Hủy đơn hàng trên eBay Tainghetrothinh

Người bán và người mua có thể hủy đơn hàng trên eBay miễn là hai bên đồng ý. Người mua có thể yêu cầu hủy bỏ sau khi giao dịch tối đa là 1 giờ, miễn là người bán chưa gửi hàng đi. Người bán có thể hủy sau khi giao dịch tối đa là 30 ngày, nhưng họ có thể nhận phản hồi tiêu cực sau khi hủy đơn. Người tham gia đấu giá cũng có thể rút lại giá đưa ra trong một vài tình huống nhất định.

những bước

Phương pháp số 1 Người mua hủy đơn hàng

1Đăng nhập vào trang web eBay trong vòng 1 giờ sau khi mua. Bạn có thể yêu cầu hủy đặt hàng trong giờ đầu tiên sau khi mua và khi người mua chưa đánh dấu mặt hàng thành “Đã gửi”. Đồng ý hủy đơn hay không lại phụ thuộc vào người bán. Người mua không có quyền buộc người bán phải hủy đơn vì việc đấu giá và mua đồng nghĩa với việc bạn có ý định mua.Bạn có thể thử gửi yêu cầu hủy đơn sau khi mua hơn 1 giờ, chỉ là eBay sẽ xử lý dễ dàng hơn với những yêu cầu trong giờ đầu tiên.2Mở mục “Purchase history” (Lịch sử mua) trong “My eBay” (eBay của tôi). Trang này sẽ hiển thị danh sách những món hàng bạn mua gần đây trên eBay. 3Tìm đơn hàng muốn hủy. Miễn là vẫn trong giờ đầu tiên và người bán chưa gửi hàng, bạn có thể yêu cầu hủy đơn. 4Nhấp chuột vào đường dẫn “More actions” (Thêm hành động). Bạn sẽ tìm thấy đường dẫn này dưới nút “Leave feedback” (Để lại phản hồi). 5Chọn “Ask to cancel order” (Yêu cầu hủy đơn hàng) hoặc “Cancel item” (Hủy mặt hàng). những điều khoản hủy đơn sẽ xuất hiện. Nếu không thấy tùy chọn này thì có lẽ đơn hàng đã qua giờ đầu tiên hoặc người bán đã gửi hàng đi. Nếu đơn hàng đã qua giờ đầu tiên nhưng vẫn chưa được gửi, bạn có thể gửi yêu cầu hủy đơn bằng cách chọn “Contact seller” (Liên hệ với người bán).6Nhấp chuột vào “Contact seller” (Liên hệ với người bán). Bạn sẽ thấy biểu mẫu gửi tin nhắn cho người bán. 7Trình bày lý do muốn hủy đơn với người bán. Người bán không bắt buộc phải hủy đơn hàng của bạn. Nếu đưa ra lý do hợp lý thì khả năng họ chấp nhận yêu cầu của bạn sẽ cao hơn. 8Đợi phản hồi từ người bán. Nếu họ chấp nhận yêu cầu hủy đơn, đơn hàng sẽ được hủy và tài khoản của bạn không bị nhận phản hồi tiêu cực. Nếu người bán không đồng ý hủy đơn, lựa chọn của bạn là chấp nhận và thanh toán món hàng đã mua, hoặc quyết định không thanh toán. Nếu không thanh toán, tài khoản của bạn sẽ bị đánh dấu vi phạm “unpaid item” (không thanh tiền hàng). Tài khoản có thể bị vô hiệu hóa nếu bị đánh dấu nhiều lần

