Chuyển sách vào Kindle Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách thêm sách điện tử (hay eBook) vào máy đọc sách Amazon Kindle. eBook có thể được thêm vào Kindle từ Amazon thông qua Wi-Fi, bạn cũng có thể dùng email hoặc cáp USB của Kindle để chép eBook có sẵn từ máy tính sang.

những bước

Phương pháp số 1 Tải sách từ Amazon thông qua Wi-Fi

1Đảm bảo rằng Kindle được kết nối với Wi-Fi. Máy đọc sách Kindle cần có kết nối Internet để nhận tập tin eBook. Nếu Kindle không thể kết nối Wi-Fi, bạn cần dùng cáp USB của máy để chép eBook vào.2Mở Amazon. Truy cập https://www.amazon.com/ bằng trình duyệt web trên máy tính. Trang chủ Amazon sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập. Nếu như chưa đăng nhập, hãy chọn Account & Lists (Danh sách & tài khoản), nhấp vào Sign in (Đăng nhập) rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.3Chọn Account & Lists ở phía trên bên phải trang. Một trình đơn sẽ thả xuống. 4Nhấp vào Your Content and Devices (Nội dung và thiết bị). Tùy chọn này nằm ở phía dưới bên phải trình đơn thả xuống. 5Chọn sách. Nhấp vào ô đánh dấu nằm bên trái sách mà bạn muốn chuyển vào Kindle. Có thể bạn cần cuộn xuống để tìm sách mà bạn muốn chép.6Nhấp vào Deliver (Gửi). Nút màu vàng này nằm ở phía trên bên trái trang. Một cửa sổ sẽ bật lên. 7Nhấp vào ô “Devices Selected” (Thiết bị đã chọn). Tùy chọn này nằm giữa cửa sổ bật lên. Một trình đơn sẽ hiện ra. 8Chọn Kindle. Nhấp vào tên của máy đọc sách Kindle từ trong trình đơn thả xuống. 9Nhấp vào Deliver. Nút màu vàng này nằm ở phía dưới bên phải cửa sổ. eBook sẽ bắt đầu được chuyển vào Kindle, miễn là máy đọc sách được kết nối Wi-Fi

Phương pháp số 2 Chép sách qua email

1Đảm bảo rằng Kindle được kết nối với Wi-Fi. Máy đọc sách Kindle cần có kết nối Internet để nhận tập tin eBook. Nếu Kindle không thể kết nối Wi-Fi, bạn cần dùng cáp USB của máy để chép eBook vào.2Mở Amazon. Truy cập https://www.amazon.com/ bằng trình duyệt web trên máy tính. Trang chủ Amazon sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập. Nếu như chưa đăng nhập, hãy chọn Account & Lists, nhấp vào Sign in rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.3Chọn Account & Lists ở phía trên bên phải trang. Một trình đơn sẽ thả xuống. 4Nhấp vào Your Content and Devices. Tùy chọn này nằm ở phía dưới bên phải trình đơn thả xuống. 5Nhấp vào thẻ Preferences (Tùy chỉnh) ở đầu trang.6Cuộn xuống và nhấp vào Personal Document Settings (Cài đặt tài liệu cá nhân). Tùy chọn này nằm gần giữa trang. Khi bạn nhấp vào tiêu đề, nhiều tùy chọn khác nhau sẽ hiện ra ngay bên dưới. 7Nhấp vào liên kết Add a new approved e-mail address (Thêm địa chỉ email được phê duyệt mới). Tùy chọn này nằm cuối phần Personal Document Settings (Cài đặt tài liệu cá nhân). Một cửa sổ sẽ bật lên. Nếu đã có một địa chỉ email điền ở phần này, hãy chắc chắn rằng bạn biết địa chỉ email đó và bỏ qua bước tiếp theo.8Thêm địa chỉ email. Nhập địa chỉ email mà bạn dùng cho Kindle, sau đó nhấp vào Add Address (Thêm địa chỉ). 9Mở hộp thư email thường dùng trên máy tính. Đây có thể là bất kỳ dịch vụ email nào (ví dụ: Gmail) mà bạn có tài khoản. 10Tạo email mới. Nhấp vào nút New (Mới) hoặc Compose (Soạn) để mở email mới, sau đó thêm địa chỉ email của Kindle vào trường văn bản “To” (Đến). 11Thêm eBook làm tập tin đính kèm. Nhấp vào nút “Attachment” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/6\/6e\/Android7paperclip.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/6\/6e\/Android7paperclip.png\/30px-Android7paperclip.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} với biểu tượng kẹp giấy rồi chọn tập tin eBook. eBook có thể là tập tin AZW, PDF hoặc MOBI. Nếu sách điện tử mà bạn muốn thêm không thuộc một trong số những định dạng này, hãy chuyển đổi định dạng trước khi gửi.Hầu hết những dịch vụ email đều giới hạn dung lượng tập tin đính kèm tối đa là 25 MB.12Gửi email. Nhấp vào nút Send (Gửi). Miễn là Kindle đang kết nối với Wi-Fi, eBook sẽ được gửi đến và tự tải xuống máy

