Chuyển đổi định dạng .numbers sang.xls Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách chuyển đổi tài liệu Numbers của Apple thành tập tin Microsoft Excel (.XLS) trên website iCloud, máy tính Mac, Windows và điện thoại iPhone.

những bước

Phương pháp số 1 Dùng iCloud

1Truy cập https://www.icloud.com/ trên trình duyệt web. Bạn có thể truy cập tài khoản iCloud trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào, trong đó có Opera và Internet Explorer. 2Nhập địa chỉ email Apple ID và mật khẩu của bạn vào. Đây là những thông tin mà bạn dùng để đăng nhập App Store. Nếu chưa có Apple ID, trước hết bạn cần tạo tài khoản.3Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/c\/cd\/Macnumbers.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/c\/cd\/Macnumbers.png\/30px-Macnumbers.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Numbers. Ứng dụng màu xanh lá với những thanh trắng bên trong. 4Mở tài liệu Numbers lên. Tài liệu nằm sẵn trong iCloud sẽ hiển thị trên trang Numbers. Nếu bạn tải tài liệu lên từ máy tính: nhấp vào biểu tượng bánh răng màu xanh lá, kích Upload a Spreadsheet (Tải bảng tính lên) và chọn tài liệu Numbers của bạn.5Nhấp vào biểu tượng cờ-lê ở phía trên bên phải trang tài liệu.6Nhấp vào Download a Copy (Tải bản sao). Đây là tùy chọn đầu tiên trong trình đơn thả xuống. 7Nhấp vào Excel ở bên phải cửa sổ Download a Copy. Phiên bản định dạng .xls của tập tin Numbers sẽ tải về máy tính

Phương pháp số 2 Trên Mac

1Bạn cần chắc rằng tài liệu Numbers đang mở. Bạn sẽ thấy tiêu đề “Numbers” ở góc trên bên trái thanh thực đơn máy tính Mac. 2Nhấp vào File (Tập tin) ở phía trên bên trái màn hình máy tính Mac. Một trình đơn thả xuống sẽ bật ra. 3Chọn Export To (Xuất thành). Tùy chọn nằm gần giữa trình đơn thả xuống File. Một menu sẽ bật lên. 4Nhấp vào Excel nằm trong menu Export To bật lên.5Nhấp vào Next (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải cửa sổ “Export Your Spreadsheet”.6Nhập tên cho tập tin. Đây là tên mà tập tin sẽ hiển thị trên cả ứng dụng Numbers và Excel. 7Chọn nơi lưu bằng cách nhấp vào thư mục (chẳng hạn như “Desktop”).8Nhấp vào Export (Xuất) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tài liệu Numbers sẽ được lưu thành tài liệu Excel. Bạn có thể nhấp đúp vào tài liệu trên bất kỳ máy tính nào đã cài đặt Excel

Phương pháp số 3 Trên Windows

1Truy cập website của CloudConvert tại https://cloudconvert.com/numbers-to-xlsx. Tuy Windows không có sẵn Phương pháp chuyển tài liệu Numbers thành tài liệu Excel, nhưng bạn có thể dùng dịch vụ của CloudConvert để thực hiện quá trình chuyển đổi. 2Nhấp vào Select Files (Chọn tập tin) ở gần đầu trang. Cửa sổ chọn tập tin sẽ hiện ra. 3Chọn tập tin Numbers. Cửa sổ chọn tập tin sẽ mở ra thư mục desktop trước, vì thế nếu tập tin Numbers không nằm ở đây, bạn cần chọn vị trí lưu tập tin Numbers trong thanh bên trái. 4Nhấp vào Open (Mở). Tập tin Numbers sẽ được tải lên website CloudConvert. 5Nhấp vào select format (chọn định dạng) ở gần đầu trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra. Thanh select format có thể hiển thị là “.xls” hoặc “.xlsx”, trong trường hợp này bạn có thể bỏ qua hai bước tiếp theo.6Chọn Spreadsheet ở cuối trình đơn thả xuống “file selection”.7Nhấp vào xls hoặc xlsx. Định dạng XLS thường đi cùng phiên bản tài liệu Excel cũ, còn tài liệu XLSX được định dạng cho phiên bản Excel mới. 8Nhấp vào Start Conversion (Bắt đầu chuyển đổi). Nút màu đỏ nằm ở góc dưới bên phải trang. Tài liệu Numbers sẽ được chuyển đổi thành định dạng tài liệu Excel. 9Nhấp vào Download (Tải xuống). Nút xanh lá này ở phía trên bên phải trang web. Tài liệu sau khi chuyển đổi sẽ được tải về máy. Bạn có thể nhấp đúp vào tập tin Excel vừa được chuyển đổi để mở tài liệu trong Excel, miễn là máy tính của bạn đã cài đặt Excel

Phương pháp số 4 Trên iPhone

1Mở Numbers. Ứng dụng màu xanh lá với những thanh trắng bên trong. 2Chọn tài liệu để mở. Có thể bạn cần nhấn vào nút “Back” ở góc trên bên trái màn hình nếu Numbers mở ra tài liệu có sẵn. 3Nhấn vào nút hình ở góc trên bên phải màn hình.4Nhấn vào Send a Copy (Gửi bản sao) ở gần đầu màn hình.5Nhấn vào Excel ở phía dưới bên trái trang.6Nhấn vào Mail. Biểu tượng mail hình phong thư trắng trên nền xanh nhạt sẽ nằm trong hàng đầu của menu bật lên cuối màn hình. 7Nhập địa chỉ email của bạn vào trường dữ liệu “To” (Đến) đầu màn hình.8Nhấn vào Send (Gửi) ở góc trên bên phải màn hình. Tài liệu Numbers định dạng .XLS sẽ được gửi vào hộp thư email để bạn có thể tải về máy tính và mở trong Excel

Lời khuyên

Nếu có sẵn tùy chọn đám mây (chẳng hạn như Google Drive hoặc iCloud Drive) trên iPhone hay iPad, bạn có thể chọn dịch vụ từ menu có tùy chọn “Mail” bật lên. Việc tải tài liệu Excel lên dịch vụ đám mây sẽ cho phép bạn tải tập tin xuống từ Cloud thay vì email.Những tài liệu Excel phiên bản mới thường được lưu dưới định dạng .xlsx hơn là .xls.

Cảnh báo

một vài hình ảnh cũng như thiết lập của Excel không được hỗ trợ trong Numbers và ngược lại.