Đổi nền tài liệu trong Microsoft Word Tainghetrothinh

Trong bài đăng này, TaiNgheTroThinh sẽ chỉ dẫn bạn cách đổi hình nền trống hoặc màu trắng đơn thuần trong tài liệu Microsoft Word thành dấu mờ hoặc màu sắc khác.

những bước

Phương pháp số 1 Thêm Dấu mờ Có sẵn

1Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ “W” màu trắng trên nền xanh dương. Nếu bạn muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn thì chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.2Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu. Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.3Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab “Home” (Trang chủ) và “Insert” (Chèn thêm) ở đầu trang. 4Nhấp chuột vào Watermark (Dấu mờ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ đầu trang Word. Bạn tìm tùy chọn này ở phía bên trái mục “Page Color” (Màu Trang) và “Page Borders” (Viền Trang). 5Nhấp chuột vào những mẫu dấu mờ. Bạn có thể chọn bất kỳ mẫu có sẵn nào để áp dụng vào tài liệu đang mở: “CONFIDENTIAL” (Bí mật).”DO NOT COPY” (Cấm sao chép).”ASAP” (Nhanh nhất có thể).”URGENT” (Khẩn cấp).6Nhập văn bản vào tài liệu như bình thường. Dấu mờ được đặt ở nền tài liệu, toàn bộ nội dung bạn nhập vào sẽ nằm trên dấu mờ. Bạn có thể xóa dấu mờ bằng cách nhấp chuột vào Remove Watermark (Gỡ bỏ Dấu mờ) ở phía cuối trình đơn thả xuống trong mục biểu mẫu dấu mờ

Phương pháp số 2 Thêm Ảnh Mờ Tùy chỉnh

1Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ “W” màu trắng trên nền xanh dương. Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.2Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu. Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.3Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab “Home” (Trang chủ) và “Insert” (Chèn thêm) ở đầu trang. 4Nhấp chuột vào Watermark (Dấu mờ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ đầu trang Word. Bạn tìm tùy chọn này ở phía bên trái mục “Page Color” (Màu Trang) và “Page Borders” (Viền Trang). 5Nhấp chuột vào Custom Watermark (Dấu mờ Tùy chỉnh). Tùy chọn này nằm ở phần gần trung tâm trình đơn “Watermarks” (Dấu mờ). Nhấp chuột vào đây để mở cửa sổ “Printed Watermark” (Dấu mờ Được in). 6Nhấp chuột vào vòng tròn bên cạnh “Picture watermark” (Ảnh mờ). Nút này nằm ngay đầu cửa sổ “Printed Watermark”. 7Nhấp chuột vào Select Picture (Chọn Ảnh). Bạn tìm nút này ngay dưới mục “Picture watermark”. 8Nhấp chuột vào From a File (Từ Tệp). Đây là tùy chọn ở ngay đầu cửa sổ “Printed Watermark”. Nhấp chuột vào đây để mở thư mục lưu trữ ảnh mặc định trên máy tính (ví dụ “Photos”) để chọn tệp. Bạn có thể chọn Bing hoặc OneDrive trong trình đơn này nếu muốn tìm kiếm hoặc dùng ảnh trên dịch vụ lưu trữ đám mây.9Nhấp chọn ảnh. Đây là thao tác chọn ảnh làm ảnh mờ. 10Nhấp chuột vào Insert (Chèn). Nút này nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Đây là thao tác đưa bạn quay lại cửa sổ “Printed Watermark”. 11Nhấp chuột vào OK. Bạn tìm nút này ở dưới cùng màn hình. Bức ảnh được chọn sẽ xuất hiện ở nền tài liệu. Bạn có thể thay đổi kích thước bằng cách nhấp vào hộp thoại “Auto” (Tự động) và chọn phần trăm (ví dụ 200), hoặc bỏ chọn hộp thoại “Washout” (rửa trôi) để bức ảnh không bị trong suốt.12Nhập văn bản vào tài liệu như bình thường. Ảnh mờ được đặt ở nền tài liệu, toàn bộ nội dung bạn nhập sẽ nằm trên ảnh được chọn. Màu chữ mặc định có thể thay đổi cho dễ nhìn nếu ảnh quá tối hoặc quá sáng để hiện thị văn bản một cách đầy đủ

