Kiểm tra tốc độ Internet Tainghetrothinh

TaiNgheTroThinh hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn cách xem tốc độ upload (tải lên) và download (tải xuống) của kết nối Internet, cũng như tốc độ kết nối giữa máy tính của bạn với bộ định tuyến. Tuy nhiên, bạn không thể xem tốc độ kết nối Internet thật sự từ phạm vi thiết lập của máy tính.

những bước

Phương pháp số 1 Kiểm tra Wi-Fi bằng Google

1Truy cập trang Google Speed Test. Mở trang tìm kiếm của Google bằng cách gõ đường dẫn https://www.google.com vào trình duyệt hay khởi chạy ứng dụng Google trên thiết bị của bạn và nhập từ khóa internet speed test vào thanh tìm kiếm. Liên kết đến “Internet speed test” sẽ hiện ra ở đầu kết quả tìm kiếm của Google. 2Nhấp vào BEGIN TEST (BẮT ĐẦU KIỂM TRA). Nút màu xanh dương này nằm ở phía trên, ngay giữa bảng “Internet speed test”. 3Chờ quá trình kiểm tra hoàn tất. Google sẽ đo tốc độ tải lên, tải xuống và độ trễ của đường truyền. 4Xem qua kết quả về tốc độ. Ngoài việc cho bạn biết chất lượng đường truyền là “nhanh” hay “chậm”, Google sẽ tính toán tốc độ kết nối dựa trên ba khía cạnh sau đây: Mbps download – Số megabit/giây mà kết nối của bạn cho phép tải xuống.Mbps upload – Số megabit/giây mà kết nối của bạn cho phép tải lên.Latency – Số phần nghìn giây để kết nối Internet của bạn phản hồi lại một lệnh (chẳng hạn như tìm kiếm một từ khóa hay tải một trang, vân vân)

Phương pháp số 2 Kiểm tra đường truyền Ethernet trên Windows

1Đảm bảo là máy tính của bạn đang được kết nối với bộ định tuyến. Để kiểm tra tốc độ Internet thông qua thiết lập máy tính, máy tính cần phải được kết nối với cáp nội bộ. 2Nhấn vào nút Start {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm ở góc dưới, bên trái màn hình.3Nhấp vào tùy chọn thiết lập {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/d\/d0\/Windowssettings.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/d\/d0\/Windowssettings.png\/31px-Windowssettings.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:445,”bigWidth”:31,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm ở góc dưới, bên trái cửa sổ Start.4Nhấp vào {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/a\/a7\/Windowsnetwork.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/a\/a7\/Windowsnetwork.png\/30px-Windowsnetwork.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} Network & Internet (Mạng máy tính và Internet) nằm ở hàng đầu trên trang cài đặt.5Nhấp vào tab Ethernet nằm bên trái cửa sổ để mở thiết lập mạng nội bộ.6Nhấp vào Change adapter options (Thay đổi tùy chọn thiết bị tiếp hợp). Dòng này nằm phía trên, bên phải cửa sổ. 7Nhấp đúp vào biểu tượng Ethernet (mạng cục bộ). Bạn sẽ thấy biểu tượng màn hình máy tính nằm phía trên cửa sổ kết nối mạng Network Connections (Kết nối mạng máy tính). 8Xem thông số ở dòng “Speed” (Tốc độ). Trong số những thông tin trên cửa sổ Ethernet Status (Trạng thái Ethernet), dòng “Speed” nằm ở gần cuối phần “Connections” (Kết nối). Con số này (ví dụ: “90.0 Mbps”) thể hiện tốc độ của đường truyền giữa máy tính và bộ định tuyến

Phương pháp số 3 Kiểm tra đường truyền Ethernet trên Mac

1Đảm bảo là máy tính của bạn đang được kết nối với bộ định tuyến. Để kiểm tra tốc độ Internet thông qua thiết lập máy tính, máy tính cần phải được kết nối với bộ định tuyến bằng cáp nội bộ. 2Mở ứng dụng Spotlight {“smallUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images_en\/e\/ea\/Macspotlight.png”,”bigUrl”:”https:\/\/www.TaiNgheTroThinh.com\/images\/thumb\/e\/ea\/Macspotlight.png\/30px-Macspotlight.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”} nằm ở góc trên, bên phải màn hình Mac lên.3Gõ từ khóa “network utility” vào Spotlight, sau đó nhấn ⏎ Return. Ứng dụng Network Utility (Tiện ích Mạng máy tính) sẽ hiện ra. 4Nhấp vào tab Info (thông tin) nằm về phía bên trái của cửa sổ Network Utility.5Chọn kết nối Ethernet. Nhấp vào ô bên dưới tiêu đề “Select a network interface for information” (Chọn một giao diện mạng để xem thông tin), sau đó, nhấp vào tên kết nối nội bộ Ethernet của bạn. 6Nhìn vào số liệu bên cạnh mục “Link Speed” (Tốc độ đường truyền). Ở đây, bạn sẽ thấy một con số, chẳng hạn như “100 Mbit/s”, có nghĩa là tốc độ đường truyền giữa máy tính của bạn và bộ định tuyến là 100 megabit dữ liệu trên mỗi giây

Lời khuyên

Kết nối Internet thực tế thường thấp hơn nhiều so với tốc độ tối đa của bộ định tuyến. dùng cáp nội bộ cho phép chúng ta tận dụng tối đa tốc độ của bộ định tuyến.

Cảnh báo

Tốc độ Internet của bạn không bao giờ vượt quá tốc độ cho phép của bộ định tuyến cũng như tốc độ gói dịch vụ mà bạn dùng—tốc độ thực tế lúc nào cũng thấp hơn.