Chỉnh sửa Tập tin PDF Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn bạn Phương pháp chỉnh sửa tập tin PDF bằng phần mềm Acrobat Pro DC của hãng Adobe hoặc chuyển đổi tập tin PDF sang định dạng Microsoft Word. Nếu bạn đang tìm cách chỉnh sửa tập tin PDF miễn phí, hãy dùng LibreOffice Draw nhưng chương trình này có ít tính năng hơn Adobe Acrobat Pro DC.

những bước

Phương pháp số 1 dùng Sejda

1Truy cập trang Sejda bằng trình duyệt web. Sejda là công cụ chỉnh sửa PDF trực tuyến miễn phí. Bạn có thể chỉnh sửa 3 tập tin mỗi tiếng khi dùng Sejda. những tập tin chỉ được dài tối đa 200 trang hoặc có dung lượng 50MB. Tập tin mà bạn tải lên để chỉnh sửa thường được xóa tự động sau 2 tiếng. Nếu 2 tiếng không đủ cho bạn hoàn tất việc chỉnh sửa tài liệu, bạn có thể dùng chương trình LibreOffice Draw miễn phí để chỉnh sửa tập tin PDF. Hoặc, bạn sẽ dùng một vài tính năng trên Sejda để chỉnh sửa tập tin PDF và hoàn tất phần còn lại trong LibreOffice Draw.2Nhấp vào Upload PDF file (Tải lên tập tin PDF). Đó là nút màu xanh lá cây ở giữa trang. 3Chọn tập tin PDF và nhấp vào Upload (Tải lên). Đây là thao tác tải lên tập tin PDF để bạn có thể chỉnh sửa bằng công cụ trực tuyến của Sejda. 4Thêm văn bản vào tập tin. Để thêm văn bản vào tập tin PDF, bạn sẽ nhấp vào biểu tượng có chữ Text (Văn bản) ở đầu trang, rồi nhấp vào vị trí cần thêm văn bản và bắt đầu nhập nội dung. 5Chỉnh sửa văn bản hiện có. Không giống như nhiều công cụ chỉnh sửa PDF miễn phí khác, Sejda cho phép bạn chỉnh sửa văn bản hiện có lẫn văn bản mới được thêm vào tập tin PDF. Để chỉnh sửa văn bản, bạn chỉ cần nhấp vào văn bản cần chỉnh sửa và bắt đầu nhập nội dung. Bạn có thể thêm hoặc xóa văn bản. Dùng biểu tượng ở phía trên khung nhập văn bản để thay đổi định dạng văn bản. Bạn có thể dùng một vài lựa chọn thay đổi định dạng văn bản như sau: Nhấp vào B để tạo kiểu chữ in đậm cho văn bản.Nhấp vào I để tạo chữ in nghiêng cho văn bản.Nhấp vào biểu tượng chữ “T” bên cạnh mũi tên và kéo thanh trượt để thay đổi kích cỡ chữ.Nhấp vào Font (Phông chữ) để chọn phông chữ mới trong khung lựa chọn.Nhấp vào Color (Màu sắc) để chọn màu cho văn bản.Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa khung nhập văn bản.6Thêm đường dẫn vào trang. Đường dẫn cho phép bạn cung cấp địa chỉ URL đến một trang khác. Hãy thực hiện những bước sau để thêm đường dẫn vào tập tin PDF: Nhấp vào Link (Đường dẫn) ở phía trên màn hình.Nhấp và rê chuột trên khu vực mà bạn muốn thêm đường dẫn.Sao chép và dán địa chỉ URL mà bạn muốn liên kết tại trường “Link to external URL” (Liên kết với địa chỉ URL).Nhấp vào Apply Changes (Áp dụng thay đổi).7Thêm thành phần bảng biểu vào tập tin PDF. Nhấp vào Forms (Bảng biểu) ở đầu trang để thấy danh sách lựa chọn với những thành phần mà bạn có thể thêm vào tập tin PDF. Đây là những lựa chọn thành phần bảng biểu tương tác và không tương tác. Hãy nhấp vào một trong những thành phần bảng biểu hiển thị tại trình đơn và nhấp vào vị trí muốn đặt bảng biểu trong tập tin PDF. những thành phần bảng biểu trong trình đơn gồm có: Nhấp vào biểu tượng “X” để thêm dấu X vào tập tin PDF.Nhấp vào biểu tượng dấu chọn để thêm dấu chọn vào tập tin PDF.Nhấp vào