Phương pháp số 2 Người bán hủy đơn hàng

1Mở trang “Sold” (Đã bán) trong trình đơn “My eBay”. Nếu bạn nhận được yêu cầu hủy đơn từ người mua, bạn có thể truy cập qua trình đơn “My eBay” và không nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào trên tài khoản. Bạn có thể hủy đơn hàng 30 ngày sau khi bán nhưng có thể bị nhận phản hồi tiêu cực. Bạn có 3 ngày để chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu hủy đơn của người mua. Trong thời gian chỉ định, người yêu cầu hủy đơn không thể để lại phản hồi tiêu cực hay đánh giá bạn là người bán kém chất lượng.Bạn có thể hủy đơn 30 ngày sau khi người mua trả tiền món hàng bạn chưa gửi, nhưng việc này có thể coi là thiếu sót và bị đánh giá không tốt.2Tìm đơn hàng mà người mua muốn hủy. Tìm đơn hàng người mua yêu cầu hủy trong những giao dịch gần đây. Tìm mã đơn nếu cần. Bạn chỉ có thể hủy toàn bộ đơn hàng, không thể hủy riêng từng món trong một đơn có nhiều mặt hàng.3Nhấp chuột vào đường dẫn “More actions”. Bạn tìm đường dẫn này dưới nút “Leave feedback”. 4Chọn “Cancel this order” (Hủy đơn hàng này). Đây là thao tác bắt đầu quá trình hủy đơn hàng. Bạn không thể hủy đơn hàng nếu người mua đánh dấu đơn hàng thành “Item not received” (mặt hàng chưa nhận) hoặc bạn đánh dấu “Unpaid item” (Mặt hàng chưa thanh toán).5Chọn “The buyer asked to cancel the order” (Người mua yêu cầu hủy đơn hàng) trong trình đơn “Select a reason” (Chọn lý do). Với lý do này, tài khoản của bạn sẽ không bị đánh dấu thiếu sót.6Hoàn tiền nếu cần. Nếu người mua đã thanh toán sản phẩm, cửa sổ PayPal sẽ xuất hiện, cho phép bạn hoàn tiền cho người mua. Bạn chỉ cần nhấp chuột vào “Send Refund” (Hoàn tiền) và PayPal sẽ xử lý toàn bộ. Nếu người mua thanh toán bằng phương pháp khác, bạn có 10 ngày để hoàn tiền cho họ bằng phương pháp đó.7Kiểm tra xem bạn có nhận được khoản giá trị tín dụng cuối cùng (final value fee) hay chưa. Nếu bạn hoàn tiền cho đơn hàng bị hủy, eBay sẽ hoàn phí này cho bạn. Quá trình này diễn ra tự động ngay khi người mua xác nhận đã được hoàn tiền. Bạn có thể dùng khoản này cho những danh sách sau này, nhưng không thể mua hàng trên eBay.

Phương pháp số 3 Rút giá đã trả

1Xác định xem bạn có đủ điều kiện để rút giá đã đưa ra hay không. Trong trường hợp thông thường, eBay không cho phép bạn rút giá đã trả trong phiên đấu giá. Khi đấu giá cũng có nghĩa là bạn cam kết sẽ mua hàng nếu thắng đấu giá. Sau đây là một vài trường hợp bạn được phép rút giá đã trả: Bạn nhập nhầm số tiền (ví dụ $100 thay vì $10) do gõ sai. Việc tự động đổi ý không được chấp nhận.Phần miêu tả mặt hàng bị thay đổi sau khi bạn ra giá.Bạn không thể liên hệ với người bán.2Kiểm tra xem còn bao lâu nữa phiên đấu giá kết thúc. Thời gian còn lại của phiên đấu giá quyết định bạn có đủ khả năng rút giá đã trả hay không, đồng thời bạn phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau: Nhiều hơn 12 giờ – Bạn được phép rút giá đã trả. Toàn bộ giá bạn đưa ra sẽ bị hủy bỏ.Ít hơn 12 giờ – Bạn chỉ được rút giá đã trả ở lần cuối cùng. Chỉ có giá bạn đã trả gần đây nhất được hủy bỏ.3Mở biểu mẫu Bid Retraction (Rút giá thầu). Truy cập offer.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?RetractBidShow để tìm giá biểu mẫu. 4Nhập mã sản phẩm được đấu giá. Bạn có thể tìm thông tin này trong trang đấu giá. 5Chọn phần giải thích. Bạn phải chọn một trong 3 tùy chọn ở bước đầu tiên của mục này. 6Nhấp chuột vào “Retract bid” (Rút giá đã trả)
và chờ đợi quyết định.
Yêu cầu rút giá của bạn sẽ được eBay xem xét, bạn sẽ được thông báo sau khi họ quyết định yêu cầu có được thông qua hay không. 7Liên hệ với người bán nếu eBay từ chối yêu cầu rút giá đã trả. Bạn vẫn có thể rút giá đã trả nếu liên lạc được với người bán. Tuy nhiên không có gì đảm bảo là yêu cầu của bạn được chấp nhận vì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người bán.