Gửi tín dụng iTunes Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách gửi thẻ quà tặng iTunes cho người khác trên iTunes phiên bản máy tính và trong ứng dụng cửa hàng iTunes Store của iPhone. Mặc dù Apple không cho phép người dùng chuyển số dư iTunes có sẵn từ tài khoản này sang tài khoản khác, nhưng bạn vẫn có thể yêu cầu kiểm tra hoàn lại tín dụng nếu như muốn nhận số dư iTunes dưới dạng tiền mặt.

những bước

Phương pháp số 1 Gửi thẻ quà tặng trên máy tính

1Mở iTunes. Ứng dụng có biểu tượng nốt nhạc nhiều màu trên nền trắng. Nếu thông báo yêu cầu cập nhật iTunes, hãy nhấp vào Download iTunes (Tải iTunes) rồi khởi động lại máy tính khi được nhắc.2Đăng nhập Apple ID. Để gửi thẻ quà tặng cho người khác, bạn cần đăng nhập tài khoản Apple ID mà bạn dùng để mua sắm trên iTunes. Tiến hành bằng cách: Nhấp vào thẻ Account (Tài khoản).Nhấp vào Sign In… (nếu tên bạn hiển thị ở đầu trình đơn thả xuống Account nghĩa là bạn đã đăng nhập).Nhập Apple ID và mật khẩu.Nhấp vào Sign In.3Nhấp vào thẻ Store (Cửa hàng) ở đầu cửa sổ iTunes.4Nhấp vào Send Gift (Gửi quà tặng). Liên kết này nằm bên phải trang, ngay bên dưới tiêu đề “MUSIC QUICK LINKS”. 5Nhập địa chỉ email. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn gửi thẻ quà tặng. Đây không nhất thiết phải là địa chỉ email mà người đó dùng cho tài khoản Apple ID của họ.6Thêm tin nhắn. Nếu bạn muốn thêm tin nhắn (chẳng hạn như: “Happy Birthday!”) vào email chứa thẻ quà tặng, hãy nhập thông điệp vào khung “Message” (Tin nhắn). 7Chọn số tiền. Nhấp vào số tiền mà bạn muốn nạp vào thẻ quà tặng ở bên phải trang. Nếu không thấy số tiền thích hợp ở đây, hãy nhấp vào Other (Khác) và nhập số tiền mà bạn muốn dùng. Bất kỳ số nào cũng được nhưng phải nằm trong khoảng từ 15 – 200 đô la (345.000 – 4.600.000 đồng).8Xác định thời gian gửi. Tích vào ô “Now” (Ngây bây giờ) để gửi thẻ quà tặng ngay, hoặc tích vào ô “Other Date” (Ngày khác) và chọn ngày để gửi sau. 9Nhấp vào Next (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải cửa sổ.10Chọn giao diện. Nhấp vào chủ đề mà bạn muốn áp dụng cho thẻ quà tặng. 11Nhấp vào Next.12Nhấp vào Buy Gift (Mua quà tặng). Tùy chọn này ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tín dụng iTunes sẽ được mua và gửi đến địa chỉ email cụ thể vào ngày mà bạn chọn. Nếu Apple ID hiện tại chưa liên kết thông tin thanh toán (chẳng hạn như thẻ tín dụng), bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán trước để mua thẻ quà tặng

Phương pháp số 2 Gửi thẻ quà tặng trên iPhone

1Mở iTunes Store trên iPhone. Nhấn vào ứng dụng iTunes Store với biểu tượng ngôi sao trắng trên nền tím. 2Nhấn vào Music ( m nhạc) ở góc dưới bên trái màn hình.3Cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Send Gift. Nút này nằm cuối trang. Cửa sổ thẻ quà tặng sẽ hiện ra. 4Nhập địa chỉ email. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn gửi thẻ quà tặng. 5Chọn số tiền. Nhấn vào số tiền mà bạn muốn gửi đến người đó (ví dụ: 25 đô la), hoặc nhấn vào Other và nhập số tiền từ 15 – 200 đô la. 6Nhấn vào Next ở góc trên bên phải màn hình.7Chọn giao diện thẻ quà tặng. Nhấn vào chủ đề mà bạn muốn dùng cho thẻ quà tặng. 8Nhấn vào Next.9Nhấn vào Buy (Mua) ở góc trên bên phải màn hình. Tín dụng iTunes sẽ được mua và gửi đến địa chỉ email cụ thể. Nếu Apple ID hiện tại chưa liên kết thông tin thanh toán (chẳng hạn như thẻ tín dụng), bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin thanh toán trước để mua thẻ quà tặng

Phương pháp số 3 Yêu cầu hoàn tiền

1Mở website hỗ trợ Apple Support. Truy cập https://getsupport.apple.com/ bằng trình duyệt web của máy tính. Lưu ý: Cơ hội để bạn nhận được tiền hoàn lại cho thẻ quà tặng đã mua là cực kỳ thấp.2Nhấp vào Report a Problem (Báo cáo vấn đề). Tùy chọn này nằm phía trên bên trái trang. 3Nhập Apple ID. Nhập địa chỉ email Apple ID và mật khẩu rồi nhấp vào dấu ở cuối biểu mẫu. 4Tìm thẻ quà tặng đã mua. Cuộn xuống để tìm thẻ mà bạn đã mua. 5Nhấp vào Report a Problem (Báo cáo vấn đề) nằm bên phải tiêu đề của thẻ quà tặng. một vài nội dung sẽ hiện ra phía dưới thẻ quà tặng. 6Nhấp vào khung thả xuống “Choose Problem” (Chọn vấn đề). Tùy chọn này nằm ngay bên dưới tiêu đề của thẻ quà tặng. 7Chọn vấn đề. Nhấp vào tùy chọn thích hợp với tình huống hiện tại của bạn trong trình đơn thả xuống. một vài tùy chọn trong đó bao gồm: I didn`t authorize this purchase (Tôi không ủy quyền mua mặt hàng này)Didn`t mean to purchase this item (Tôi không có ý định mua mặt hàng này)Meant to purchase a different item (Tôi có ý định mua mặt hàng khác)8Nhập tin nhắn gửi cho Apple. Trong trường “Message”, hãy nhập những thông tin sau:Địa chỉ email Apple IDSố tiền được hoàn trảĐịa chỉ giao hàng hiện tại của bạn9Nhấp vào nút Submit (Gửi) nằm bên dưới trường “Message”. Yêu cầu sẽ được gửi đến Apple, sau đó họ có thể xem xét yêu cầu của bạn trong vòng hai tuần. Bạn sẽ nhận được email xác nhận cùng với quyết định của Apple. Nếu không nhận được phản hồi sau hai tuần, bạn có thể thử gửi lại yêu cầu lần nữa

Cảnh báo

Bạn không thể chuyển số dư tín dụng iTunes của mình cho người dùng iTunes khác trong bất kỳ trường hợp nào.