dấu chấm để thêm dấu chấm đầu dòng vào tập tin PDF.Nhấp vào ô “ABCD” để thêm khung nhập một dòng văn bản vào tập tin PDF.Nhấp vào ô nhỏ “ABCD” để thêm khung nhập nhiều dòng văn bản vào tập tin PDF.Nhấp vào biểu tượng hình tròn với dấu chấm để tạo chấm lựa chọn cho tập tin PDF.Nhấp vào biểu tượng ô chọn để thêm ô chọn vào tập tin PDF.Nhấp vào biểu tượng khung lựa chọn để thêm trình đơn dạng khung lựa chọn vào tập tin PDF.8Thêm hình ảnh vào tập tin PDF. Hãy thực hiện những bước sau đây để thêm hình ảnh vào tập tin PDF: Nhấp vào Image (Hình ảnh) ở đầu trang.Nhấp vào New Image (Hình ảnh mới).Chọn hình ảnh mà bạn muốn thêm và nhấp vào Open (Mở) để tải lên.Nhấp vào vị trí cần thêm hình ảnh.9Thêm chữ ký vào PDF. Hãy thực hiện những bước sau để thêm chữ ký vào PDF của bạn: Nhấp vào Sign (Ký tên) ở đầu trang.Nhấp vào New Signature (Chữ ký mới).Gõ tên của bạn vào trường nhập văn bản ở đầu trang.Nhấp vào kiểu chữ ký.Chọn Save (Lưu).Nhấp vào nơi mà bạn bạn muốn đặt chữ ký.10Thêm hiệu ứng tô sáng, gạch ngang hoặc gạch dưới văn bản. Bạn có thể thực hiện những bước sau để thêm hiệu ứng tô sáng, gạch ngang hoặc gạch dưới văn bản vào PDF: Nhấp vào Annotate (Chú thích) ở đầu trang.Nhấp vào một trong những vòng tròn màu bên cạnh “Highlight” (Tô sáng), “Strike out” (Gạch ngang), hoặc “Underline” (Gạch dưới).Nhấp và rê chuột trên phần văn bản mà bạn muốn tô sáng, hoặc thêm gạch ngang hay gạch dưới.11Thêm hình dạng vào PDF. Để thêm hình dạng vào PDF, bạn sẽ nhấp vào Shapes (Hình dạng) ở đầu trang và nhấp vào Ellipse (Hình ô-van) hoặc Rectangle (Hình chữ nhật). Tiếp theo, nhấp và rê chuột trên vị trí mà bạn muốn thêm hình dạng. Sau đây là những lựa chọn chỉnh sửa thường hiển thị trên hình dạng: Nhấp vào biểu tượng đường thẳng để chọn độ lớn đường viền cho hình dạng.Nhấp vào biểu tượng hình vuông để chọn màu sắc đường viền cho hình dạng.Nhấp vào biểu tượng hình tròn để chọn màu sắc cho hình dạng.Nhấp vào biểu tượng hai hình vuông chồng lên nhau để nhân đôi hình dạng.Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa hình dạng.12Vẽ trên tập tin PDF. Sau đây là những bước giúp bạn vẽ trên tập tin PDF: Nhấp vào Annotate (Chú thích).Nhấp vào một trong những hình tròn màu bên cạnh Draw (Vẽ).Nhấp và rê chuột để vẽ tự do trên PDF.13Nhấp vào Insert page here (Thêm trang tại đây) để thêm trang mới. Đây là nút hiển thị ở đầu và cuối mỗi trang. Hãy nhấp vào nút ở đầu trang để thêm trang mới trước trang hiện tại. Nhấp vào nút ở cuối trang để thêm trang mới sau trang hiện tại. 14Xóa thao tác lỗi bằng những bước sau:Nhấp vào More (Thêm) ở đầu trang.Nhấp vào Undo (Hoàn tác).Nhấp vào ô chọn bên cạnh bước mà bạn muốn xóa.Nhấp vào Revert selected (Xóa thao tác đã chọn).15Nhấp vào A
pply Changes
(Áp dụng thay đổi).
Đó là nút màu xanh lá ở cuối trang. Hãy nhấp vào nút này khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa PDF. Như vậy, trang web sẽ bắt đầu xử lý tập tin PDF của bạn. 16Nhấp vào Download (Tải về) màu xanh lá ở đầu trang. Đây là thao tác tải văn bản đã chỉnh sửa về máy tính của bạn. Hoặc, bạn có thể nhấp vào một trong những biểu tượng để lưu văn bản vào Dropbox, OneDrive, Google Drive, đổi tên văn bản hoặc in văn bản

