Khôi phục cài đặt gốc có xóa hết dữ liệu không

Khôi phục cài đặt gốc có xóa hết dữ liệu không

Khi thiết bị của bạn bị chậm, việc khôi phục cài đặt gốc có thể giúp cải thiện tốc độ. Đây cũng là việc nên làm khi bạn muốn bán hoặc bỏ thiết bị để ngăn người khác truy cập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, việc khôi phục cài đặt gốc có thật sự xóa sạch dữ liệu không? Kết quả sẽ tùy thuộc vào thiết bị, nên bài đăng này cung cấp thông tin giúp bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp của bạn và cách sao lưu dữ liệu để bạn không thật sự mất chúng. Hãy tham khảo nội dung dưới đây để nhận được đáp án cho những câu hỏi quan trọng của bạn.

những bước

Question 1Question 1 Việc khôi phục cài đặt gốc xóa những gì?

1Việc khôi phục cài đặt gốc xóa mọi thứ không được cài đặt sẵn trên thiết bị. Những dữ liệu đó thật sự sẽ bị xóa sạch sành sanh. Mặc dù vậy, bạn không cần lo lắng. Bạn có thể sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi chọn khôi phục cài đặt gốc để không bị mất. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc khôi cài đặt gốc sẽ xóa toàn bộ ảnh, video và tin nhắn trên thiết bị.Thao tác này cũng sẽ xóa mọi ứng dụng, trò chơi, danh bạ và những loại tập tin mà bạn thêm vào thiết bị.Mục tiêu của việc khôi phục cài đặt gốc là để thiết bị vận hành như khi mới mua. Bạn phải thực hiện việc này trước khi bán hoặc bỏ thiết bị. Chắc hẳn bạn không muốn người khác xem được dữ liệu của mình

Question 2Question 2 Tôi có mất toàn bộ tập tin khi khôi phục cài đặt gốc của máy tính Windows không?

1Cũng có thể, nhưng Windows cho phép bạn chọn giữ hoặc xóa tập tin. Tính năng này giúp bạn đỡ căng thẳng khi chọn khôi phục cài đặt gốc. Khi đang xem trình đơn chính, bạn có thể chọn “Recovery” (Khôi phục). Đây là thao tác đưa bạn đến trình đơn “Reset” (Đặt lại) để bạn có thể chọn “Keep my files” (Giữ tập tin) hoặc “Remove everything” (Xóa mọi thứ).Nếu bạn muốn bỏ máy tính, hãy chọn xóa mọi thứ. Như vậy, người khác không thể truy cập thông tin cá nhân của bạn.Có lẽ bạn muốn khôi phục cài đặt gốc để cải thiện tốc độ và chức năng của máy tính. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn giữ tập tin. Những phần khác sẽ được đặt lại để giúp máy tính chạy nhanh hơn.Dù chọn lựa chọn nào, bạn chỉ cần nhớ sao lưu toàn bộ tài liệu và ảnh cần giữ lại.

Question 3Question 3 Điều gì sẽ xảy ra khi tôi khôi phục cài đặt gốc của máy tính Mac?

1Việc khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và tập tin cá nhân. Thật sự là rất nhiều. Tuy nhiên, bạn không cần căng thẳng! Bạn có thể sao lưu mọi thứ trước khi khôi phục cài đặt gốc. Hãy nhớ lưu mọi dữ liệu có thể bị xóa, bao gồm tập tin, ảnh, video và mọi chương trình khác mà bạn đã cài đặt trên máy tính.Để sao lưu mọi thứ, bạn có thể lưu dữ liệu bằng dịch vụ lưu trữ đám mây, USB hoặc ổ cứng ngoài.Việc khôi phục cài đặt gốc rất đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập macOS Recovery (Khôi phục macOS), rồi thực hiện những bước xóa dữ liệu. Đây là việc quan trọng cần làm trước khi bạn muốn bán hoặc bỏ máy Mac để không ai có thể truy cập dữ liệu của bạn

Question 4Question 4 Tôi cần làm gì để khôi phục cài đặt gốc trên iPhone?

1Bạn sẽ mất danh bạ, ảnh và ứng dụng đã cài đặt. Không sao cả, bạn có thể sao lưu dữ liệu trước. Khi bạn khôi phục cài đặt gốc của iPhone, điện thoại sẽ hoạt động như khi mới mua. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất dữ liệu cá nhân trên điện thoại. Bên cạnh danh bạ, ảnh và mọi ứng dụng đã cài đặt, việc khôi phục cài đặt gốc cũng sẽ xóa:VideoLịch sử cuộc gọiTin nhắnLịch sử duyệt webLịch2Sao lưu iPhone trước vì bạn cũng sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Thao tác sao lưu căn bản sẽ là phao cứu sinh khi bạn cần đặt lại điện thoại. Hãy gửi toàn bộ ảnh, danh bạ, v.v. đến tài khoản iCloud của bạn. Hãy mở phần cài đặt của điện thoại và chọn biểu tượng iCloud. Bạn có thể chọn toàn bộ dữ liệu cần gửi lên đám mây.

