Chèn phụ đề vào phim/video trên VLC Tainghetrothinh

Có lẽ bạn thích xem phim và video có phụ đề. bài đăng này sẽ giúp bạn chèn phụ đề trên trình phát đa phương tiện VLC.

những bước

Phương pháp số 1 dùng menu Settings (phiên bản VLC mới)

1Mở video trên phiên bản mới nhất của VLC. Nhấp chuột phải vào video > Open with (Mở bằng) > Chọn VLC Media Player. {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/0\/08\/Vlc-subtitle-option-2.png\/460px-Vlc-subtitle-option-2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/08\/Vlc-subtitle-option-2.png\/661px-Vlc-subtitle-option-2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:297,”bigWidth”:661,”bigHeight”:427,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}2Chọn “Subtitle” (Phụ đề) từ menu trên cùng và chọn “Add Subtitle File”. (Thêm tập tin phụ đề). Bạn cũng có thể nhấp chuột phải ngay trên video. Sau đó chọn “Subtitle” > “Add Subtitle File”.3Chọn tập tin phụ đề. Duyệt tìm tập tin phụ đề (.srt) của video cụ thể rồi nhấp vào nút “Open” (Mở). 4Thưởng thức video có phụ đề của bạn.

Phương pháp số 2 dùng menu Settings (phiên bản VLC cũ)

1Kiểm tra xem bạn có track phụ đề của phim/video trên máy tính không. Nếu không, tải trên mạng về. 2Mở phim/video bằng VLC media player.3Nhấp vào nút video trong thanh menu.4Chọn “Subtitles Track” (Track phụ đề) và nhấp vào nút “Open File” (Mở tập tin). Một hộp thoại sẽ hiện ra. 5Chọn tập tin phụ đề của phim/video cụ thể.6Nhấp vào nút “Open”.7Thưởng thức bộ phim/video với phụ đề!

Phương pháp số 3 Đổi tên tập tin (trên mọi phiên bản)

{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/thumb\/5\/56\/Vlc-SUBTITLE.png\/460px-Vlc-SUBTITLE.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/5\/56\/Vlc-SUBTITLE.png\/677px-Vlc-SUBTITLE.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:364,”bigWidth”:677,”bigHeight”:536,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}1Lưu track phụ đề trong cùng thư mục với bộ phim. Đổi tên tập tin phụ đề trùng với tên tập tin video. 2Phát video. Sau khi được đổi tên, phụ đề sẽ tự động xuất hiện khi bạn bắt đầu phát video

Cảnh báo

Trước tiên, bạn cần chắc rằng mình có track phụ đề.