào Do not disturb trong trình đơn Settings, sau đó chọn Allow exceptions (Cho phép ngoại lệ). Chọn Custom (Tùy chỉnh) và nhấn vào nút công tắc để cho phép những tính năng mà bạn muốn. Bạn có thể cho phép chuông báo sự kiện và tác vụ, lời nhắc và những người gọi lặp lại. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cho phép cuộc gọi và tin nhắn đến từ danh bạ hoặc liên hệ yêu thích.Bạn còn có thể kích hoạt chế độ Do Not Disturb từ trong trình đơn truy cập nhanh. Để truy cập trình đơn Quick Access, hãy vuốt xuống từ đẩu màn hình bằng hai ngón tay. Danh sách biểu tượng truy cập nhanh sẽ hiện ra, bạn có thể vuốt sang trái hoặc phải trên những biểu tượng để xem tất cả những trang. Tìm và nhấn vào nút “Do Not Disturb” với biểu tượng hình tròn có đường thẳng xuyên qua

Phương pháp số 3 Trên Google Pixel

1Mở Settings {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ed\/Android7settingsapp.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Android7settingsapp.png\/30px-Android7settingsapp.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}. Bạn có thể mở trình đơn Settings bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng nằm trong ngăn kéo ứng dụng Apps Drawer, hoặc vuốt xuống từ đầu màn hình rồi chọn biểu tượng đó. Nếu bạn đang dùng chủ đề khác trên thiết bị Google Pixel thì có thể ứng dụng Settings sẽ không phải là biểu tượng bánh răng.2Nhấn vào Sound ( m thanh). Đây là tùy chọn thứ hai nằm trong trình đơn Settings, cạnh biểu tượng loa. 3Nhấn vào Do Not Disturb. Tùy chọn này nằm trong trình đơn cài đặt Sound, bên dưới những thanh âm lượng. 4Cuộn xuống và nhấn vào Turn on now (Bật ngay bây giờ). Nút màu xanh này nằm cuối trang Do Not Disturb. Chế độ Do Not Disturb sẽ được kích hoạt. Trình đơn Do Not Disturb cũng cho phép bạn tùy chỉnh chế độ Không làm phiền. Bạn có thể nhấn vào Calls (Cuộc gọi) và chọn Allow Calls (Cho phép cuộc gọi) để truy cập những tùy chọn nhằm cho phép cuộc gọi từ danh bạ, liên hệ được đánh dấu sao, cuộc gọi lặp lại hoặc không cho phép cuộc gọi nào.Để cho phép tin nhắn, sự kiện hoặc lời nhắc, bạn nhấn vào Messages, Events, & Reminders trong khi chọn nếu muốn cho phép những trường hợp này.Nhấn vào Duration (Khoảng thời gian) để lên lịch khoảng thời gian mà thiết bị sẽ đi vào chế độ Do Not Disturb