Question 5Question 5 Khi nào tôi nên khôi phục cài đặt gốc của iPhone?

1Khôi phục cài đặt gốc trước khi bạn bán hoặc bỏ iPhone để xóa dữ liệu cá nhân. Khi bạn sẵn sàng để nâng cấp hoặc muốn bỏ iPhone, việc xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân rất quan trọng. Chắc hẳn bạn không muốn bất kỳ ai truy cập mật khẩu, ảnh hoặc danh bạ của mình.Khôi phục cài đặt gốc là một việc đơn giản. Bạn chỉ cần chọn biểu tượng cài đặt, chọn “General” (Chung) và chọn “Erase all content and settings” (Xóa toàn bộ nội dung và cài đặt).

Question 6Question 6 Việc khôi phục cài đặt gốc có xóa mọi dữ liệu trên điện thoại Android của tôi không?

1Có, mọi dữ liệu cá nhân trên điện thoại của bạn đều bị xóa sạch. Việc khôi phục cài đặt gốc của điện thoại Android sẽ giúp thiết bị hoạt động như khi mới mua. Điều đó có nghĩa là danh bạ, ảnh, tin nhắn và mọi ứng dụng đã cài đặt đều bị xóa. Bạn cần sao lưu toàn bộ dữ liệu để không phải lo lắng về việc mất ảnh gia đình hoặc thông tin liên lạc của đối tác kinh doanh.Việc đặt lại thiết bị Android rất đơn giản. Khi mở ứng dụng Settings (Cài đặt), bạn sẽ chọn System (Hệ thống), Reset options (Tùy chọn đặt lại) và chọn Erase all data (Xóa toàn bộ dữ liệu).Bạn nên đặt lại điện thoại khi muốn bán hoặc tặng thiết bị để không ai có thể truy cập thông tin cá nhân

Question 7Question 7 Tôi có nên khôi phục cài đặt gốc trên PS4 không?

1Đây là việc nên làm khi trò chơi liên tục bị gián đoạn. Chắc hẳn bạn sẽ rất bực tức khi đang chơi trò chơi mới thì máy PS4 dừng hoạt động. Tình trạng này thường xảy ra khi máy chơi game đã cũ, và chắc chắn bạn sẽ rất khó chịu. May mắn thay, việc khôi phục cài đặt gốc có thể giúp máy chơi game hoạt động bình thường. Bạn chỉ cần sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi khôi phục cài đặt gốc.Lưu trò chơi và dữ liệu vào dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc USB để giữ mọi thứ mà bạn muốn lưu. Nếu là thành viên PlayStation Plus, bạn có thể chọn tự động sao lưu toàn bộ dữ liệu. Ngược lại, hãy chọn Application Saved
Data (Dữ liệu ứng dụng đã lưu) trong Settings (Cài đặt) và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình để sao lưu toàn bộ vào USB.

Question 8Question 8 Việc khôi phục cài đặt gốc có xóa toàn bộ dữ liệu trên Xbox không?

1Có, toàn bộ trò chơi và thông tin đều bị xóa. Khi bạn chọn khôi phục cài đặt gốc, thiết bị sẽ trở lại như mới. Điều đó có nghĩa là toàn bộ thông tin tài khoản và trò chơi đã lưu đều bị mất. Tin vui là dữ liệu sẽ tự động sao lưu khi thiết bị được kết nối với hệ thống mạng Xbox. Nếu đã lâu bạn chưa lên mạng, hãy đảm bảo máy chơi game đã được kết nối với mạng internet trước khi bạn chọn khôi phục cài đặt gốc.Để đặt lại máy chơi game, bạn chỉ cần mở Settings (Cài đặt) và chọn Console info (Thông tin máy chơi game). Tại đây, hãy chọn Reset your console (Đặt lại máy chơi game). Bạn sẽ có lựa chọn đặt lại và xóa mọi dữ liệu. Chọn lựa chọn này khi bạn muốn bỏ Xbox.Chọn lựa chọn đặt lại và giữ trò chơi nếu bạn chỉ muốn tăng tốc độ của thiết bị

Lời khuyên

Luôn thực hiện theo chỉ dẫn trên thiết bị.Sao lưu dữ liệu thường xuyên để bạn không bị mất mọi thứ quan trọng.