Chèn siêu liên kết trong Microsoft Word Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách chèn siêu liên kết vào văn bản Microsoft Word. Bạn có thể chèn siêu liên kết vào chữ hoặc hình ảnh trong văn bản, và khi người đọc nhấp vào đó, họ sẽ được đưa đến một phần khác trong văn bản, trang web, tập tin khác và thậm chí khung soạn thảo thư điện tử mới đã được nhập sẵn địa chỉ email. Đường dẫn mà bạn tạo vẫn hiển thị kể cả khi văn bản Word được chuyển đổi thành định dạng PDF.

những bước

Phương pháp số 1 Tạo liên kết đến văn bản khác hoặc trang web

1Chọn chữ hoặc hình ảnh mà bạn muốn chuyển thành đường dẫn. Bạn có thể chuyển chữ hoặc hình ảnh bất kỳ trong văn bản thành đường dẫn. Hãy tô chọn chữ hoặc nhấp vào ảnh mà bạn muốn chuyển đổi thành đường dẫn. Để chèn hình ảnh vào văn bản, bạn sẽ nhấp vào thẻ Insert (Chèn) và chọn “Pictures” (Ảnh). Bạn có thể tìm và thêm tập tin ảnh được lưu trên máy tính, hoặc chèn clipart (ảnh đồ họa được tạo sẵn) để tạo siêu liên kết.2Ấn ⌘ Command+K (trên Mac) hoặc Ctrl+K (trên Windows). Màn hình liền xuất hiện cửa sổ Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết). Bạn cũng có thể mở trình đơn này bằng cách nhấp vào thẻ Insert và nhấp vào nút Link (Liên kết) trong thanh công cụ. 3Chọn Existing File or Web Page (Tập tin có sẵn hoặc trang web) trong khung bên trái. Bạn sẽ thấy thêm nhiều lựa chọn khác hiển thị tại khung bên phải. 4Chọn tập tin hoặc nhập địa chỉ web.Để liên kết với trang web hoặc tập tin có thể truy cập trên web, bạn sẽ nhập hoặc dán địa chỉ đầy đủ (bao gồm phần đầu “https://”) vào trường “Address” (Địa chỉ) ở gần bên dưới cửa sổ.Để tạo liên kết đến tập tin trên máy tính hoặc mạng cục bộ, bạn sẽ chọn tập tin tại khung giữa. Nếu tập tin được lưu trong thư mục hiện tại, hãy nhấp vào Current folder (Thư mục hiện tại) để mở thư mục. Nếu tập tin đã được mở trong thời gian gần đây, bạn chỉ cần nhấp vào Recent Files (Tập tin gần đây) để tìm tập tin. Bạn cũng có thể dùng trình đơn ở phía trên để tìm đến thư mục phù hợp và chọn tập tin.Để tạo văn bản mới thay vì mở tập tin nào đó, bạn nhấp vào Create a new document (Tạo văn bản mới) trong trình đơn bên trái, rồi chọn thư mục lưu văn bản.5Thiết lập ScreenTip (tùy chọn). Bạn có thể thay đổi nội dung hiển thị khi người dùng đặt con trỏ lên đường dẫn bằng cách nhấp vào nút ScreenTip ở phía trên góc phải và nhập nội dung khác. Nếu bạn không thay đổi nội dung, phần hiển thị sẽ là địa chỉ trang web hoặc đường dẫn đến tập tin. 6Nhấp OK để lưu đường dẫn. Bây giờ bạn có thể kiểm tra đường dẫn bằng cách ấn phím Command (trên Mac) hoặc Ctrl (trên Windows) trên bàn phím trong khi nhấp vào đường dẫn

Phương pháp số 2 Tạo liên kết đến khung soạn thảo thư điện tử mới

1Chọn chữ hoặc nhấp vào ảnh mà bạn muốn chuyển thành đường dẫn đến email. Bạn có thể dùng chữ hoặc ảnh bất kỳ trong văn bản. Khi hoàn tất phương pháp này, việc nhấp vào chữ hoặc hình ảnh đã chọn sẽ mở ra cửa sổ soạn thảo thư điện tử mới để gửi đến địa chỉ email do bạn chọn. 2Ấn ⌘ Command+K (trên Mac) hoặc Ctrl+K (trên Windows). Màn hình liền hiển thị cửa sổ Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết). Bạn cũng có thể mở trình đơn này bằng cách nhấp vào thẻ Insert (Chèn) và nhấp vào nút Link (Liên kết) trong thanh công cụ. 3Nhấp vào E-Mail Address (Địa chỉ email) trong khung bên trái. Thao tác này cho phép bạn thiết lập khung soạn thảo email mới. 4Nhập địa chỉ email và tiêu đề. Đây là địa chỉ sẽ nhận email do người đọc gửi đến. Những gì bạn nhập vào trường “Subject” (Tiêu đề) sẽ trở thành thông tin được điền sẵn cho người đọc, nhưng họ có thể thay đổi thông tin đó nếu muốn. Nếu dùng Outlook, bạn sẽ thấy những địa chỉ email được dùng gần đây tại trường bên dưới cửa sổ. Hãy chọn một trong những địa chỉ này nếu bạn muốn.một vài ứng dụng email, đặc biệt là ứng dụng email dạng web sẽ không nhận diện dòng tiêu đề.5Thiết lập ScreenTip (Tùy chọn). Bạn có thể thay đổi nội dung hiển thị khi người dùng đặt con trỏ lên đường dẫn bằng cách nhấp vào nút ScreenTip ở phía trên góc phải và nhập nội dung khác. Nếu bạn không thay đổi nội dung, phần hiển thị sẽ là địa chỉ email. 6Nhấp vào OK để lưu đường dẫn. Bây giờ bạn có thể kiểm tra đường dẫn bằng cách ấn phím Command (trên Mac) hoặc Ctrl (trên Windows) trên bàn phím trong khi nhấp vào đường dẫn. Ứng dụng email mặc định của bạn sẽ mở cửa sổ soạn thảo email mới có sẵn địa chỉ mà bạn đã nhập trước đó