Phương pháp số 3 Chép eBook thông qua USB

1Tải eBook từ Amazon. Nếu bạn có eBook muốn thêm vào Kindle thông qua USB, hãy truy cập Amazon và đăng nhập (nếu cần thiết), sau đó: Chọn Account & ListsNhấp vào Your Content and DevicesNhấp vào biểu tượng bên trái sách mà bạn muốn truyền.Nhấp vào Download & transfer via USB (Tải & truyền thông qua USB)Chọn Kindle từ trong khung thả xuống.Nhấp vào OK2Chuyển đổi định dạng eBook nếu cần thiết. Nếu eBook hiện không phải định dạng PDF, AZW hay MOBI, bạn cần tiến hành như sau trước khi chép sang Kindle: Truy cập https://www.epubconverter.com/epub-to-mobi-converter/ bằng trình duyệt web trên máy tính.Chọn trình chuyển đổi định dạng thích hợp ở bên trái trang.Nhấp vào Add File… (Thêm tập tin)Chọn tập tin eBook.Nhấp vào Open (Mở)Nhấp vào Start Upload (Bắt đầu tải lên)Nhấp vào liên kết của tập tin MOBI trong cột “Download Link” (Liên kết tải xuống) để tải tập tin về máy tính.3Sao chép tập tin MOBI. Nhấp vào tập tin MOBI của eBook để chọn, sau đó nhấn Ctrl+C (Windows) hoặc ⌘ Command+C (Mac) để sao chép tập tin. 4Kết nối Kindle với máy tính. Cắm đầu cáp sạc của Kindle vào máy đọc sách, đầu còn lại cắm vào cổng USB trên máy tính. Có thể máy Mac không có cổng USB truyền thống; trong trường hợp này, bạn cần bộ chuyển đổi USB 3.0 to USB-C dành cho máy tính.5Mở Kindle. Quá trình này sẽ khác nhau tùy vào việc bạn dùng máy tính Windows hay Mac: Trên Windows – Mở Start{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, nhấp vào File Explorer{“smallUrl”:”https:\
/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/0d\/Windowsstartexplorer.png\/30px-Windowsstartexplorer.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, chọn This PC rồi nhấp đúp vào tên của Kindle.Trên Mac – Mở Finder{“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/1d\/Macfinder2.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/1d\/Macfinder2.png\/32px-Macfinder2.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:431,”bigWidth”:32,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}, sau đó nhấp vào tên của Kindle nằm bên trái cửa sổ. Tên máy đọc sách cũng có thể hiển thị trên màn hình desktop.6Mở thư mục “Documents”. Nhấp đúp vào thư mục “Documents” hoặc “Internal Documents” trong thư mục lưu trữ của Kindle.Có thể trước tiên bạn cần mở khóa Kindle và nhấp đúp vào thư mục “Internal Storage”.Nếu như đang dùng Kindle Fire, bạn cần mở thư mục “Books”.7Dán tập tin MOBI. Nhấp vào khoảng trống trong thư mục rồi nhấn Ctrl+V (Windows) hoặc ⌘ Command+V (Mac) để dán tập tin MOBI. 8Chờ tập tin MOBI được truyền xong. Khi đèn báo trên cáp của Kindle ngừng nhấp nháy, bạn có thể tiếp tục. 9Ngắt kết nối Kindle. Thao tác này nhằm đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được lưu trước khi bạn rút Kindle ra khỏi máy tính: Trên Windows – Nhấp vào nút hình {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/70\/Android7expandless.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/70\/Android7expandless.png\/30px-Android7expandless.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} ở góc dưới bên phải màn hình, sau đó nhấp vào biểu tượng ổ đĩa flash rồi chọn Eject từ trong trình đơn hiện ra.Trên Mac – Nhấp vào hình tam giác “Eject” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/3\/3f\/Maceject.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/3\/3f\/Maceject.png\/30px-Maceject.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm bên phải tên của Kindle trong Finder

Lời khuyên

Mặc dù có thể chép và dùng tập tin EPUB trên Kindle, nhưng định dạng PDF và MOBI thường được ưa chuộng hơn.

Cảnh báo

Không nên mua hoặc tải sách dành cho Kindle từ Kobo, Google Books, iBooks, hoặc Barnes and Noble. eBook do những website này cung cấp đã được chống sao chép, vì thế bạn sẽ không thể xem trên Kindle.