Phương pháp số 2 dùng LibreOffice Draw

1Tải và cài đặt LibreOffice. LibreOffice là sản phẩm miễn phí thay thế cho Microsoft Office. Chương trình Draw có tính năng tạo và chỉnh sửa PDF. Để tải và cài đặt LibreOffice, bạn sẽ truy cập https://www.libreoffice.org/ và nhấp vào Download Now (Tải về ngay). Việc tiếp theo là cài đặt tập tin và thực hiện theo chỉ dẫn. Bạn phải tải cả gói chương trình về máy tính để có thể dùng LibreOffice Draw.2Mở LibreOffice Draw. Đây là chương trình có biểu tượng màu vàng với hình tam giác và hình tròn. Hãy nhấp vào biểu tượng đó trong trình đơn Start của Windows hoặc thư mục Applications (Ứng dụng) trên Mac. Chương trình có thể hiển thị tại thư mục LibreOffice trong trình đơn Start của Windows hoặc thư mục Applications.3Mở tập tin PDF trong LibreOffice Draw. Tập tin PDF sẽ trông khác với phiên bản gốc. Hãy thực hiện những bước sau để mở tập tin PDF trong LibreOffice Draw: Nhấp vào File (Tệp).Nhấp vào Open (Mở).Chọn tập tin PDF mà bạn muốn mở.Nhấp vào Open.4Di chuyển và thay đổi kích thước của đối tượng. Khi bạn đặt con trỏ chuột lên đối tượng, con trỏ sẽ chuyển thành mũi tên 4 chiều. Nhấp vào đối tượng để chọn. Hãy dùng những lựa chọn sau để di chuyển và thay đổi kích thước của đối tượng: Nhấp và kéo đối tượng để thực hiện thao tác di chuyển.Nhấp và kéo những hình vuông tại một góc của đối tượng để thay đổi kích thước.5Thêm văn bản mới. Để thêm văn bản mới vào nội dung, bạn sẽ nhấp vào biểu tượng chữ “A” bên cạnh những đường thẳng ở đầu trang. Nhấp vào nơi bạn muốn thêm văn bản và bắt đầu gõ nội dung. Nhấp và rê chuột để tạo khung nhập văn bản theo kích cỡ đã định. Dùng những lựa chọn định dạng trong thanh trình đơn hiển thị bên phải để chỉnh sửa định dạng văn bản. 6Chỉnh sửa văn bản. Để chỉnh sửa văn bản hiện có trong PDF, bạn sẽ nhấp vào văn bản và bắt đầu nhập nội dung. Bạn có thể xóa, thêm mới, tô sáng văn bản hoặc thay đổi định dạng văn bản bằng những lựa chọn trong trình đơn hiển thị bên phải. những lựa chọn trong trình đơn gồm có: Dùng danh sách lựa chọn bên dưới “Character” (Ký tự) để chọn phông chữ.Dùng danh sách lựa chọn bên cạnh trình đơn phông chữ để chọn kích cỡ chữ.Nhấp vào “B” để tạo chữ in đậm.Nhấp vào “I” để tạo chữ in nghiêng.Nhấp vào “U” để tạo chữ gạch dưới.Nhấp vào “S” để tạo chữ gạch ngang.Nhấp vào “A” để tạo bóng cho chữ.Nhấp vào biểu tượng với 4 đường thẳng bên dưới “Paragraph” (Đoạn) để căn trái, căn phải, căn giữa hoặc căn đều cho văn bản.Dùng những khoảng trống bên dưới “Spacing” (Cách dòng) để điều chỉnh khoảng cách dòng, khoảng cách trước – sau mỗi đoạn và thụt đầu dòng.Nhấp vào biểu tượng những dấu chấm bên cạnh những đường thẳng bên dưới “Lists” (Danh sách) để có định dạng gạch/chấm đầu dòng.Nhấp vào biểu tượng số bên cạnh những đường thẳng bên dưới “Lists” để có định dạng đánh số thứ tự.7Thêm hình ảnh vào văn bản. Bạn có thể thêm hình ảnh vào văn bản theo những bước sau đây: Nhấp vào biểu tượng bức tranh đồi núi ở đầu trang.Chọn hình ảnh mà bạn muốn thêm.Nhấp vào Open (Mở).Nhấp vào kéo ảnh để di chuyển đến vị trí thích hợp.Nhấp và kéo những chấm hình vuông quanh ảnh để thay đổi kích cỡ ảnh.8Thêm hình dạng vào tập tin PDF theo những bước sau đây:Nhấp vào biểu tượng hình vuông chồng lên nhau ở đầu trang.Nhấp vào hình dạng trong thanh trình đơn bên trái.Nhấp và rê chuột để vẽ hình dạng.Nhấp vào ô bên cạnh “Color” (Màu sắc) trong thanh trình đơn bên phải.Chọn màu sắc cho hình dạng.9Xoay đối tượng. Hãy thực hiện những bước sau để xoay đối tượng trong văn bản: Nhấp vào biểu tượng hình vuông với mũi tên vòng tròn ở đầu trang.Nhấp vào đối tượng mà bạn muốn xoay.Nhấp và kéo chấm màu vàng tại những góc của đối tượng.10Lưu chỉnh sửa. Bạn cần thực hiện những bước sau để lưu chỉnh sửa: Nhấp vào File (Tệp).Nhấp vào Save (Lưu).11Xuất tập tin PDF. những bước sau đây sẽ giúp bạn xuất văn bản theo định dạng PDF: Nhấp vào File.Nhấp vào Export as (Xuất dưới dạng…)Nhấp vào Export as PDF (Xuất dưới dạng tập tin PDF)