Phương pháp số 3 Tạo liên kết đến vị trí nào đó trong cùng văn bản

1Đặt con trỏ tại vị trí mà bạn muốn tạo liên kết. Bạn có thể dùng công cụ Bookmark (Dấu trang) để tạo đường dẫn đến những điểm cụ thể trong văn bản. Đây là thao tác thích hợp cho bảng mục lục, chú giải và trích dẫn. Bạn chỉ cần tô sáng một phần chữ, chọn hình ảnh hoặc chỉ đặt con trỏ tại vị trí mà bạn muốn. 2Nhấp vào thẻ Insert (Chèn). Đây là lựa chọn trong thanh trình đơn ở phía trên Word. 3Nhấp vào nút Bookmark (Dấu trang). Lựa chọn này có trong phần “Links” (Đường dẫn) của thanh công cụ ở phía trên Word. 4Nhập tên cho dấu trang. Bạn nhớ nhập tên cụ thể để dễ dàng nhận diện. Đây là việc rất quan trọng khi bạn dùng nhiều dấu trang hoặc văn bản được chỉnh sửa bởi nhiều người. Tên của dấu trang phải bắt đầu bằng những chữ cái và có thể chứa số. Khoảng trắng không được chấp nhận, nhưng dấu gạch dưới thì có (chẳng hạn như “Chapter_1”).5Nhấp vào Add (Thêm) để chèn dấu trang. những dấu trang sẽ hiển thị trong dấu ng
oặc. Bạn không thấy dấu trang trên trang đó nếu dùng phiên bản Word mới, nhưng trong những phiên bản cũ, dấu trang được đặt trong dấu ngoặc. Nếu bạn muốn thấy dấu trang hiển thị trong ngoặc để không quên vị trí đã đặt nó, hãy nhấp vào trình đơn File (Tệp), chọn Options (Tùy chọn) và nhấp vào Advanced (Nâng cao) trong khung bên trái. Việc tiếp theo là kéo thanh cuộn trong khung bên phải xuống và đánh dấu vào ô bên cạnh “Show bookmarks” (Hiển thị dấu trang) bên dưới tiêu đề “Show document content” (Hiển thị nội dung văn bản).6Chọn chữ hoặc ảnh mà bạn muốn dùng để tạo đường dẫn. Tô sáng chữ hoặc nhấp vào ảnh mà bạn muốn chuyển thành đường dẫn đến dấu trang. 7Ấn ⌘ Command+K (trên Mac) hoặc Ctrl+K (trên Windows). Cửa sổ Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết) liền hiển thị trên màn hình. Bạn cũng có thể mở trình đơn này bằng cách nhấp vào thẻ Insert (Chèn) và nhấp vào nút Link (Liên kết) trong thanh công cụ. 8Nhấp vào Place in This Document (Đặt trong văn bản này) tại khung bên trái. Thao tác này cho bạn thấy danh sách lựa chọn những kiểu tiêu đề và dấu trang. 9Chọn dấu trang mà bạn muốn liên kết. Mở rộng danh sách lựa chọn “Bookmarks” nếu nó chưa hiển thị và chọn dấu trang mà bạn đã tạo. Bạn cũng có thể chọn kiểu tiêu đề đã được định dạng trong văn bản. 10Thiết lập ScreenTip (Tùy chọn). Để thay đổi phần nội dung hiển thị khi người dùng đặt con trỏ lên đường dẫn, hãy nhấp vào nút Screen Tip ở phía trên góc phải. Nếu bạn không thay đổi nội dung, phần hiển thị sẽ là địa chỉ website hoặc đường dẫn đến tập tin. 11Nhấp vào OK để lưu đường dẫn. Bây giờ bạn có thể kiểm tra đường dẫn bằng cách ấn phím Command (trên Mac) hoặc Ctrl (trên Windows) trên bàn phím trong khi nhấp vào đường dẫn. Thao tác này sẽ đưa bạn đến dòng đã đặt dấu trang

Lời khuyên

Nếu bạn nhập đường dẫn URL vào văn bản (chẳng hạn như https://www.TaiNgheTroThinh.com), Word sẽ tự động chuyển nội dung đó thành đường dẫn có thể nhấp vào.Bạn có thể gỡ siêu liên kết bằng cách nhấp phải vào đó và chọn Remove Hyperlink (Gỡ siêu liên kết).XNguồn tin đáng tin cậyMicrosoft SupportĐi tới nguồn