Phương pháp số 3 Thêm Chữ Mờ Tùy chỉnh

1Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ “W” màu trắng trên nền xanh dương. Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.2Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu. Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.3Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab “Home” (Trang chủ) và “Insert” (Chèn thêm) ở đầu trang. 4Nhấp chuột vào Watermark (Dấu mờ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ đầu trang Word. Bạn tìm tùy chọn này ở phía bên trái mục “Page Color” (Màu Trang) và “Page Borders” (Viền Trang). 5Nhấp chuột vào Custom Watermark (Dấu mờ Tùy chỉnh). Tùy chọn này nằm ở phần gần trung tâm trình đơn “Watermarks” (Dấu mờ). Nhấp chuột vào đây để mở cửa sổ “Printed Watermark” (Dấu mờ Được in). 6Nhấp chuột vào vòng tròn bên cạnh “Text watermark” (Chữ mờ). Nút này nằm ở phần chính giữa, cạnh trái cửa sổ “Printed Watermark”. 7Nhập chữ mờ vào hộp thoại “Text” (Văn bản). Hộp thoại này nằm gần chính giữa cửa sổ, được điền mặc định “ASAP”. Bạn có tùy chỉnh những mục sau đây: Font – Kiểu chữ mờ.Size – Kích thước chữ mờ. Mục “Auto” (Tự động) sẽ tự động đổi kích thước chữ là cài đặt mặc định.Color – Màu sắc chữ mờ.Layout – Bạn có thể nhấp chuột vào Diagonal (Đường chéo) hoặc Horizontal (Đường ngang) để định hướng chữ mờ.Bạn có thể bỏ tích hộp thoại “Semitransparent” (Nửa trong suốt) để chữ mờ hiển thị rõ ràng.8Nhấp chuột vào OK. Bạn có tìm nút này ở dưới cùng màn hình. Chữ mờ tùy chỉnh cửa bạn sẽ được áp dụng vào nền tài liệu. 9Nhập văn bản như bình thường. Chữ mờ được đặt ở nền tài liệu, toàn bộ nội dung bạn nhập được đặt trên chữ mờ

Phương pháp số 4 Thêm Ảnh Nền

1Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ “W” màu trắng trên n
ền xanh dương. Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.2Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu. Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.3Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab “Home” (Trang chủ) và “Insert” (Chèn thêm) ở đầu trang. 4Nhấp chuột vào Page Color (Màu Trang). Nút này nằm phía trên bên phải thanh công cụ đầu trang Word. 5Nhập chuột vào Fill Effects (Hiệu ứng Che phủ). Tùy chọn này nằm dưới cùng của trình đơn thả xuống. 6Nhấp vào tab Picture (Ảnh). Bạn tìm tab này ở đầu trang “Fill Effects”. 7Nhấp vào Select Picture (Chọn Ảnh). Nút này nằm ngay đầu trang. 8Nhấp chuột vào From a File (Từ Tệp). Đây là tùy chọn nằm đầu trang “Printed Watermark”. Nhấp vào tùy chọn chọn này để mở thư mục lưu trữ ảnh mặc định trên máy tính (ví dụ “Photos”) để chọn tệp. Bạn có thể chọn Bing hoặc OneDrive từ trình đơn nếu muốn tìm kiếm và dùng ảnh từ dịch vụ lưu trữ đám mây.9Nhấp chuột vào ảnh. Đây là thao tác chọn ảnh. 10Nhấp chuột vào Insert (Chèn).11Nhấp vào OK. Nút này nằm dưới cùng màn hình, đây là thao tác áp dụng ảnh vừa chọn Iàm hình nền tài liệu. Khác với ảnh mờ, ảnh nền này không trong suốt.12Nhập văn bản như bình thường. Màu chữ mặc định có thể thay đổi cho dễ nhìn nếu ảnh quá sáng hoặc quá tối để hiện thị văn bản một cách đầy đủ

Phương pháp 5 Thay đổi Màu Nền

1Mở Microsoft Word. Phần mềm có biểu tượng chữ “W” màu trắng trên nền xanh dương. Nếu muốn chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào tệp tài liệu đó.2Nhấp chuột vào Blank document (Tài liệu trống). Nút này nằm ở góc phía trên bên trái trang biểu mẫu. Nếu chỉnh sửa tài liệu có sẵn, bạn có thể bỏ qua bước này.3Nhấp chuột vào Design (Thiết kế). Tab này nằm ở góc phía trên bên trái cửa sổ Word, bên phải tab “Home” (Trang chủ) và “Insert” (Chèn thêm) ở đầu trang. 4Nhấp chuột vào Page Color (Màu Trang). Nút này nằm phía trên bên phải thanh công cụ đầu trang Word. 5Nhấp chuột vào màu bạn muốn. Đây là thao tác chọn màu nền. Màu chữ mặc định có thể thay đổi cho dễ nhìn, nếu cần thiết. Nếu muốn tự pha màu, nhấp chuột vào mục More Colors (Nhiều Màu hơn) ở dưới tùy chọn màu sắc. Bạn có thể nhấp chuột và kéo thanh trượt lên xuống dốc màu để tùy chỉnh màu sắc.Bạn có thể nhấp chuột vào Fill Effects để thêm mẫu hoặc kết cấu tiền đề cho nền tài liệu

Lời khuyên

Bạn có thể tìm hình ảnh phù hợp, được dùng miễn phí trên mạng internet với giấy phép Creative Commons.

Cảnh báo

Không được dùng ảnh có bản quyền làm nền tài liệu bạn định đem đi in hay đóng góp. Nếu có thể, hãy tự tạo hình ảnh hoặc đăng ảnh tự chụp lên.