Phương pháp số 3 dùng Adobe Acrobat Pro DC

1Mở văn bản PDF trong Adobe Acrobat Pro. Hãy nhấp vào ứng dụng Adobe Acrobat màu trắng với biểu tượng chữ A cách điệu màu đỏ. Bạn có thể xem tập tin PDF miễn phí bằng cách dùng Adobe Acrobat Reader DC. Để chỉnh sửa tập tin PDF, bạn cần trả phí cho Adobe Acrobat Pro DC. Hãy truy cập acrobat.adobe.com để đăng ký trả phí.2Mở tập tin PDF. Bạn có thể mở tập tin bằng cách nhấp vào Open (Mở) trên màn hình chào mừng của Adobe Acrobat Pro và chọn tập tin, hoặc thực hiện những bước sau để mở tập tin PDF trong Adobe Acrobat Pro: Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.Nhấp vào Open.Chọn tập tin PDF mà bạn muốn chỉnh sửa.Nhấp vào Open.3Nhấp vào Edit PDF (Chỉnh sửa tập tin PDF). Đó là biểu tượng những ô màu hồng trong thanh trình đơn bên phải. Thao tác này sẽ cho bạn thấy danh sách tất cả khung nhập văn bản và đối tượng trong tập tin PDF. 4Chỉnh sửa văn bản. Để chỉnh sửa văn bản trong tập tin PDF, bạn nhấp vào văn bản trong khung nhập văn bản và bắt đầu gõ nội dung. Bạn có thể xóa hoặc thêm văn bản mới, tô sáng, hoặc dùng trình đơn FORMAT (Định dạng) hiển thị bên phải để thay đổi định dạng văn bản. 5Thêm văn bản mới. Để thêm văn bản mới vào PDF, bạn nhấp vào Add Text (Thêm văn bản) trong thanh trình đơn ở đầu trang. Tiếp theo, hãy nhấp vào nơi mà bạn muốn thêm văn bản và bắt đầu nhập nội dung. Nhấp và rê chuột để định dạng kích cỡ khung nhập văn bản theo ý thích của bạn.6Dùng công cụ “FORMAT” (Định dạng) để chỉnh sửa văn bản. Công cụ Format hiển thị trong trình đơn bên phải màn hình. Hãy tô phần văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa và dùng những công cụ sau đây để chỉnh sửa định dạng văn bản:Nhấp vào khung lựa chọn bên dưới “FORMAT” để thay đổi phông chữNhấp vào khung lựa chọn bên dưới phông chữ để thay đổi kích cỡ chữNhấp vào ô màu sắc bên cạnh khung kích cỡ chữ để thay đổi màu chữ.Nhấp vào biểu tượng chữ “T” in hoa với nhiều kiểu khác nhau để tạo định dạng in đậm, in nghiêng, gạch dưới, chỉ số dưới hoặc chỉ số trên cho văn bản.Nhấp vào khung lựa chọn bên cạnh biểu tượng ba gạch ngang và ba dấu chấm để tạo danh sách gạch/chấm đầu dòng.Nhấp vào khung lựa chọn bên cạnh biểu tượng ba gạch ngang được đánh số để tạo danh sách đánh số thứ tự.Nhấp vào biểu tượng 4 gạch ngang như những dòng văn bản để căn trái, căn giữa, căn phải hoặc căn đều cho văn bản.Nhấp vào khung lựa chọn với biểu tượng mũi tên đứng bên cạnh ba đường gạch để tăng hoặc giảm khoảng cách dòng văn bản.Nhấp vào khung lựa chọn bên cạnh biểu tượng mũi tên cùng với hai nhóm đường gạch để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa những đoạn văn bản.Nhấp vào khung lựa chọn “Horizontal