Kiểm tra email bằng việc dùng Google Mail Tainghetrothinh

Đây là bài đăng chỉ dẫn cách kiểm tra tài khoản Google Mail (hay còn gọi là “Gmail”) trên trang Gmail, ứng dụng Gmail di động, ứng dụng Mail trên iPhone, hoặc Microsoft Outlook.

những bước

Phương pháp số 1 dùng trang Gmail

1Truy cập https://www.gmail.com bằng trình duyệt web. Mở trình duyệt, rồi nhập https://www.gmail.com vào thanh địa chỉ và ấn ↵ Enter. 2Nhập địa chỉ email và số điện thoại của tài khoản Google và nhấp vào Next (Tiếp tục).Nếu không có tài khoản Gmail, bạn có thể tạo bằng cách nhấp vào More Options (Lựa chọn khác) và Create Account (Tạo tài khoản).3Nhập mật khẩu và ấn Next. Thao tác này liền chuyển bạn sang hộp thư đến của tài khoản Google Mail. Nếu màn hình hiển thị một trang khác, hãy nhấp vào Inbox (Hộp thư đến) ở phía trên góc trái trang Gmail, bên dưới nút “Compose” (Soạn thư) màu đỏ.4Nhấp vào thư để mở và đọc. Thư sẽ được mở rộng trong cửa sổ. Nhấp vào nút Reply (Trả lời) ở cuối cuối thư để hồi âm.Nhấp vào biểu tượng thùng rác ở phía trên thư để xóa thư.Nhấp vào Inbox ở phía trên góc phải để đóng thư và trở về hộp thư đến.Khám phá những tính năng khác của Gmail để làm quen với giao diện

Phương pháp số 2 Dùng ứng dụng Gmail di động

1Mở ứng dụng Gmail. Đó là ứng dụng với biểu tượng bao thư màu đỏ và trắng được đóng kín. Nếu thiết bị di động chưa có ứng dụng Gmail, bạn có thể tải nó trên iTunes App Storei cho iPhone hoặc trên Google Play Store cho Android.2Đăng nhập vào tài khoản Gmail:Trên iPhone, chạm vào SIGN IN (Đăng nhập).Trên Android, chạm vào SKIP (Bỏ qua).3Thêm tài khoản Gmail. Nếu tài khoản Gmail của bạn đã được thêm trước đó, hãy chạm vào nút trượt bên cạnh tài khoản để chuyển nó sang vị trí “ON” (Bật). Ngược lại, bạn cần thực hiện thao tác sau: Trên iPhone, chạm vào + Add Account (Thêm tài khoản). Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Google Accounts (Tài khoản Google).Trên Android, chạm vào +Add and email address (Thêm địa chỉ email) và chạm vào Google để được chuyển đến trang Google Accounts.4Nhập địa chỉ Gmail và ấn Next.Nếu không có tài khoản Gmail, bạn có thể tạo bằng cách chạm vào More options (Lựa chọn khác) và chọn Create account (Tạo tài khoản) trên iPhone, hoặc chạm vào Or create a new account (Hoặc tạo tài khoản mới) trên Android.5Nhập mật khẩu Gmail và ấn Next.6Hoàn tất việc thêm tài khoản.Trên iPhone, chạm vào DONE (Hoàn tất).Trên Android, chạm vào NEXT hai lần, và chạm vào TAKE ME TO GMAIL (Đưa tôi đến Gmail).7Chạm vào . Đây là lựa chọn ở phía trên góc trái. 8Chạm vào Everything (Mọi thứ) trên iPhone hoặc Inbox (Hộp thư đến) trên Android. Thao tác này liền đưa bạn đến hộp thư đến của Gmail để bạn xem những email mới nhất. 9Chạm vào thư trong hộp thư đến để mở và đọc.Chạm vào mũi tên ở bên dưới góc phải để trả lời.Chạm vào biểu tượng thùng rác ở phía trên màn hình để xóa thư.Chạm vào X ở phía trên góc trái để đóng thư và trở về hộp thư đến

Phương pháp số 3 Dùng ứng dụng Mail của iPhone

1Mở Settings (Cài đặt). Đó là ứng dụng màu xám có những bánh răng {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Iphonesettingsappicon.png\/30px-Iphonesettingsappicon.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} và thường hiển thị trên màn hình chính. 2Vuốt xuống và chạm vào Mail. Ứng dụng này hiển thị trong phần có những ứng dụng khác như Calendar (Lịch) và Notes (Ghi chú). 3Chạm vào Accounts (Tài khoản). Đây là phần đầu tiên của trình đơn. 4Chạm vào Add Account (Thêm tài khoản). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở cuối phần “ACCOUNTS” (Tài khoản). 5Chạm vào Google. Đây là lựa chọn ở giữa danh sách. 6Nhập địa chỉ Gmail của bạn vào trường phù hợp.Nếu không có tài khoản Gmail, bạn cần tạo ngay.7Chạm vào NEXT (Tiếp tục). Đó là nút màu xanh dương trên màn hình. 8Nhập mật khẩu của bạn vào trường phù hợp.9Chạm vào NEXT. Đó là nút màu xanh dương trên màn hình. Nếu bạn đã bật tính năng xác minh hai bước cho Gmail, hãy nhập mã xác minh mà bạn nhận được qua tin nhắn hoặc dùng chương trình xác thực.10Đẩy nút trượt “Mail” sang vị trí “On” (Bật) {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.Chọn dữ liệu Gmail khác mà bạn muốn đồng bộ với iPhone bằng cách đẩy nút trượt bên cạnh dữ liệu mà bạn muốn thấy trên iPhone sang vị trí “On” {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/1\/15\/Iphoneswitchonicon1.png\/46px-Iphoneswitchonicon1.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:300,”bigWidth”:46,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}.11Chạm vào Save (Lưu). Đây là nút ở phía trên góc phải màn hình. Bây giờ bạn có thể gửi và nhận thư Gmail bằng cách dùng ứng dụng Mail trên iPhone. 12Mở ứng dụng Mail. Đó là ứng dụng có biểu tượng bao thư đóng kín màu xanh biển và trắng; bạn sẽ thấy ngay hộp thư đến của mình khi mở ứng dụng. Nếu ứng dụng không hiển thị hộp thư đến, bạn sẽ chạm vào Mailboxes (Hộp thư) ở phía trên góc trái và chọn Gmail.13Chạm vào thư trong hộp thư đến để mở và đọc.Chạm vào mũi tên ở bên dưới góc phải để trả lời.Chạm vào biểu tượng thùng rác ở bên dưới màn hình để xóa thư.Chạm vào Back (Trở về) ở phía trên góc trái để đóng thư và trở về hộp thư đến

Phương phá
p số 4 dùng Microsoft Outlook

1Mở Outlook trên máy tính.2Nhấp vào thẻ hoặc trình đơn File (Tệp).3Nhấp vào Accounts (Tài khoản).4Nhấp vào Add Account (Thêm tài khoản).5Nhấp vào Email Account (Tài khoản Email).6Nhập tên của bạn vào trường phù hợp.7Nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu vào những trường phù hợp.8Nhấp vào Add Account (Thêm tài khoản) và thoát hộp thoại.9Nhấp vào Gmail trong khung bên trái của cửa sổ Outlook. Thư Gmail sẽ hiển thị trong khung bên phải