scaling” (Độ rộng của chữ) để tăng hoặc giảm độ rộng (tỉ lệ phần trăm) của những ký tự được chọn.Nhấp vào khung lựa chọn với biểu tượng mũi tên ngang bên dưới chữ “A” và chữ “V” để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa những ký tự.Lưu ý, bạn không thể chỉnh sửa mọi thành phần trong tập tin PDF.7Thêm hình ảnh vào tập tin PDF. những bước sau đây sẽ giúp bạn thêm hình ảnh vào tập tin PDF: Nhấp vào Add Image (Thêm hình ảnh) ở đầu trang.Chọn hình ảnh mà bạn muốn thêm.Nhấp vào Open (Mở).Nhấp vào vị trí mà bạn muốn thêm ảnh hoặc nhấp và rê chuột để chỉ định kích cỡ ảnh.Nhấp và kéo những chấm màu xanh dương tại những góc của khung bao quanh ảnh để thay đổi kích cỡ ảnh.8Dùng công cụ “OBJECTS” (Đối tượng) để chỉnh sửa ảnh và những đối tượng khác. Chọn đối tượng mà bạn muốn chỉnh sửa và dùng những công cụ sau để chỉnh sửa đối tượng: Nhấp vào biểu tượng hai hình tam giác hướng sang phải để xoay ảnh lên xuống theo trục ngang.Nhấp vào biểu tượng hai hình tam giác hướng lên để lật ảnh từ bên này sang bên kia theo trục đứng.Nhấp vào khung lựa chọn bên cạnh biểu tượng hai ô kế bên một đường thẳng để xếp những đối tượng trên trang lại gần nhau.Nhấp vào biểu tượng mũi tên xoay ngược chiều kim đồng hồ để xoay đối tượng sang trái.Nhấp vào biểu tượng mũi tên xoay theo chiều kim đồng hồ để xoay đối tượng sang phải.Nhấp vào biểu tượng những bức ảnh chồng lên nhau để thay thế ảnh bằng một ảnh khác.Nhấp vào biểu tượng những hình vuông chồng lên nhau để thay đổi phần dàn trang của đối tượng có liên quan đến văn bản và đối tượng khác.Lưu ý, bạn không thể chỉnh sửa mọi thành phần trong tập tin PDF.9Nhấp vào Fill & Sign (Điền và Ký tên) để thêm chữ ký vào tập tin PDF. Đó là biểu tượng bút chì bên cạnh biểu tượng màu tím trong thanh trình đơn bên phải. Hãy dùng những công cụ ở đầu trang để nhập chữ ký, thêm dấu chọn hoặc nhấp vào Sign (Ký tên) để tạo hoặc thêm chữ ký có sẵn. 10Lưu tập tin PDF theo cách sau:Nhấp vào File (Tệp).Nhấp vào Save (Lưu)

Phương pháp số 4 Dùng Microsoft Word 2013 hoặc 2016

1Mở Microsoft Word. Bạn sẽ nhấp vào ứng dụng màu xanh dương có chứa hoặc có hình dạng như chữ W. 2Mở tập tin PDF trong Word. Tập tin cần dùng sẽ được chuyển đổi thành văn bản Word có thể chỉnh sửa được. Hãy thực hiện những bước sau để mở tập tin PDF trong Word: Nhấp vào File (Tệp) trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.3Nhấp vào Open (Mở).Chọn tập tin PDF mà bạn muốn chuyển đổi sang Word.Nhấp vào Open.Chọn OK.4Chỉnh sửa tập tin như bạn chỉnh sửa văn bản Word thông thường.Tương tự như mọi cách chuyển đổi tập tin PDF khác, tập tin vừa được chuyển đổi sẽ khác với văn bản gốc và cần thêm một vài thao tác chỉnh sửa thủ công